Chat with us, powered by LiveChat

Mo-Bruk – wyniki w 3Q23 lepsze niż to wygląda na pierwszy rzut oka

Skomentuj artykuł
Źródło: mobruk.pl

W III kw. 2023 roku Mo-Bruk co do zasady wykazał niższe wyniki niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Pomimo tego, można je ocenić pozytywnie.

 

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy Mo-Bruk za ostatnie kwartały.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23
Przychody ze sprzedaży 67 154 68 548 49 579 62 034 61 214 70 561 55 133 56 977 55 133
Wynik na sprzedaży 40 186 36 529 24 452 31 808 26 380 31 025 24 409 22 554 24 409
Wynik operacyjny 39 351 35 192 23 327 32 669 27 283 28 667 23 942 24 815 23 942
Wynik brutto 39 326 35 161 23 385 32 984 27 778 29 671 24 414 26 018 24 414
Wynik netto 30 754 28 469 18 916 26 685 22 481 24 072 19 606 21 044 19 606
EBITDA 41 541 37 870 25 770 33 145 27 715 32 404 26 219 25 647 29 176
 
Marża na sprzedaży 59,8% 53,3% 49,3% 51,3% 43,1% 44,0% 44,3% 39,6% 44,3%
Marża operacyjna 58,6% 51,3% 47,1% 52,7% 44,6% 40,6% 43,4% 43,6% 43,4%
Marża brutto 58,6% 51,3% 47,2% 53,2% 45,4% 42,0% 44,3% 45,7% 44,3%
Marża netto 45,8% 41,5% 38,2% 43,0% 36,7% 34,1% 35,6% 36,9% 35,6%
Marża EBITDA 61,9% 55,2% 52,0% 53,4% 45,3% 45,9% 47,6% 45,0% 50,8%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Grupa Mo-Bruk wypracowała 57,5 mln zł przychodów w III kw. 2023 roku, co oznacza spadek o 6,1% rdr. Warto przy tym zwrócić uwagę, że baza porównawcza zawiera dodatkowe przychody z tytułu „bomby ekologicznej” – było to blisko 12 mln zł, podczas gdy w bieżącym okresie takie przychody się nie pojawiły. Bez uwzględnienia „bomby” przychody wzrosły o 16,3% rdr. Patrząc na dalsze pozycje w rachunku zysków i strat widać kontynuację ujemnych dynamik rdr., poza wynikiem EBITDA, który wyniósł 29,2 mln zł i był o 5,3% wyższy rdr. W dalszej części analizy tłumaczymy skąd wynika wzrost zysku EBITDA.

 

Zwracamy także uwagę, że w piątek otwarto przetarg na zagospodarowanie „bomby ekologicznej” w Częstochowie. Oferta Mo-Bruku o wartości 35,6 mln zł była najkorzystniejsza.

 

 

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie