Chat with us, powered by LiveChat

Shoper podsumowuje drugi kwartał i pierwsze półrocze 2023 r.

Shoper, najczęściej wybierana platforma e-commerce do prowadzenia sklepów internetowych,  osiągnął rekordowe wyniki w II kwartale i I półroczu 2023 roku. Firma odnotowała dwucyfrowe wzrosty we wszystkich kluczowych wskaźnikach.

  • W drugim kwartale 2023 roku przychody Shoper sięgnęły 36,4 mln zł, co oznacza wzrost o 27% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.
  • Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 12 mln zł i był wyższy aż o 41% niż rok wcześniej.
  • Rentowność skorygowana EBITDA poprawiła się rdr o 3,2 p.p. osiągając 32,8%.
  • Wartość sprzedaży w sklepach internetowych Shoper wyniosła w drugim kwartale 2 mld zł (GMV Sklepy), a powiększona o inne kanały sprzedaży wyniosła blisko 2,2 mld zł (GMV Omnichannel). Oba wskaźniki poprawiły się odpowiednio o 10 i 11% w stosunku do drugiego kwartału 2022.

 

W całym pierwszym półroczu 2023 wyniki finansowe wzrastały jeszcze szybciej. W porównaniu do pierwszych 6 miesięcy 2022 przychody wzrosły o 30% i wyniosły 71,5 mln zł. Co nie jest takie oczywiste, dynamiczny wzrost przychodów idzie w parze z poprawą rentowności. Spółka w każdym kwartale osiąga rentowność skorygowanej EBITDA na poziomie powyżej 30%, a w pierwszym półroczy wskaźnik ten wyniósł 23,4 mln zł rosnąc rok do roku o 41%. Wynik ten przekłada się na wysoki poziom generowanej gotówki, co nie zawsze ma miejsce patrząc na niektórych konkurentów.

 

Shoper kolejny raz zaprezentował rekordowe wyniki finansowe, mimo niesprzyjającego otoczenia makroekonomicznego, takiego jak rosnące koszty działania przedsiębiorstw i wysoką inflację, która wpłynęła negatywnie na zachowania konsumentów, obniżając ich siłę zakupową. GMV Sklepów w pierwszym półroczu osiągnęło wartość 3,87 mld PLN, rosnąc rdr o 12,1%, a GMV powiększone o inne kanały sprzedaży zwiększyło się rdr o 12,5% i wyniosło blisko 4,28 mld zł (GMV Omnichannel).

 

Konsekwentnie realizowana jest strategia oparta na 4 filarach wzrostu : sprzedaż wielokanałowa, reklama cyfrowa, finanse i płatności, logistyka. W każdym z tych obszarów spółka stale rozwija ofertę produktową, dążąc do zapewnienia przewagi konkurencyjnej swoim klientom. Potwierdzają to liczby jakie są osiągane w segmencie Rozwiązania. Przychody tego segmentu rosną znacznie szybciej od segmentu Abonamenty, a ich udział w przychodach Grupy stanowi ponad 75%.

 

Początek trzeciego kwartału udany dla spółki Shoper

Spółka opublikowała też wybrane wskaźniki biznesowe dla lipca i sierpnia 2023. W tym okresie przychody wygenerowane przez Shoper były o 20 % wyższe w porównaniu do analogicznych miesięcy w 2022 roku, a skorygowany zysk EBITDA wzrósł aż o 31%. Wzrosty te są nieco niższe od tych w pierwszym półroczu jednak nie jest to oznaka spowolnienia. To efekt w pełni porównywalnej zeszłorocznej bazy, ponieważ przejęte Spółki w zeszłym roku (Selium i Sempire) są konsolidowane od trzeciego kwartału 2022r.


Spółka zanotowała też wyższe obroty w sklepach internetowych wykorzystujących platformę Shoper – wskaźnik GMV Sklepy poprawił się o 13%. Widoczne jest wyraźne odbicie względem minionego kwartału. Sprawdzają się zatem wcześniejsze przeczucia Zarządu co do rynku e-commerce i konsumentów, które sygnalizowały ożywienie nastrojów konsumentów w drugim półroczu 2023 roku.

Kluczowe partnerstwa i rozwój technologiczny platformy

W pierwszej połowie 2023 roku Shoper nawiązał partnerstwa z takimi gigantami technologicznymi i sprzedażowymi jak Microsoft, Amazon, eMAG czy Klarna. Spółka stale podkreśla istotną rolę reklamy cyfrowej oraz działalności międzynarodowej w rozwoju e-biznesów. Firma otworzyła również nowe biuro w Bydgoszczy, by rozwijać swoje wsparcie w obszarze marketingu internetowego. Shoper wprowadził także wiele nowych usług, w tym aplikacje wykorzystujące sztuczną inteligencję, jak Opisy AI w ramach narzędzia Apilo. Jest to efekt obserwacji rynku oraz uważnego słuchania sprzedawców aby dostarczać im najwyższej jakości produkty i usługi, które pozwolą im rosnąć szybciej od konkurencji.

 

Bardzo dobre wyniki nie oznaczają zaprzestania dalszego rozwoju spółki. Wiele będzie się działo w najbliższych miesiącach i w każdym z 4 filarów strategii rozwoju szykowane są nowe usługi i funkcjonalności. W Omnichannelu kluczowym projektem jest nowy storefront sklepu internetowego. Rewolucyjny produkt znacząco poprawi doświadczenia zakupowe klientów sklepu, przyczyni się do zwiększenia konwersji na sklepach oraz pozwoli obsłużyć większych merchantów. To pozwoli na dotarcie do jeszcze szerszej grupy odbiorców. W Usługach Finansowych i Płatnościach planowana jest współpraca z nowym partnerem technologicznym oraz przygotowanie do obsługi płatności zagranicznych. Usługi Cyfrowej Reklamy wkrótce zaczną być sprzedawane w Rumunii. Będzie to przełomowy moment ponieważ to pierwsza działalność spółki zagranicą więc otworzy nowe możliwości rozwoju. W segmencie z najmniejszym udziałem w przychodach ale najszybciej rosnącym, Logistyce trwają przygotowania do uruchomienia własnych usług brokerskich.

 

Wyniki finansowe Shoper osiągnięte w drugim kwartale 2023

O firmie Shoper

Shoper to lider rozwiązań e-commerce w Polsce. Firma dostarcza niezbędną infrastrukturę dla handlu internetowego. Oprócz oprogramowania do prowadzenia sklepu internetowego oferuje również szereg usług wspierających sprzedaż. Są to m.in. płatności internetowe, reklama cyfrowa, usługi logistyczne oraz finansowanie biznesu. Na platformie Shoper działają m.in. takie marki jak Gym Glamour, Paprocki&Brzozowski, WK Dzik, Irving czy Doppelherz. Od lipca 2021 roku Shoper jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a od grudnia 2021 roku wchodzi w skład indeksu sWIG80. Sprawdź więcej informacji o firmie na stronie: www.shoper.pl

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie