Chat with us, powered by LiveChat

Passus dowozi w 4Q23

Skomentuj artykuł
© Asiri - stock.adobe.com

Grupa Passus odnotowała bardzo dobre wyniki w 4Q23, notując istotną poprawę przychodów i rentowności. Całoroczne wyniki były jednak zaburzone kosztami inwestycji.

 

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy Passus za ostatnie kwartały.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23
Przychody ze sprzedaży 24 525 9 111 16 195 12 375 38 766 13 472 13 266 11 770 50 837
Wynik na sprzedaży -629 -737 665 276 4 538 -780 -1 175 -1 711 8 382
Wynik operacyjny 76 -444 683 259 5 418 -562 -1 059 -1 890 8 317
Wynik brutto -5 -371 613 403 5 008 -646 -1 427 -1 539 7 539
Wynik netto -94 54 372 255 4 172 -563 -820 -1 395 5 249
Wynik netto PD -240 -71 265 83 4 046 -831 -881 -1 527 4 861
 
Marża na sprzedaży -2,6% -8,1% 4,1% 2,2% 11,7% -5,8% -8,9% -14,5% 16,5%
Marża operacyjna 0,3% -4,9% 4,2% 2,1% 14,0% -4,2% -8,0% -16,1% 16,4%
Marża brutto 0,0% -4,1% 3,8% 3,3% 12,9% -4,8% -10,8% -13,1% 14,8%
Marża netto -0,4% 0,6% 2,3% 2,1% 10,8% -4,2% -6,2% -11,9% 10,3%

Źródło: opracowanie włąsne na podstawie raportów Emitenta.

 

Grupa Passus wypracowała 50,8 mln zł przychodów w 4Q23, co oznacza poprawę o 31,1% rdr. Zysk na sprzedaży wyniósł 8,4 mln zł, co oznaczało wzrost aż o 84,7% rdr. Na niższych poziomach wyników dynamika była mniejsza m.in. ze względu na mniej korzystny bilans pozostałej działalności operacyjnej, wyższe koszty finansowe (głównie różnice kursowe), a także wysokie obciążenie podatkowe. Ostatecznie grupa zamknęła kwartał z zyskiem netto na poziomie 5,2 mln zł, co oznaczało wzrost o 25,8% rdr. W całym 2023 roku zysk netto wyniósł 2,5 mln zł wobec 4,9 mln zł rok wcześniej. Z kolei zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego wyniósł 1,6 mln zł wobec 4,3 mln zł w 2022 roku.  

 

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie