Chat with us, powered by LiveChat

Czym jest ETF? Zasady działania ETF-ów

© Nuthawut - stock.adobe.com

Wiedza o tym, co to jest ETF z roku na rok upowszechnia się wśród inwestorów. Zalety ETF-ów są liczne, jednak ten prosty i popularny instrument finansowy warto poznać ze wszystkich stron.

 

Zobacz też inne materiały wchodzące w skład kursu Inwestuj pasywnie z SII

 

ETF to skrótowiec, z którym na swojej ścieżce inwestycyjnej spotkasz się wyjątkowo często. Niewykluczone, że to właśnie te trzy litery będą w przyszłości odpowiadały za większość Twojego majątku. Czas więc zajrzeć głębiej i przekonać się jak działają ETF-y.

ETF – o co chodzi?

ETF to skrócony zapis Exchange-Traded Fund, co można przetłumaczyć jako fundusz notowany na giełdzie. ETF-y są więc funduszami inwestycyjnymi, których szczególną cechą jest to, że są notowane na giełdzie, podobnie jak akcje, obligacje czy inne instrumenty finansowe. Najlepiej więc myśleć o ETF-ach jako o połączeniu funduszy inwestycyjnych oraz akcji, co umożliwia z korzystania zalet obu tych instrumentów:

 

 • podobnie jak fundusze inwestycyjne, ETF-y stanowią (zazwyczaj) kolekcję wielu instrumentów finansowych (akcji, obligacji itp.) oraz zarządzane są przez profesjonalistów

 

 • podobnie jak akcje, ETF-y można kupować i sprzedawać w dowolnym momencie trwania sesji giełdowej, natychmiast wymieniając je na pieniądze lub kupić za środki zgromadzone na rachunku maklerskim

 

Pierwsze ETF-y powstały na początku lat 90. w Kanadzie i USA. W Polsce pojawiły się na początku ubiegłej dekady, jednak większą popularność zdobyły dopiero w ostatnich latach. Poza ETF-ami notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, coraz więcej polskich inwestorów inwestuje także w tysiące ETF-ów notowanych na innych giełdach, co możliwe jest w niektórych domach maklerskich.

 

🟢 Zobacz też: Krótka historia pasywnej rewolucji w inwestowaniu na świecie i w Polsce

ETF-y – fundament pasywnej rewolucji (i nie tylko)

Większość funduszy ETF jest zarządzana w sposób pasywny. Oznacza to, że nie zarządza nimi żadna osoba lub grupa osób, która stara się osiągnąć jak najlepszy wynik przy danej polityce inwestycyjnej. Zamiast tego, fundusz ETF stara się odwzorowywać wzrosty i spadki określonego indeksu giełdowego, np. amerykańskiego S&P500 grupującego 500 czołowych spółek z Wall Street.

 

W tym celu zarządzający ETF mogą po prostu kupić akcje wszystkich spółek należących do tego indeksu, w odpowiednich proporcjach. Dla pojedynczego inwestora byłoby to zadanie trudne i czasochłonne, a poza tym wiązałoby się z wysokimi kosztami transakcyjnymi. Zamiast tego, inwestor może kupić sobie notowany na giełdzie kawałek gotowego koszyka akcji, którym jest ETF.

 

W efekcie ETF-y zapewniają inwestorom łatwy sposób na dywersyfikację czyli rozdzielnie swoich środków na różne inwestycje. „Nie szukaj igły w stogu siana, kup cały stóg” – mawiał John Bogle, jeden z ojców pasywnego inwestowania. Słowa te dobrze oddają filozofię tego sposobu inwestowania, którego ETF-y stanowią jeden z fundamentów (drugim, historycznie starszym, są „zwykłe” fundusze indeksowe, które nie są notowane na giełdach).

 

🟢Krótka historia pasywnej rewolucji w inwestowaniu na świecie i w Polsce

 

Jednocześnie ETF-y bywają wykorzystywane także przez inwestorów aktywnych, choćby po to, by zagrać na spadki danego indeksu (np. za pomocą indeksu WIG20short). Istnieją także ETF-y zarządzane aktywnie, za którymi stoją podejmujący decyzje zarządzający, a które nadal notowane i wyceniane są na giełdach.

 

Podsumowując, ETF-y to istotne, choć relatywnie wciąż nowe klocki, z których wielu inwestorów buduje swoje portfele. Zajmijmy się ich innymi cechami charakterystycznymi.

ETF-y – główne zalety

Po wstępnym zarysowaniu tego, czym są ETF-y, przejdźmy do kolejnych konkretów. Oto lista cech, którymi można określić ETF-y. Jak to w życiu bywa, mogą zdarzyć się wyjątki, lecz na tym etapie chcemy zaprezentować ogólne cechy tego rodzaju aktywów inwestycyjnych (a wyjątki omówimy osobno).

 

Główne cechy ETF-ów:

 

 • Prostota. Większość ETF-ów odzwierciedla zachowanie giełdowego indeksu, dzięki czemu inwestor łatwo może określić, jakich stóp zwrotu może oczekiwać. Pasywne ETF-y nie ścigają się z rynkiem, lecz go naśladują.

 • Niskie koszty zarządzania. ETF-y pozwalają na uniknięcie sporej części kosztów zarządzania, którymi obarczone są tradycyjne fundusze inwestycyjne. Dzięki temu inwestor indywidualny może inwestować taniej, a to z kolei – szczególnie w długim okresie – jest dla niego bardzo opłacalne.

 • Niskie koszty wejścia. Jednostka ETF może być warta zaledwie kilkadziesiąt złotych. Otwiera to drogę do inwestowania nawet niewielkich kwot (przy doliczeniu kosztów złożenia zlecenia w domu maklerskim).

 • Łatwość zakupu i sprzedaży. Do handlu ETF-ami wystarczy rachunek maklerski, a zawarcie transakcji zajmuje kilka sekund. W przypadku większości ETF-ów mamy do czynienia z wysoką płynnością, co oznacza, że inwestor może w dowolnej chwili sprzedać czy kupić ETF po danej cenie.

 • Dywersyfikacja. Zakup jednego ETF-u może dać inwestorowi ekspozycję na wiele różnych instrumentów finansowych, np. akcji. W ten sposób można zróżnicować skład portfela inwestycyjnego, co podniesie poziom jego bezpieczeństwa.

 • Przejrzystość. ETF-y każdego dnia podają, w co zainwestowane są zgromadzone w nich środki.

 • Automatyczne korekty. Jeżeli spółka X wypadnie z indeksu, a wejdzie do niego spółka Y, to posiadając ETF nie musimy dokonywać żadnej zmiany, aby nadal naśladować ten indeks. Inwestując samodzielnie, musielibyśmy wykonać odpowiednie transakcje.

 • Bezpieczeństwo. Jako instrumenty dopuszczone do obrotu giełdowego, ETF-y podlegają regulacjom prawnym oraz są nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Aktywa zgromadzone w ETF-ach są oddzielone od majątku firmy, która emituje ETF-y.

 • Szerokość oferty. Na świecie istnieje kilka tysięcy ETF-ów, które dają możliwość skonstruowania najróżniejszych strategii inwestycyjnych. Polscy inwestorzy mają łatwy dostęp do ETF-ów notowanych na obszarze UE, za pośrednictwem rachunków maklerskich oferujących inwestowanie na giełdach zagranicznych (np. w Londynie, Frankfurcie czy Paryżu).

 

Jak działają ETF-y?

Zajrzyjmy do środka mechanizmu, który odpowiada za istnienie ETF-ów. Będzie to tylko przybliżenie, ale początkującym inwestorom z pewnością to wystarczy. W tym celu posłużymy się materiałami edukacyjnymi BETA ETF, głównego dostawcy ETF-ów na polskim rynku.

 

 

Inwestorzy mogą kupować i sprzedawać ETF-y w czasie trwania sesji giełdowej (analogicznie do zakupu akcji czy innych instrumentów finansowych). Transakcje te odbywają się na rynku wtórnym, którym w naszym wypadku jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Aby rynek ten mógł funkcjonować, potrzebny jest jeszcze rynek pierwotny – to jego działanie niejako pod spodem umożliwia właściwe działanie rynku wtórnego, szczególnie w zakresie płynności i właściwej wyceny. Na rynku pierwotnym transakcje zawierają dostawca ETF oraz upoważniony podmiot, pełniący funkcję animatora. Dostawca z kolei ma prawo do tworzenia oraz umarzania jednostek ETF.

 

Więcej na temat tego czym są ETF-y dowiesz się z webinaru, który poprowadzi Mateusz Mucha z Beta ETF.

 

O co chodzi z tymi ETF-ami?

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie