Chat with us, powered by LiveChat

Woodpecker.co – czy to już dołek?

Skomentuj artykuł
© Freedomz - stock.adobe.com

W III kw. 2023 roku kontynuowana była negatywna tendencja w wynikach finansowych Woodpecker.co. Wymagające makrootoczenie, słabnący popyt oraz koszty inwestycji spowodowały, że spółka zamknęła kwartał z symbolicznym zyskiem.

 

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe Woodpecker.co za ostatnie kwartały.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23
Przychody ze sprzedaży 3 909 3 954 4 837 5 428 6 038 6 904 6 718 6 871 6 440
Wynik ze sprzedaży 903 791 1 198 1 398 1 337 1 763 1 094 633 123
Wynik operacyjny 717 1 198 1 169 1 405 1 294 1 765 1 100 632 126
Wynik brutto 751 1 237 1 187 1 367 1 465 1 461 1 114 413 140
Wynik netto 584 1 047 951 1 129 1 198 1 904 1 074 423 143
 
Marża ze sprzedaży 23,1% 20,0% 24,8% 25,8% 22,1% 25,5% 16,3% 9,2% 1,9%
Marża operacyjna 18,3% 30,3% 24,2% 25,9% 21,4% 25,6% 16,4% 9,2% 2,0%
Marża brutto 19,2% 31,3% 24,5% 25,2% 24,3% 21,2% 16,6% 6,0% 2,2%
Marża netto 14,9% 26,5% 19,7% 20,8% 19,8% 27,6% 16,0% 6,2% 2,2%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Woodpecker mocno spowolnił w ostatnich kwartałach. W 3Q23 przychody spółki wyniosły 6,4 mln zł, co oznacza wzrost o 6,7% rdr. Negatywnie na dynamikę przychodów złożyły się relatywnie słabe MRR, które spółka raportuje co miesiąc, jak i mocniejszy złoty względem dolara. Choć przychody wzrosły rdr. to były niższe niż w poprzednich kwartałach. Jednocześnie koszty dalej rosły, co spowodowało, że kwartał zamknął się z zyskiem na sprzedaży na poziomie zaledwie 123 tys. zł i zyskiem netto 143 tys. zł.

 

 

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie