Chat with us, powered by LiveChat

Warranty w teorii i praktyce – wszystko o nowych instrumentach giełdowych

© mariia_may - stock.adobe.com

Zapis webinaru, który poprowadziła Anna Kujawska, Raiffeisen Bank International A.G. Webinar odbył się we wtorek, 14 maja o godz. 10:00.

 

Od 26 marca br. dostępne są na GPW warranty opcyjne, których emitentem jest Raiffeisen Bank International AG. Inwestorzy mają do dyspozycji 359 instrumentów (warranty put i call), na 9 polskich akcji oraz 3 indeksy.

 

Warranty umożliwiają inwestorom lubiącym ryzyko uzyskanie nieproporcjonalnie dużych korzyści ze wzrostów lub spadków cen aktywa bazowego przy niewielkim nakładzie kapitałowym. Posiadając warrant, inwestor ma prawo, ale nie obowiązek, kupić (call) lub sprzedać (put) aktywo bazowe po ustalonej cenie oraz w określonym przedziale czasowym (amerykański styl wykonania) lub w konkretnym momencie (europejski styl wykonania). Profil wypłaty warrantów, jest zbliżony do profilu wypłaty opcji, ale posiadacz warrantu zawsze ponosi ryzyko kredytowe emitenta (banku).

 

Podczas webinaru, przedstawicielka emitenta przybliży temat warrantów opcyjnych, prezentując nie tylko tradingowy aspekt warrantów, ale także strategie wykorzystania tych instrumentów do zabezpieczania portfeli akcyjnych.

 

 

Warranty w teorii i praktyce
Wszystko o nowych instrumentach giełdowych

 

 

 


Anna Kujawska będzie wykładowcą na zbliżającej się XTB Konferencji WallStreet, która odbędzie się w dniach 7-9 czerwca 2024 roku w Karpaczu.

 

Anna Kujawska

 

Webinar poprowadziła

 

Anna KujawskaAnna Kujawska

Absolwentka kierunku zarządzania w biznesie na Bocconi University w Mediolanie i finansów na University van Amsterdam. Od 2010 roku związana z rynkiem kapitałowym. Swoje doświadczenie zdobywała współtworząc biuro maklerskie w strukturach banku, a w późniejszym etapie odpowiadała za rozwój oferty produktowej biura maklerskiego Raiffeisen dla inwestorów indywidualnych. Następnie zarządzała zespołem sprzedażowym w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych Raiffeisen. W latach 2015-2016 pracując na GPW odpowiadała za promocje polskiego rynku kapitałowego wśród zagranicznych inwestorów instytucjonalnych. Od 2017 r. związana z Raiffeisen Bank International A.G (RBI) w Wiedniu, gdzie zajmuje się rozwojem rynku certyfikatów strukturyzowanych emitowanych przez RBI w Polsce oraz Rumunii.

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie