Chat with us, powered by LiveChat

Eurocash po 1Q24 – większe oszczędności mają się dopiero pojawić

Skomentuj artykuł
Źródło: www.grupaeurocash.pl

Grupa Eurocash zamknęła ze stratą 1Q24 już na poziomie wyniku na sprzedaży. Nie powinno to jednak specjalnie dziwić, bo już po publikacji wyników rocznych spółka podała szacunkowe przychody i EBITDA za okres styczeń-marzec. Poprzez oszczędności kosztowe grupa chce zniwelować wzrost wynagrodzeń, a w całym roku stawia sobie cel poprawy wyników względem 2023 roku.

 

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy Eurocash za ostatnie kwartały.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24
Przychody ze sprzedaży 6 528 7 839 8 268 8 223 7 588 8 379 8 570 7 920 7 625
Wynik brutto na sprzedaży 909 1 058 1 115 1 152 1 020 1 094 1 148 1 147 1 008
Wynik na sprzedaży -19 101 132 162 12 111 124 154 -25
Wynik operacyjny 2 105 132 166 14 112 142 168 -21
Wynik brutto -39 52 60 110 -48 70 54 118 -85
Wynik netto -50 19 42 79 -50 51 43 100 -87
Wynik netto PD -52 15 34 70 -52 38 30 83 -87
 
Marża brutto na sprzedaży 13,9% 13,5% 13,5% 14,0% 13,4% 13,1% 13,4% 14,5% 13,2%
Marża na sprzedaży -0,3% 1,3% 1,6% 2,0% 0,2% 1,3% 1,4% 1,9% -0,3%
Marża operacyjna 0,0% 1,3% 1,6% 2,0% 0,2% 1,3% 1,7% 2,1% -0,3%
Marża brutto -0,6% 0,7% 0,7% 1,3% -0,6% 0,8% 0,6% 1,5% -1,1%
Marża netto -0,8% 0,2% 0,5% 1,0% -0,7% 0,6% 0,5% 1,3% -1,1%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Grupa Eurocash wypracowała 7,63 mld zł przychodów w 1Q24, co było podobną wartością co przed rokiem (+0,5% rdr.). W tym roku pozytywnie na przychody przełożył się kalendarz i Święta Wielkanocne na przełomie marca i kwietnia. Zysk brutto na sprzedaży sięgnął 1 mld zł i również był zbliżony do zeszłorocznego wyniku (-1,5% rdr.) przy spadku procentowej marży o 0,2 p.p., do 13,2%. Strata na sprzedaży wyniosła 25 mln zł wobec zysku przed rokiem rzędu 12 mln zł. W tym miejscu zwracamy uwagę, że 1Q23 był wyjątkowo udany dla grupy – dodatni wynik w pierwszym kwartale roku odnotowano pierwszy raz od 2016 roku. Grupa utrzymała dość wysoki poziom kosztów finansowych, które wyniosły 79,4 mln zł wobec 69 mln zł kwartał wcześniej i 78,7 mln zł rok wcześniej. Kwartał zamknął się ze stratą netto na poziomie 87 mln zł, a wielkość straty może być pewnym zaskoczeniem.

 

 

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie