Chat with us, powered by LiveChat

Neuca – negatywne momentum wynikowe zmierza ku końcowi?

Skomentuj artykuł

Od pięciu kwartałów zysk na sprzedaży Grupy Neuca spada w relacji rdr. Dynamika spadku oscylowała w przedziale 15-30%, jednak w II kw. 2023 roku zmniejszyła się do 2,3%. Negatywne momentum może się odwracać.

 

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy Neuca za ostatnie kwartały.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23
Przychody ze sprzedaży 2.331.112 2.552.282 2.681.460 2.816.563 2.654.761 2.809.283 2.951.933 3.001.951 2.891.214
Wynik brutto na sprzedaży 242.764 250.654 279.340 322.305 241.517 355.791 323.521 330.156 309.796
Wynik na sprzedaży 70 125 61 219 50 781 90 666 58 523 45 749 35 962 74 808 57 206
Wynik operacyjny 36 594 58 931 38 011 83 173 77 036 49 387 31 732 69 948 58 248
Wynik brutto 47 593 52 859 38 118 78 263 66 802 33 157 23 729 65 048 33 291
Wynik netto 35 973 40 870 25 553 61 791 43 727 26 519 15 555 51 515 24 472
Wynik netto podmiotu dominującego 35 338 40 587 24 836 60 435 37 942 25 692 12 286 47 339 21 371
 
Marża brutto na sprzedaży 10,4% 9,8% 10,4% 11,4% 9,1% 12,7% 11,0% 11,0% 10,7%
Marża na sprzedaży 3,0% 2,4% 1,9% 3,2% 2,2% 1,6% 1,2% 2,5% 2,0%
Marża operacyjna 1,6% 2,3% 1,4% 3,0% 2,9% 1,8% 1,1% 2,3% 2,0%
Marża brutto 2,0% 2,1% 1,4% 2,8% 2,5% 1,2% 0,8% 2,2% 1,2%
Marża netto 1,5% 1,6% 1,0% 2,2% 1,6% 0,9% 0,5% 1,7% 0,8%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Na przestrzeni ostatnich kwartałów Grupa Neuca zwiększała przychody w tempie dwucyfrowym rdr., jednak w pierwszej połowie 2023 roku dynamika była już jednocyfrowa. Mocny wzrost kosztów oepracyjnych był widoczny począwszy od III kw. 2022 roku, w którym to koszty sprzedaży wzrosły o 55,1% rdr., a koszty ogólnego zarządu o 83% rdr. Spółka zwróciła uwagę m.in. na istotne wzrosty kosztów paliw, energii i pracy. W efekcie zysk na sprzedaży spadł w III kw. 2023 roku o 25,3% rdr.

 

W II kw. 2023 roku Grupa Neuca zwiększyła przychody o 8,9% rdr., do 2,89 mld zł. Zysk na sprzedaży wyniósł 57,2 mln zł, co oznaczało spadek o 2,3% rdr. Na niższych poziomach wyniki są nieporównywalne ze względu na bilans pozostałej działalności operacyjnej (+1 mln zł w II kw. 2023 roku wobec +18,5 mln zł w II kw. 2022 roku). Grupa notuje także istotnie wyższe koszty finansowe, w samym II kw. 2023 roku wyniosły one 33,9 mln zł wobec 14,3 mln zł rok wcześniej. Spółka tłumaczyła wzrost kosztów finansowych głównie zwiększeniem kosztów finansowania dłużnego, różnicami kursowymi, prowizjami bankowymi oraz odpisem na akcje Geneme w wysokości 15,3 mln zł. W efekcie grupa zamknęła kwartał z zyskiem netto na poziomie 24,5 mln zł,tj. o 44% niższym rdr. Podawany przez spółkę skorygowany zysk netto wyniósł 36,3 mln zł i był o 32% niższy rdr.

 

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie