Chat with us, powered by LiveChat

Techniczny przegląd branżowy – spółki z branży gamingowej pod lupą analityka

Skomentuj artykuł
Źródło: www.thewitcher.com

W ramach cotygodniowego przeglądu branżowego, tym razem Analityk techniczny – Janusz Grabowski, wziął na warsztat wykresy spółek z branży gamingowej, w tym CD Projekt, 11Bit Studios, Huuuge Games oraz CI Games.

CD Projekt

Notowania CD Projekt nie mają za sobą łatwego czasu, najpierw długoterminowy trend spadkowy, a później niemrawa konsolidacja w trendzie zbliżonym do horyzontalnego. Istotnym poziomem w krótkim terminie są okolice 103 zł. Bowiem w tej strefie kurs niejednokrotnie walczył o utrzymanie poziomu. Po ostatnim przebiciu nastąpiła chwila niezdecydowania, a podczas środowej sesji notowania ulokowały się ponownie powyżej tej strefy. Gdyby doszło do mocniejszej reakcji popytowej to oporu należałoby się spodziewać w okolicach 120 zł, a wyżej w okolicach 138,60 zł. Na tą chwilę jednak na wykresie wciąż widać podaż. Wolumen na spadkach jest wyższy, a reakcje dynamiczne. Wówczas wsparć należałoby szukać w okolicach 96,20 zł, a przy przebiciu tego poziomu 85,14 zł.

 

CD Projekt – analiza wykresu, interwał dzienny

CD Projekt – analiza wykresu, interwał dzienny

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

 

CD Projekt – analiza wykresu, interwał tygodniowy

CD Projekt – analiza wykresu, interwał tygodniowy

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

 

11bit studios

Mocniejszego odbicia doczekaliśmy się na notowaniach 11Bit Studios podczas wtorkowej sesji. Kurs ruszył w górę wysoką białą świecą oddalając się od okolic wsparcia 525 zł. W ostatnim czasie obserwujemy także zwiększone obroty. Możliwe, że akcjonariusze wracają już na notowania spółki chcąc skorzystać z wyprzedaży. Z perspektywy technicznej moglibyśmy teraz mówić o ukształtowaniu się podwójnego dna w okolicach wspomnianego wsparcia, jednak wciąż może z tego rozwinąć się układ horyzontalny. Byłoby to jednak osłabieniem widoku pozytywnego, który wprowadziło wtorkowe price action. Oporem dla wzrostów jest poziom 595 zł, a kolejnego należałoby oczekiwać na poziomie 619 zł. W scenariuszu negatywnym przebicie strefy wsparcia 525 zł, mogłoby rozpędzić podaż i sprowadzić notowania w okolice 493,50 zł.

 

11bit studios – analiza wykresu, interwał dzienny

11bit studios – analiza wykresu, interwał dzienny

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

 

11bit studios – analiza wykresu, interwał tygodniowy

11bit studios – analiza wykresu, interwał tygodniowy

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

Huuuge Games

Nieco inny scenariusz panuje na notowaniach Huuuge Games. Kurs konsoliduje w trendzie horyzontalnym i wygląda na to, że popyt mógłby kontynuować podążanie w kierunku wyższych poziomów cenowych. Oporem dla wzrostów jest poziom 28,45 zł, a wyżej górne ograniczenie trendu bocznego przypada na 29,95 zł. Dopiero w przypadku przebicia tego ostatniego poziomu można byłoby oczekiwać kontynuacji głównego trendu, jakim obecnie jest trend wzrostowy. Mimo wszystko należy obserwować także okolice wsparcia 25,40 zł, a kolejnego w przypadku przebicia spodziewać się można w okolicach 22,30 zł i 21 zł.

 

Huuuge Games – analiza wykresu, interwał dzienny

Huuuge Games – analiza wykresu, interwał dzienny

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

 

Huuuge Games – analiza wykresu, interwał tygodniowy

Huuuge Games – analiza wykresu, interwał tygodniowy

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

CI Games

Mocna wyprzedaż trwa na notowaniach CI Games, które poruszają się w trendzie spadkowym wraz z wysokim wolumenem. Niestety przy tak dużej podaży, często tworzy się nawis podażowy i kurs będzie musiał dłużej konsolidować, zanim przejdzie do dalszych wzrostów. W krótkim terminie jednak pojawia się chęć popytu do realizacji wzrostów. Należy zatem spodziewać się oporu na 1,90 zł, a wyżej w okolicach 2,25 zł i 2,62 zł. Realizacja tego ostatniego byłaby jednak trudna z uwagi na wspomnianą panującą podaż. Wydaje się, że przed kursem jeszcze możliwość pogłębienia dołków, a aktualne korekcyjne odbicie jest spowodowane m.in. bardzo niskimi wskazaniami oscylatora RSI, który w ostatnim czasie wskazał 16 pkt, co jest niebywale rzadkim odczytem na GPW.  

 

CI Games – analiza wykresu, interwał dzienny

CI Games – analiza wykresu, interwał dzienny

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

 

CI Games – analiza wykresu, interwał tygodniowy

CI Games – analiza wykresu, interwał tygodniowy

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

 

 

Treść powyższego materiału analitycznego jest wyłącznie subiektywną opinią autora i  nie stanowi „rekomendacji inwestycyjnej” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu ww. przepisów, jak również nie stanowi jakiejkolwiek oferty instrumentów finansowych. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu.

Autor artykułu

 

Janusz Grabowski, analityk techniczny Janusz Grabowski, analityk techniczny

Absolwent Politechniki Białostockiej najpierw na kierunku politologia, a następnie zarządzanie przedsiębiorstwem. Przedsiębiorca branży e-commerce. Od wielu lat związany z rynkami finansowymi, jako pasjonat i inwestor indywidualny. Miłośnik stosowania analizy technicznej. Bardzo aktywny na twitterze. Prowadząc tam konto pod pseudonimem JanoGra dzięki swojemu zamiłowaniu i merytorycznym wypowiedziom osiągnął duża popularność w krótkim czasie.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie