Chat with us, powered by LiveChat

Wyniki finansowe Murapol S.A. za I kwartał 2024 roku – czat z Zarządem

Temat czatu: Wyniki finansowe Murapol S.A. za I kwartał 2024 roku – czat z Zarządem

Data: środa, 22 maja, godz. 14:00

 

IMS

 

 

Na pytania inwestorów odpowiedzą:

 

Nikodem Iskra, Prezes Zarządu (CEO)Nikodem Iskra
Prezes Zarządu (CEO)

Związany z Grupą Murapol od 2007 r. W pierwszych latach pracy zajmował stanowisko szefa pionu prawnego, a następnie jako radca prawny pełnił funkcję jej prokurenta samoistnego.


Od 2013 r. do 2017 r. piastował stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Z dniem 1 stycznia 2018 r. objął fotel Prezesa Zarządu, odpowiedzialnego za kwestie zarządzania strategicznego Grupą Murapol i nadzorowania jej rozwoju. Nikodem Iskra aktywnie uczestniczy w procesach akwizycji gruntów, pozyskiwania pozwoleń budowlanych, projektowania, budowy i sprzedaży inwestycji mieszkaniowych Grupy. Posiada rozległe i wszechstronne doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego, prowadzenia spraw spółki oraz jej reprezentowania.


Nikodem Iskra ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, uzyskując tytuł magistra prawa (1997-2002). W latach 2005-2009 odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, uzyskując w 2009 r. tytuł radcy prawnego.

 

Dr Iwona Sroka, Członek Zarządu (PR&IR, ESG, Marketing)Dr Iwona Sroka
Członek Zarządu (PR&IR, ESG, Marketing)

Rozpoczęła swoją współpracę z Grupą Murapol w 2017 roku. W styczniu 2018 r. objęła stanowisko Członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar marketingu i komunikacji PR&IR oraz strategię ESG.


Posiada rozległe i wszechstronne doświadczenie biznesowe w zakresie zarządzania, komunikacji marketingowej, rynków kapitałowych i finansowych oraz akademickie.
Iwona Sroka ukończyła studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (1989-1994), uzyskując tytuł magistra. W 1999 r. Iwona Sroka uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych. W latach 1994-2009 obejmowała stanowisko adiunkta w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a od 2009 r. jest adiunktem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Przemysław Kromer, Członek Zarządu (CFO)Przemysław Kromer
Członek Zarządu (CFO)

Rozpoczął współpracę z Grupą Murapol w kwietniu 2020 r. na stanowisku Członka Zarządu oraz Dyrektora Finansowego. Nadzoruje obszar ekonomiczno-finansowy, odpowiadając m.in. za zarządzanie finansami, płynność finansową i pozyskiwanie finansowania dla Grupy Murapol.


Przemysław Kromer posiada rozległe i wszechstronne doświadczenie w zakresie planowania i zarządzania, organizowania procesów budżetowych, przygotowania dokumentacji finansowej oraz współpracy z funduszami private equity.


Przemysław Kromer uzyskał tytuł magistra w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie studiował na kierunkach Finanse i Bankowość oraz Zarządzanie i Marketing (1998 2003). W 2007 roku uzyskał pełnoprawne członkostwo w ACCA (ang. The Association of Chartered Certified Accountants). W 2017 ukończył podyplomowy program dla członków międzynarodowych rad nadzorczych organizowany przez INSEAD Executive Education.

O spółce

Grupa Murapol to jeden z największych i najbardziej doświadczonych deweloperów mieszkaniowych w Polsce, działający od 23 lat w tej branży.


Od początku swojej działalności do 31 marca 2024 roku zrealizowała 84 przedsięwzięcia deweloperskie, w ramach których powstało 429 budynków i 28,7 tys. lokali mieszkalnych/użytkowych.


Od 2021 roku Grupa Murapol rozwija także działalność w komplementarnym sektorze budowy lokali na rzecz instytucjonalnego wynajmu (PRS) w formule Design&Build, realizowaną w ramach współpracy z LifeSpot, platformą PRS należącą do funduszy zarządzanych przez Ares.


Dzięki osiąganym wynikom sprzedaży i przekazań mieszkań, Grupa Murapol znajduje się rokrocznie w ścisłej czołówce największych deweloperów mieszkaniowych w kraju.


Grupa Murapol jest także najbardziej zdywersyfikowanym geograficznie deweloperem mieszkaniowym w Polsce. Jej mapa inwestycji (rozumiana jako inwestycje zrealizowane, w budowie lub w przygotowaniu) obejmuje 21 miast, zarówno największe aglomeracje w Polsce, w tym Warszawę, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, aglomerację śląską, Poznań i Łódź, jak i w mniejsze miasta regionalne, takie jak Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Lublin czy Toruń.

  

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie