Chat with us, powered by LiveChat

Atende – pozytywne momentum wynikowe utrzyma się w kolejnych kwartałach?

Skomentuj artykuł
© Danloe - stock.adobe.com

Grupa Atende opublikowała szacunkowe wyniki za III kw. 2023 roku. Pokazały one kontynuację pozytywnych tendencji z poprzednich okresów. Były także istotnie wyższe niż rok temu, kiedy to spółka wykazała milionowe straty.

 

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy Atende za ostatnie kwartały.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23
Przychody ze sprzedaży 40 635 76 661 41 800 60 972 40 326 82 478 72 323 73 495 78 537
Wynik brutto na sprzedaży 10 420 13 039 8 680 16 574 9 010 19 768 17 857 16 622  
Wynik na sprzedaży -1 342 2 117 -3 234 3 895 -4 375 6 846 4 600 3 258  
Wynik operacyjny -1 282 1 875 -3 295 4 185 -4 394 6 506 4 466 3 980 4 384
Wynik brutto -1 858 1 497 -3 698 4 150 -4 947 6 841 4 568 3 377 2 845
Wynik netto -1 514 1 704 -3 025 3 321 -4 051 5 567 3 567 2 800  
Wynik netto PD -1 771 1 324 -3 262 3 370 -4 114 5 323 3 096 2 318 2 135
 
Marża brutto na sprzedaży 25,6% 17,0% 20,8% 27,2% 22,3% 24,0% 24,7% 22,6%  
Marża na sprzedaży -3,3% 2,8% -7,7% 6,4% -10,8% 8,3% 6,4% 4,4%  
Marża operacyjna -3,2% 2,4% -7,9% 6,9% -10,9% 7,9% 6,2% 5,4% 5,6%
Marża brutto -4,6% 2,0% -8,8% 6,8% -12,3% 8,3% 6,3% 4,6% 3,6%
Marża netto -3,7% 2,2% -7,2% 5,4% -10,0% 6,7% 4,9% 3,8%  

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta. Dane za 3Q23 na bazie szacunkowych odczytów.

 

Zgodnie z szacunkowymi wynikami przychody Grupy Atende wyniosły 78,5 mln zł w III kw. 2023 roku, co oznacza wzrost o 94,8% rdr. Zysk operacyjny wyniósł 4,4 mln zł wobec straty 4,4 mln zł rok wcześniej, a zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 2,1 mln zł wobec straty przed rokiem na poziomie 4,1 mln zł. Narastająco za ostatnie cztery kwartały zysk netto PD wyniósł 12,9 mln zł.

 

Pełny raport za III kw. 2023 roku ma zostać opublikowany 14 listopada.

 

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie