Chat with us, powered by LiveChat

6 spółek do obserwacji w listopadzie. Zobacz co w Datawalk, Voxel i więcej

Skomentuj artykuł
© Walter - stock.adobe.com

Listopad to drugi „najgorętszy” okres w roku na giełdzie. W tym miesiącu raporty wynikowe opublikuje większość spółek z Rynku Głównego i NewConnect. Poniżej omawiamy wybrane spółki do obserwacji.

 

Datawalk

W ostatnich kwartałach tempo rozwoju Datawalk istotnie spadło. Od IV kw. 2022 roku spółka notuje ujemną dynamikę przychodów rdr. rzędu 20-30%. Jednak z optymizmem patrzy w przyszłość, m.in. za sprawą istotnej poprawy wydajności inżynierii systemowej, czy rekordowym lejkiem sprzedażowym. We wrześniu spółka poinformowała o kilku nowych kontraktach, w tym kolejnej sprzedaży do ING, Departamentu Pracy w USA, czy Veterinary Emergency Group. W pierwszej dekadzie listopada Datawalk powinna podać szacunkowe przychody, które pokażą, czy negatywne tendencje na przychodach faktycznie już się odwracają. Raport kwartalny ma zostać opublikowany 15 listopada. W każdej chwili mogą pojawić się także informacje o kolejnych umowach.

 

Dzięki wprowadzonym ostatnio ulepszeniom, w 2023 r. skróciliśmy średni czas updatu systemu dla naszych klientów o 82% i 51% w porównaniu z odpowiednio 2021 i 2022 r. - oszczędza to czas naszych inżynierów, którzy mogą teraz bardziej skupić się na działaniach związanych m.in. ze wsparciem sprzedaży.

Połowa projektów wdrożeniowych, które zamknęliśmy w 2023 r., została zrealizowana w czasie 6 miesięcy lub krócej, co oznacza skrócenie czasu wdrożenia o ponad połowę w porównaniu do poprzednich lat. Wierzymy, że mamy na tym polu jeszcze wiele do poprawienia i cały czas nad tym pracujemy.

Wąskie gardło w postaci naszej inżynierii systemowej wciąż jest faktem, chociaż dzięki poprawie wydajności tego zespołu możemy teraz realizować więcej równoległych skomplikowanych projektów, a także inwestować w działania przedsprzedażowe.

Obecnie wkraczamy w najważniejszą część roku, jeśli chodzi o zamykanie nowych kontraktów. Mamy duże nadzieje na pozostałe kilka miesięcy bieżącego roku i ciężko pracujemy nad dostarczeniem istotnych, pozytywnych wiadomości – komentował Paweł Wieczyński, prezes zarządu Datawalk, w liście do akcjonariuszy w raporcie półrocznym.

 

 

 

Voxel

Grupa Voxel wchodzi w bardzo wysoką bazę wynikową. Przypominamy, że przed rokiem w III kw. 2022 roku wzrosły ceny badań, podczas gdy wzrost wynagrodzeń personelu nastąpił dopiero w IV kw. 2022 roku. Ze względu na powyższe należy oczekiwać istotnego spowolnienia tempa wzrostu w relacji rdr. Obecnie pozytywnie na wyniki powinna wpływać kolejna podwyżka wprowadzona od 1 lipca 2023 roku, co podsumowuje poniższy slajd z prezentacji spółki. 

 

Raport za III kw. 2023 roku ma zostać opublikowany 22 listopada.

 

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23
Przychody ze sprzedaży 107.915 93 732 129.298 99 916 76 120 98 644 140.122 96 787 100.894
Wynik brutto na sprzedaży 33 486 19 406 46 756 22 846 14 660 29 640 31 185 29 247 29 804
Wynik na sprzedaży 27 705 13 440 40 037 16 593 8 566 24 090 24 454 22 948 23 416
Wynik operacyjny 27 708 13 705 34 599 17 109 8 232 23 472 19 388 18 881 24 668
Wynik brutto 25 444 12 245 30 755 14 647 5 893 20 226 16 151 15 916 22 169
Wynik netto 20 566 9 912 24 242 11 788 4 845 16 437 12 552 12 025 17 284
 
Marża brutto na sprzedaży 31,0% 20,7% 36,2% 22,9% 19,3% 30,0% 22,3% 30,2% 29,5%
Marża na sprzedaży 25,7% 14,3% 31,0% 16,6% 11,3% 24,4% 17,5% 23,7% 23,2%
Marża operacyjna 25,7% 14,6% 26,8% 17,1% 10,8% 23,8% 13,8% 19,5% 24,4%
Marża brutto 23,6% 13,1% 23,8% 14,7% 7,7% 20,5% 11,5% 16,4% 22,0%
Marża netto 19,1% 10,6% 18,7% 11,8% 6,4% 16,7% 9,0% 12,4% 17,1%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

 

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie