Chat with us, powered by LiveChat

Omówienie wyników grupy Orange Polska za 2023 rok i perspektyw na 2024 rok

© ninog - adobe.stock.com

Temat czatu: Omówienie wyników grupy Orange Polska za 2023 rok i perspektyw na 2024 rok

Data: wtorek, 20 lutego, godz. 11:30

 

Orange

 

Na pytania inwestorów odpowiedział:

 

Jacek Kunicki, CFO

Jacek Kunicki, CFO

Urodzony w 1979 r., jest związany z Orange Polska od 2003 r. W tym czasie pełnił różne funkcje menedżerskie o rosnącym zakresie odpowiedzialności w obszarze finansów, w tym funkcję Dyrektora Relacji Inwestorskich w latach 2010-2014 oraz Dyrektora Kontrolingu Grupy Orange Polska od roku 2014, gdzie odegrał kluczową rolę w skutecznym odwróceniu trendów w ramach strategii .One oraz przestawieniu firmy na strategię komercyjną ukierunkowaną na wartość. Od 31 marca 2020 roku odpowiada za Finanse w Orange Polska.

 

Zasiada w Radach Nadzorczych spółek NetWorkS!, Światłowód Inwestycje, Bluesoft oraz Integrated Solutions, wchodzących w skład Grupy Orange Polska. Jest również Członkiem Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. W latach 2020-2022 Członek Rady Nadzorczej TP Teltech. Przed dołączeniem do zespołu Orange, pracował w dziale finansów operatora telekomunikacyjnego Energis Polska. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie. Posiada tytuł MBA z Oxford Brookes University.

Najważniejsze informacje o Spółce:

Orange Polska S.A. jest wiodącym dostawcą usług telekomunikacyjnych w Polsce działającym we wszystkich segmentach tego rynku. Firma jest w unikalnym punkcie w swojej historii. Po zakończonej sukcesem poprzedniej strategii, która zatrzymała wieloletnie spadki wyników, z nową strategią .Grow operator wchodzi w fazę wzrostów opartych na zdrowych fundamentach. Firma przeszła wielką transformację z monopolisty działającego w oparciu o technologie miedziowe do nowoczesnego telekomu bazującego na światłowodzie i usługach mobilnych. Główne filary strategii komercyjnej to konwergencja i ekspozycja na szybko rosnący rynek usług informatycznych. Ponieważ oferowane usługi są kluczowe dla klientów, profil działalności jest odporny na spowolnienie gospodarcze. Jednocześnie rynek telekomunikacyjny, poprzez wciąż niską penetrację światłowodów i niskie poziomy cen w porównaniu z UE, posiada duży potencjał wzrostu. Spółka w tym roku wróciła do wypłat dywidend, których polityka jest oparta o przyszłe wyniki finansowe i poziom dźwigni finansowej.

 


Zapis czatu inwestorskiego


 

Jacek Kunicki: Dzień dobry, witam wszystkich Państwa serdecznie. Nazywam się Jacek Kunicki i odpowiadam w zarządzie Orange Polska za finanse. Zapraszam do zadawania pytań.

 

Ag2a: Jak ocenia Pan wyniki Orange Polska za 2023 rok?

 

Jacek Kunicki: Wyniki finansowe 2023 r były bardzo dobre, i to na wszystkich poziomach. Wzrost przychodów o prawie 4%, który przełożył się na wzrost EBITDA o ponad 3% co z kolei w połączeniu z niższymi kosztami finansowymi przełożyło się na wzrost zysku netto o 13%. Co bardzo ważne generację gotówki poprawiliśmy o ponad 40%, przebiliśmy 1mld zł pierwszy raz od prawie 10 lat. Główny motor tych wyników to działalność komercyjna, w której rośniemy zarówno zwiększając bazy klientów poszczególnych usług jak i rachunki które ci klienci płacą, czyli rośnie nam ARPU.

 

komod: W komentarzu do wyników wspomniano o transformacji kosztowej spółki. Na czym ona polega?

 

Jacek Kunicki: Od wielu lat pracujemy nad kosztami, żeby je obniżać, tam gdzie się da, optymalizować i być bardziej efektywnym. Określamy to właśnie mianem transformacji. To bardzo istotny czynnik przyczyniający się do wzrostów wyników finansowych. Przede wszystkim automatyzujemy i cyfryzujemy procesy biznesowe, to daje duże oszczędności i pozwala uwalniać zasoby. Cały czas optymalizujemy zatrudnienie – w ubiegłym roku zakończyliśmy implementację umowy społecznej na lata 2022-23, oraz podpisaliśmy nową na lata 2024-25. W 2023 zmagaliśmy się z wpływem wysokiej inflacji na nasze koszty, w 2022 potężnym wyzwaniem był olbrzymi wzrost kosztów energii. Transformacja ma pomagać radzić sobie z tymi wyzwaniami.

 

Franek: W całym 2023 roku Orange Polska odnotowała wzrost skonsolidowanego zysku netto o 13 procent przy niespełna 4-procentowym wzroście przychodów. Czemu spółka zawdzięcza taki stan rzeczy?

 

Jacek Kunicki: Pamiętajmy, że wzrosty procentowe nieco zafałszowują obraz jeśli są liczone od znacznie różnych liczb. Ten prawie 4% wzrost przychodów to prawie 500 mln zł, bo nasze przychody to prawie 13 mld zł. Zysku netto było 818 mln więc jego 13% wzrost to niecałe 100 mln

 

Olek Sobań: Orange Polska wypracowała 72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w czwartym kwartale 2023 roku. To ponad 50 procent mniej w stosunku do analogicznego okresu roku 2022. Jakie czynniki odpowiadają za ten spadek?

 

Jacek Kunicki: Istotnym czynnikiem który wpłynął na ewolucję zysku netto w 4kw 2023 była rezerwa którą utworzyliśmy na nową umowę społeczną, którą podpisaliśmy w grudniu na lata 2024-25. Jej wysokość to 125 mln zł. Jest to rezerwa na koszty odejść pracowników. Bez tego czynnika w 4kw mielibyśmy wzrost zysku netto.

 

Ag2a: Jakiej sprzedaży w kanale cyfrowym spółka spodziewa się w 2024 roku?

 

Jacek Kunicki: Mocno stawiamy na kanały cyfrowe, co roku udaje się zwiększać procent sprzedaży realizowany dzięki nim. W 2023 było to już 20%. W tym roku mamy bardzo ambitny plan ich dalszego zwiększania.

 

Łukasz Banaszak: Jaki kapitał spółka przeznaczyła na inwestycje w 2023 roku?

 

Jacek Kunicki: Zainwestowaliśmy prawie 2.3mld zł, w tym prawie 500mln zł na zakup licencji 5G i 1.8mld zł w rozwój naszych sieci i systemów IT. Dodatkowo współkontrolowana przez nas spółka Światłowód Inwestycje zainwestowała ok 900mln zł w budowę sieci światłowodowych. Razem to daje ponad 3mld zł i to są solidne nakłady w infrastrukturę, która bardzo mocno wspiera rozwój Polski i polskiego PKB.

 

Kondziu: Czy spółka boryka się z opóźnieniami w płatnościach?

 

Jacek Kunicki: Nie. Nasi klienci płacą na czas.

 

Frączak: Jak Orange Polska radzi sobie z problemem nieuregulowania lub nieterminowego regulowania zobowiązań przez klientów detalicznych i hurtowych?

 

Jacek Kunicki: Nie jest to istotne zjawisko i nie odnotowaliśmy pogorszenia się trendów w tym zakresie w ostatnich 12 miesiącach.

 

Waldemar F.: Jakie działania w kwestii ograniczenia emisji CO2 poczyniła spółka w minionym roku?

 

Jacek Kunicki: W samym ubiegłym roku nasze emisje CO2 spadły o ok 60%. Wynikało to z tego, że udział energii odnawialnej w naszym mixie wzrósł do prawie 75% na skutek portfela umów na odbiór energii ze źródeł odnawialnych które podpisaliśmy w większości w 2022 r. W porównaniu do bazowego roku 2015 emisje CO2 ograniczyliśmy o prawie 80% - czyli zrealizowaliśmy swój cel strategiczny na rok 2025 (obniżka o 65%) na 2 lata przed terminem.

 

mrt: Czy Orange poza rozwojem organicznym posiada plany rozwoju akwizycyjnego, jeśli tak to w jakim obszarze?

 

Jacek Kunicki: Jesteśmy otwarci na synergiczne akwizycje w obszarze infrastruktury światłowodowej, gdzie od lat dokonujemy niewielkich zakupów, oraz w obszarze niektórych obszarów ICT.

 

Marek T.: Jakich wyników zarząd spodziewa się w całym 2024 roku?

 

Jacek Kunicki: Oczekujemy niskiego jednocyfrowego procentu wzrostu przychodów i EBITDAaL oraz nakładów eCapex w przedziale 1.7-1.9mld zł

 

zyzek: Przez cały 2023 rok ilość obsługiwanych przez Orange Polska kart sim utrzymywała się zbliżonym poziomie. Czy przestrzeń do wzrostów na tym polu już się wyczerpała?

 

Jacek Kunicki: Liczba kart SIM to wypadkowa różnych zdarzeń. Z jednej strony ubyło nam kart pre-paid (głównie odpływ klientów Ukraińskich) ale przybyło nam kart do usług M2M, czyli różnych zastosowań biznesowych głównie w licznikach energii. Najważniejsze dla nas biznesowo są kart SIM do usług głosowych - w 2023 ich liczba wzrosła o ponad 200 tys, czyli 2.5%. Tutaj chcemy dalej rosnąć.

 

Oleg: Zarząd rekomendował wypłatę 0,48 zł dywidendy na akcję. Czy jej wysokość jest zgodna ze strategią spółki?

 

Jacek Kunicki: Tak. To już druga podwyżka dywidendy (po 25gr płaconej w 2022r i 35gr w 2023) i w roku 2024 wypłacimy akcjonariuszom ok 630mln zł. Jednocześnie jest to poziom bazowy (floor) na rok 2025. Cieszy nas że wdrażając strategię .grow osiągamy wyniki, które umożliwiły nam powrót do wypłacania dywidendy w roku 2022 i na znaczące zwiększenie tej kwoty.

 

Kiki: Z czego Państwa zdaniem wynikał tak duży wzrost popytu na usługi hurtowe Orange Polska w 2023 roku?

 

Jacek Kunicki: Z cyfryzacji gospodarki, która przekłada się na coraz większy transfer danych u wszystkich operatorów i ich zwiększone potrzeby w zakresie infrastruktury. Od początku strategii .Grow usługi hurtowe były jednym z kluczowych obszarów rozwoju w OPL i cieszy nas że osiągamy tutaj zadowalające rezultaty.

 

Piotrek: Jak wygląda obecnie rynek telefonii stacjonarnej z punktu widzenia Orange Polska? Kiedy spółka spodziewa się wygaszenia tego segmentu?

 

Jacek Kunicki: Rynek telefonii stacjonarnej jest rynkiem typowo schyłkowym, w strukturalnym trendzie spadającym od wielu lat. Nie mamy konkretnych planów wygaszania, stopniowo migrujemy klientów na inne rozwiązania i powoli również likwidujemy sieć miedzianą tam gdzie nie jest używana.

 

Irek M: Czy zarząd pracuje już nad nową strategią?

 

Jacek Kunicki: Nową strategię opracujemy w trakcie 2024 i ogłosimy w pierwszej połowie 2025r.

 

Irek M: W jaki sposób spółka finansuje projekty inwestycyjne?

 

Jacek Kunicki: Inwestycje finansujemy z własnych przepływów finansowych (poziom organicznych przepływów pieniężnych za 2023 to ponad 1.1mld zł) oraz kredytami.

 

rafix: Od trzeciego kwartału 2022 roku systematycznie maleje liczba obsługiwanych kart sim w formacie pre-paid. Czy telefony na kartę powoli będą wychodzić z użytku?

 

Jacek Kunicki: Głównym czynnikiem tego spadku był najpierw olbrzymi wzrost liczby tych kart na początku roku 2022 po wybuchu wojny na Ukrainie. Potem stopniowo część tych kart SIM przestała być używana, potem mieliśmy do czynienia z odpływem klientów Ukraińskich. Pod koniec 2023 widzieliśmy również spowolnienie na rynku. Dodatkowo jest migracja z usług prepaid do abonamentów którą aktywnie wspieramy.

 

Łukasz Banaszak: Jakie kluczowe projekty inwestycyjne były realizowane przez spółkę w ubiegłym roku?

 

Jacek Kunicki: Kluczowymi projektami dla nas zdecydowanie były i są: rozwój sieci światłowodowej, rozwój sieci mobilnej w tym 5G oraz zapewnienie adekwatnej przepustowości sieci szkieletowej, tak aby była ona dostosowana do dynamicznego wzrostu ilości danych, jakie przesyłają nasi klienci

 

Kondziu: O ile na przestrzeni roku wzrósł średni przychód przypadający na pojedynczego klienta?

 

Jacek Kunicki: We wszystkich głównych usługach telko wzrost ARPO był w przedziale 3-4% i był on nieco wyższy niż w roku 2022.

 

Marek T.: Jaka jest szacowana wartość pozostałych do sprzedaży nieruchomości?

 

Jacek Kunicki: Cały czas jest to wysokie kilkaset milionów. Mamy dedykowaną stronę internetową do tej sprzedaży.

 

serek: Po długim okresie oczekiwania na rozstrzygnięcie aukcji 5G, operatorom przyznano pasma. Czy w związku z tym użytkownicy odczują zmianę jakościową?

 

Jacek Kunicki: Na pewno. Nowe pasmo oznacza nowe możliwości naszej sieci i klienci na pewno to odczują - choćby poprzez szybszą transmisję danych.

 

Kiki: Z uwagi na utrzymującą się inflację, jaki poziom wzrostu kosztów przewiduje zarząd w 2024 roku?

 

Jacek Kunicki: W roku 2023 koszty operacyjne zawierały ok 200mln zł wpływu inflacji i wzrostu płacy minimalnej. Pomimo tego spółka osiągnęła 3.3% wzrost zysku EBITDAaL i dwucyfrowy wzrost zysku netto. W roku 2024 nadal będziemy pod wpływem wysokiej inflacji z roku 2023 i kolejnej podwyżki płacy minimalnej. Pomimo tego oczekujemy niskiego jednocyfrowego procenta wzrostu zysku EBITDAaL, głównie za sprawą rosnących przychodów i dobrej zyskowności naszych usług.

 

Mikołaj: Czy spodziewacie się spowolnienia w segmencie IT/ICT i jak gorsza sytuacja 2023 na tym rynku odbiła się na wynikach Grupy ?

 

Jacek Kunicki: Zeszły rok był trudny dla IT/IS z powodu trudnego otoczenia makroekonomicznego, niektórzy klienci zamrażali decyzje biznesowe. Nasze przychody wzrosły aż o 13% ponieważ mamy naprawdę szerokie kompetencje i skorzystaliśmy na projektach integracyjnych, głównie w sektorze publicznym. W tym roku na razie utrzymuje się niepewność, natomiast liczymy na to że lepsze makro, spadająca inflacja nieco rozrusza rynek. Liczymy również na odblokowanie funduszy KPO, które mogą zaowocować nowymi projektami.

 

rafalitycznie: Czy spółka korzysta z dofinansowań krajowych lub europejskich?

 

Jacek Kunicki: Tak. Najlepszym przykładem jest nasz udział w programach KPO i FERC, gdzie z pomocą subsydiów UE podłączymy do światłowodu ponad 150 tyś domostw, które dziś są poza zasięgiem szybkiego internetu. To bardzo ważny projekt dla Polski i wielu regionów, w których istotnie zmniejszy się poziom wykluczenie cyfrowego.

 

Frączak: Jaki procent klientów firmy stanowią osoby posiadające więcej niż jedną usługę Orange Polska?

 

Jacek Kunicki: To większość. Naszą usługą którą najbardziej promujemy od lat to konwergencja, czyli połączenie usług stacjonarnych i mobilnych. Średnio taki klient konwergentny ma u nas 4 usługi. Ponad 70% wszystkich klientów internetu stacjonarnego to klienci właśnie z takim pakietem.

 

rafalitycznie: Na czym polega projekt FERC 01.01?

 

Jacek Kunicki: To program budowy sieci światłowodowej w obszarach, które obecnie nie są podłączone do szybkiego internetu - program FERC oferuje dopłaty do budowy sieci FTTH w miejscach w których wysoki koszt budowy uniemożliwia inwestycje komercyjne w taką infrastrukturę.

 

Irek M: Jaką pozycję gotówkową ma spółka i jakie jest jej zadłużenie?

 

Jacek Kunicki: Nasz dług netto w relacji do zysku EBITDAaL na koniec 2023 to 1.1x a uwzględniając pełną płatność za nowe częstotliwości której dokonaliśmy na początku stycznia to 1.2x. Mamy bardzo bezpieczny bilans. Większość naszego długu jest zabezpieczona od zmian stóp procentowych aż do 2026 roku na poziomie nieco ponad 3% kosztu.

 

Wojtek: Jak wygląda pokrycie obszaru Polski państwa usługami szybkiego internetu? Często zdarza się, że nawet w okolicy dużych miast są miejsca gdzie internet mobilny odbiera słabo.

 

Jacek Kunicki: To często wynika nie tyle z zasięgu co z przeciążenia sieci wysoką transmisją danych. Nowe pasmo 5G, które kupiliśmy za prawie 500mln zł w 2023r przyczyni się do poprawy jakości sieci poprzez zwiększenie jej przepustowości

 

Oleg: Jak oceniacie Państwo otoczenie gospodarcze, w którym funkcjonuje Orange Polska?

 

Jacek Kunicki: Rok 2023 był niełatwy dla wielu branż, do czego przyczyniła się wysoka inflacja. Widzimy to w mniejszej aktywności decyzyjnej i inwestycyjnej. Dlatego też cieszy nas obecny progresywny spadek inflacji i liczymy na dalszą poprawę trendów. Myślę też, że ważne dla całego biznesu będzie to czy otoczenie prawne i podatków zostanie ustabilizowane, ponieważ podejmując długoletnie decyzje inwestycyjne wszyscy potrzebujemy większej przewidywalności w tych obszarach

 

Mariusz: Jak obecnie wygląda walka konkurencyjna na rynku? Czego można oczekiwać w 2024 roku?

 

Jacek Kunicki: Polski rynek był i jest bardzo konkurencyjny. W usługach czysto mobilnych, gdzie udziały w rynku są w miarę równe, konkurencja jest w miarę stabilna. Trudniej się konkuruje w usługach światłowodowych i konwergencji. Tam inni gracze zwiększają swój zasięg usług i aktywnie, czasami agresywnie, zdobywają rynek. To wymaga od nas dostosowania się do nowych reguł konkurencji dużo bardziej lokalnej. Jednak jesteśmy zadowoleni z wyników ubiegłego roku - baza klientów konwergentnych wzrosła o 5%, czyli tyle samo co w 2022 r. Baza klientów światłowodu wzrosła o 15%.

 

Mariusz: Jakie prowzrostowe czynniki dla biznesu można wymienić wśród:

a) czynników wewnętrznych, wynikających z działań spółki,

b) czynników zewnętrznych, rynkowych?

 

Jacek Kunicki: Na pewno cały czas widzimy jak coraz większa część aktywności naszych klientów, zarówno osób jak i firm, przenosi się online. To tworzy bardzo solidne podstawy coraz większego popytu na nasze usługi.

 

Mariusz: Jaki odsetek umów spółka zawiera online, a jaki w punkach stacjonarnych? Jaki jest potencjał e-commerce na rynku telko?

 

Jacek Kunicki: W 2023 w kanałach cyfrowych zawarliśmy 20% wszystkich aktów sprzedażowych. To wzrost wobec 15% w roku 2021. Pracujemy nad dalszym zwiększaniem tego wskaźnika, jako iż odpowiada to potrzebom naszych klientów.

 

Irek M: Jakie jest obecne zatrudnienie w spółce i jak zmieniło się ono na przestrzeni roku?

 

Jacek Kunicki: Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej na koniec 2023 wyniosło niecałe 9.4 tys osób. Było to ok 400 osób mniej niż na koniec 2022. Optymalizacja zatrudnienia jest jednym z głównych elementów naszej transformacji kosztowej. W ubiegłym roku zakończyliśmy wdrażanie umowy społecznej na lata 2022-23 oraz podpisaliśmy nową umowę na lata 2024-25.

 

Ryszard: Panie Jacku, jakie perspektywy widzi Pan na najbliższe kwartały?

 

Jacek Kunicki: Nasze oczekiwania na najbliższe 4 kwartały określiliśmy w prognozie na 2024r. Jest to: niski jednocyfrowy procent wzrostu przychodów i zysku EBITDAaL oraz nakłady eCapex w przedziale 1.7-1.9mld zł

 

Irek M: Jak wzrost płacy minimalnej wpłynął na koszty spółki na początku 2024 roku?

 

Jacek Kunicki: Płaca minimalna już zaczęła mocno rosnąć w roku 2023. Jest zdecydowanie jednym z czynników który podnosi nam koszty różnych usług które kupujemy od dostawców zewnętrznych. Radzimy sobie przez optymalizację dostawców i ogólną transformację kosztową m.in. przez automatyzację procesów.

 

Mariusz: Czy spadek liczby urodzeń i negatywny przyrost naturalny jest bardzo istotnym czynnikiem ryzyka dla biznesu spółki?

 

Jacek Kunicki: Nie jest istotnym czynnikiem ale też nam nie pomaga.

 

Jacek Kunicki: Ponieważ nie ma więcej pytań, chciałbym bardzo podziękować za udział w chacie i naprawdę dobre pytania biznesowe

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie