Chat with us, powered by LiveChat

Digitree Group podsumowuje Q1 2024: 20,4 mln zł przychodów oraz wynik EBITDA na poziomie 0,68 mln zł

Digitree Group, jedna z wiodących grup specjalizujących się w digital marketingu w Polsce, opublikowała skonsolidowane wyniki pierwszego kwartału 2024 roku. Skonsolidowana sprzedaż utrzymała się na stabilnym poziomie nieco ponad 20 mln zł, wynik EBITDA zwiększył się o blisko 40 proc., a strata netto zmalała o 0,1 mln zł. Grupa monitoruje oczekiwania klientów dotyczące oferowanych rozwiązań, dzięki czemu aktualna oferta odzwierciedla najnowsze trendy w digital marketingu oraz sztucznej inteligencji.


Przychody Grupy Kapitałowej Digitree Group osiągnęły poziom 20,4 mln zł w pierwszym kwartale br. To niewielki spadek o 1,3 proc. w stosunku do pierwszych trzech miesięcy 2023 roku i wzrost o 14,6 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku. Marża bezpośrednia wyniosła natomiast 12,4 mln zł i również nieznacznie zmniejszyła się w porównaniu z rokiem poprzednim (o 6%). Powyższe zmiany spowodowane były w głównej mierze wynikiem spadku przychodów osiągniętych przez segment E-commerce Software House, który z kolei był efektem trudnych warunków rynkowych w tym obszarze.

 

Wykres 1. Przychody i marża bezpośrednia Grupy Kapitałowej Digitree Group

Źródło: Materiały własne Digitree Group S.A.

 

Strata netto Grupy wyniosła 0,72 mln zł, wobec straty sięgającej ok. 0,82 mln zł w tym samym okresie ubiegłego roku i 0,79 mln zł w pierwszym kwartale 2022 roku. Ponadto, EBITDA w pierwszym kwartale 2024 roku wyniosła niemal 0,68 mln zł, wobec blisko 0,49 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku (wzrost o 39% r/r) i 0,39 mln zł w porównywalnym okresie 2022 roku.

 

Wykres 2. EBITDA Grupy Kapitałowej Digitree Group
Źródło: Materiały własne Digitree Group S.A.

 

Cieszy nas, iż w tych wymagających warunkach rynkowych poprawiliśmy rok do roku wynik na poziomie EBITDA Grupy już trzeci kwartał z rzędu. Pomimo niższego wyniku w segmencie E-commerce Software House, praca nad stroną kosztową naszej agencji performance’owej oraz holdingu wraz z dobrymi wynikami od strony przychodowej i marżowej segmentu Digital Media i agencji kreatywno-strategicznej, przynosi oczekiwane przez nas efekty. Wierzymy również, że podejmowane inicjatywy rozwojowe w niemal wszystkich segmentach naszej Grupy pozwolą nam na dalszą poprawę wyników w kolejnych kwartałach. – komentuje Konrad Żaczek, Prezes Zarządu Digitree Group S.A.

 

Wpływ na wynik skonsolidowanej EBITDA Digitree Group miały m.in. nakłady na prace rozwojowe, które zmniejszyły się w ramach całej Grupy Kapitałowej z 630 tys. zł w pierwszym kwartale 2023 roku do 410 tys. zł w tym samym okresie 2024 roku. Powyższe wynikało z jednoczesnego zwiększenia nakładów w ramach prac rozwojowych spółki Digitree Group S.A. związanych z systemem marketing automation SARE oraz zakończeniem prac rozwojowych w ramach spółki Fast White Cat S.A., będących częścią projektu finansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) dotyczącego autoadaptacyjnego interfejsu sklepu internetowego.

 

Ponadto, w pierwszym kwartale 2024 roku w ramach Grupy Kapitałowej rozpoczęto amortyzację systemów SARE oraz INIS, która wyniosła w tym okresie nieco ponad 225 tys. zł, co przyczyniło się do wzrostu amortyzacji na poziomie skonsolidowanych wyników Grupy oraz wpłynęło na poziom zysku brutto i netto Grupy Kapitałowej Digitree Group.

 

Tabela 1. Wyniki Grupy Kapitałowej Digitree Group (w tys. zł)

Źródło: Materiały własne Digitree Group S.A.

 

Tabela 2. Kwartalne wyniki Grupy Kapitałowej Digitree Group w latach 2022-2024 (w tys. zł)

Źródło: Materiały własne Digitree Group S.A.

 

 

Prezentacja wynikowa Raport kwartalny
za Q1 ’24
Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie