Chat with us, powered by LiveChat

Na rynkach bardzo duży optymizm, a światowe indeksy biją historyczne rekordy

Skomentuj artykuł
© Luba - stock.adobe.com

Ostatnie tygodnie i miesiące to niezmiennie bardzo dobry okres dla rynków akcji. W ostatnim czasie część z czołowych światowych indeksów dotarło na historyczne szczyty. Na ATH (all time high) zameldował się także WIG. Sytuację na rynkach wspierał w poprzednim tygodniu dość gołębi przekaz jaki płynął z posiedzenia FED. Jednocześnie warte odnotowania jest, że optymizm inwestorów pozostaje na wysokim poziomie. Badanie INI wskazało na 52,9% udział byków. Badanie prowadzone przez AAII w USA wykazało natomiast najmniejszy odsetek niedźwiedzi od blisko 6 lat.  Indeks Fear & Greed jest z kolei w strefie ekstremalnej chciwości. 

Zgodnie z ostatnim odczytem Indeksu Nastrojów Inwestorów odsetek inwestorów odsetek byków na GPW wzrósł o 0,2 pkt. proc. i wyniósł 52,9 proc. Odsetek niedźwiedzi był z kolei wyższy o 3,2 pkt. proc. i wyniósł 31,8 proc. 15,3% badanych inwestorów pozostawało z neutralnym nastawieniem do rynku. Dane te potwierdzają dalsze utrzymywanie się dużego optymizmu wśród inwestorów indywidualnych. 

 

 

 

Bardzo duży optymizm płynie także z amerykańskiego rynku. Ostatni odczyt badania nastrojów tamtejszych inwestorów (The AAII Investor Sentiment Survey) wykazał niemal najwyższy od roku odsetek byków, który wyniósł 51,3% (najwyższy odczyt z ostatnich 12 miesięcy, tj. z lipca br. to 51,4%). Z kolei warte odnotowania jest, że odsetek niedźwiedzi jest w USA najniższy od blisko 6 lat, a więc od stycznia 2018 r.

 

Źródło: www.aaii.com

 

Spory poziom optymizmu wybrzmiewa także z amerykańskiego indeksu Fear & Greed Index, który znajduje się obecnie w strefie ekstremalnej chciwości (choć póki co w dolnych jej granicach). Ostatni raz zbliżone poziomy były notowane na przełomie stycznia i lutego br. oraz czerwca-lipca br. Zwiastowały wówczas korektę na rynku. Zaznaczyć jednak trzeba, że okres utrzymywania się podwyższonej chciwości, w czerwcu i lipcu utrzymywał się relatywnie długo. Nie zmienia to faktu, że przy takich odczytach zasadne jest zachowanie zwiększonej czujności i ostrożności. 

 

Źródło: https://edition.cnn.com/markets/fear-and-greed

 

Optymizm inwestorów nie powinien być jednak zaskoczeniem, szczególnie patrząc na zachowanie kluczowych światowych indeksów akcji. O krok od historycznego rekordu jest obecnie indeks S&P 500, a z kolei swoje historyczne rekordy odnotował w ostatnich dniach amerykański indeks Dow Jones Industrial Average, Nasdaq 100, a także niemiecki DAX, czy francuski CAC 40. Na historyczny szczyt wspiął się również krajowy WIG.

 

 

Niewątpliwie wsparciem dla rynków w poprzednich dniach było posiedzenie FED i dość gołębi przekaz jaki z niego popłynął, który może sugerować, że cykl podwyżek stóp w USA został zakończony. Przekaz płynący z FED napędził też dalszy wzrost cen 10 letnich obligacji, a ich rentowności pierwszy raz od sierpnia br. spadła poniżej poziomu 4%, podczas gdy relatywnie niedawno, bo jeszcze w październiku br. sięgała poziomu 5%, a więc najwyższego poziomu od 2007 r.

 

Źródło: stooq.pl

 

Z zachowania rynków jednoznacznie wynika, że inwestorzy wierzą w miękkie lądowanie światowych gospodarek, które mają być wspierane przez przyszłoroczne obniżki stóp procentowych. Pozytywna sytuacja na rynkach wspierana jest również relatywnie dobrą kondycją firm, a także dość dobrze trzymającym się rynkiem pracy. Warto jednak pamiętać, że okresy inflacyjne i walki z inflacją oraz okresy rosnących stóp zazwyczaj wspierały rynki akcji. Tymczasem, o czym często zapominają inwestorzy, okres obniżek stóp był zazwyczaj okresem ratowania gospodarek i z reguły wiązał się także ze zdecydowanie gorszą kondycją rynków akcji. Jak będzie tym razem? Odpowiedź na to pytanie powinniśmy poznać w 2024 r. 

 

 

 

 

 

 

Autor artykułu

 

Piotr Cieślak, Dyrektor Zarządzający, Analityk SII oraz Doradca Zarządu SII Piotr Cieślak, Dyrektor Zarządzający, Analityk SII oraz Doradca Zarządu SII

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Specjalizacja Zarządzanie Inwestycjami i Nieruchomościami. Ukończył liczne kursy związane z rynkiem kapitałowym, z wyceną spółek, czy też kreatywną księgowością. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie analityki giełdowej, makroekonomicznej oraz wyceny spółek. Specjalizuje się również w tematyce sporów korporacyjnych, a także w obszarze przepisów prawa rynku kapitałowego oraz spółek prawa handlowego. Wielokrotnie reprezentował akcjonariuszy w różnego rodzaju sytuacjach konfliktowych, negocjacjach, a także w roli pełnomocnika podczas WZA. Prowadził liczne szkolenia i prelekcje z zakresu finansów i analiz oraz prawa rynku kapitałowego. Jest autorem setek komentarzy, wypowiedzi oraz artykułów i publikacji dla większości czołowych mediów finansowych i ekonomicznych w Polsce. Jest również autorem kilkudziesięciu niezależnych raportów analitycznych nt. spółek debiutujących na GPW oraz setek analiz rynkowych. Od 2004 r. związany jest ze SII początkowo odpowiadając za Dział Analiz SII. Od 2008 do końca 2019 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu SII odpowiadając za Dział Ochrony Praw Inwestorów. Obecnie odpowiada ponownie m.in. za rozwój Działu Analitycznego SII. Od 2014 r. jest członkiem Komitetu konsultacyjnego ds. ładu korporacyjnego powołanego przez GPW. Od 2011 r. prowadzi także działalność doradczą oraz consultingową. Zasiadał w nadzorze spółek publicznych i niepublicznych. Od 2012 r. jest członkiem Rady Nadzorczej, a obecnie również Przewodniczącym Komitetu Audytu w Spółce Unimot S.A.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie