Chat with us, powered by LiveChat

Relacja z czatu Grupy Tauron. Segment dystrybucji z największymi inwestycjami

Skomentuj artykuł

Wyniki finansowe Grupy Tauron za trzeci kwartał 2023 roku - pod takim hasłem miał miejsce czat inwestorski Tauronu zorganizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych. W dyskusji poruszono przede wszystkim temat obecnych i nowych inwestycji, ekologii oraz NABE. Na pytania inwestorów odpowiadał Krzysztof Surma, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów Grupy Tauron.

 

W pierwszej kolejności inwestorzy biorący udział w czacie pytali o poziom nakładów inwestycyjnych Grupy Tauron oraz kluczowe projekty, na które te środki zostały przeznaczone.

 

- Największy strumień środków, tj. blisko 1,9 mld zł trafił tradycyjnie do segmentu Dystrybucja. Zdecydowaną większość tych nakładów przeznaczyliśmy na budowę nowych przyłączy (blisko 1,1 mld zł) modernizację i odtworzenie majątku sieciowego (ok. 670 mln zł). Na drugim miejscu znalazł się segment OZE, w którym do końca trzeciego kwartału zainwestowaliśmy niemal 400 mln zł i jest to kwota rekordowa w historii Grupy Tauron. Środki te zostały zainwestowane głównie w budowę sześciu farm wiatrowych i fotowoltaicznych oraz w modernizację elektrowni wodnych - mówił Krzysztof Surma

 

Z kolei w kwestii planowanych na 2024 rok nakładów inwestycyjnych przedstawiciel spółki odpowiedział: Po trzech kwartałach nastąpił wzrost nakładów o 11 procent do 2,9 mld zł. Zakładamy dalsze kontynuowanie programu inwestycyjnego w szczególności w obszarach Dystrybucji i OZE. Nakłady inwestycyjne w 2024 roku i w latach kolejnych będą dostosowane do możliwości finansowych Grupy oraz zgodne ze strategią.

 

W temacie inwestycji poruszono także temat projektów wodorowych prowadzonych przez Tauron.

 

- Grupa Tauron prowadzi przygotowania do uruchomienia projektu wodorowego, w ramach którego planowane jest uruchomienie instalacji o mocy elektrolizerów na poziomie ok. 40 MW. Celem jest uzyskanie produkcji na poziomie 600 ton zielonego wodoru rocznie. Warunkiem realizacji projektu jest pozyskanie dotacji w ramach Europejskiego schematu CEEAG. Projekt jest obecnie w fazie tzw. pre-notyfikacji - mówił zarząd.

Ekologia

Z kolei w kwestii ekologii pytano o działania spółki związane z Zielonym Zwrotem Taurona.

 

- Obecnie realizujemy budowę dwóch farm fotowoltaicznych i czterech farm wiatrowych o łącznej mocy ponad 230 MW. Na czwarty kwartał 2023 roku planowane jest zakończenie budowy I etapu farmy fotowoltaicznej w Mysłowicach o mocy 37 MW. Ponadto planujemy, że w pierwszej połowie 2024 roku do sieci popłynie energia z projektu farmy fotowoltaicznej Proszówek (etap I i II) o mocy 55 MW. W drugiej połowie 2024 roku planujemy zakończyć budowę farm wiatrowych Mierzyn, Gamów i Warblewo o łącznej mocy ponad 120 MW. Kolejna farma, której budowa już się rozpoczęła - Nowa Brzeźnica o mocy ok. 20 MW - rozpocznie swoją eksploatację w pierwszej połowie 2025 roku. Aktualnie w fazie analiz mamy kilkanaście projektów OZE - farm wiatrowych i fotowoltaicznych, które są na różnym etapie przygotowania inwestycyjnego - wyjaśnił przedstawiciel zarządu spółki. 

 

Kontynuując temat Zielonego Zwrotu Taurona wiceprezes mówił w kontekście przyszłych działań: Kluczowym elementem przyjętej Strategii jest wydzielenie aktywów węglowych. Obszar wydobycia został zbyty na koniec 2022 roku, a aktywa wytwórcze oparte o węgiel są gotowe do wydzielenia. W kolejnych latach Grupa Tauron będzie skupiała się na rozwoju segmentów Dystrybucji i OZE. Zgodnie ze strategią w latach 2022-2030 zakładane nakłady inwestycyjne w Dystrybucji wynoszą ok. 24 mld zł, a w segmencie OZE ok. 17 mld zł.

 

Poruszono również temat budowy farmy wiatrowej na Morzu Bałtyckim.

 

- Grupa Tauron posiada 44,96 proc. udziałów w PGE Baltica 4, a pozostałe 55,04 proc. udziałów należy do PGE. Moc planowanej morskiej farmy wiatrowej, jaka miałaby powstać na podstawie uzyskanego pozwolenia, wyniesie ok. 1 GW. W sierpniu 2023 roku spółka otrzymała decyzję Ministra Infrastruktury o udzieleniu pozwolenia w zakresie wznoszenia i wykorzystywania sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskim obszarze morskim. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem inwestycji - mówił Krzysztof Surma.

 

Odpowiadając na kolejne pytanie podano, że w trzech kwartałach 2023 roku Grupa Tauron wyprodukowała 1,17 TWh energii elektrycznej z OZE.

 

- W okresie 9 miesięcy 2023 roku Grupa Tauron wyprodukowała 13 proc. energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych - dodano.

Produkcja energii 

Na temat produkcji energii pytano także o biomasę.

 

- Spadek poziomu produkcji energii z biomasy był przede wszystkim następstwem niższej opłacalności ze względu na wysoką cenę biomasy - wyjaśniono podczas czatu.

 

Natomiast na temat spadku rok do roku ilości dystrybuowanej energii o 5 procent powiedziano: Spowolnienie gospodarcze wpłynęło negatywnie na zużycie energii elektrycznej w Polsce, co przełożyło się na spadek wolumenów dystrybuowanej energii. Ponadto na spadek dystrybuowanej energii wpływa rosnąca liczba prosumentów i odbiorców przemysłowych posiadających własne źródła energii, z których energia częściowo jest wykorzystywana na potrzeby własne w ramach auto-konsumpcji.

NABE

Tematem poruszonym podczas czatu było również NABE. W tym kontekście pytano o proces wydzielenia aktywów węglowych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

 

- Grupa Tauron przeprowadziła całokształt działań reorganizacyjnych, zapewniając pełną zdolność operacyjną spółkom wytwórczym i możliwość ich wydzielenia ze struktur Grupy. Dalsze kroki odnośnie wydzielenia bloków węglowych będą uzależnione od decyzji na szczeblu rządowym. Grupa jest gotowa do kontynuacji procesu - skomentował przedstawiciel zarządu.

Prawa do emisji CO2

- Ile obecnie spółka płaci z tytułu praw do emisji CO2 i jakie są przewidywania zarządu w tym zakresie - pytał jeden z inwestorów.

 

- W trzech kwartałach 2023 roku średniomiesięczne ceny CO2 kształtowały się w zakresie od 83 do 95 EUR/Mg. Koszt utworzonej rezerwy za okres I-III kw. 2023 roku wynosi ok 2,5 mld zł i wynika z emisji CO2 związanej z produkcją energii elektrycznej i ciepła w tym okresie - wyjaśniono.

Platforma Obsługi Produktów 

Wspomniano także o otwartej przez Tauron Platformie Obsługi Produktów. Wiceprezes pytany o jej zalety dla przedsiębiorców powiedział: Platforma w intuicyjny sposób umożliwia samodzielną obsługę produktów, w których cena jest wyliczana na podstawie indeksów giełdowych. Dzięki Platformie Obsługi Produktów Tauron można złożyć zgłoszenie zakupu, otrzymać bieżącą informację o statusie złożonych zgłoszeń oraz poziomie zakontraktowania.

 

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie