Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Voxel – udana rekonwalescencja po koronawirusie [Analiza]

Skomentuj artykuł
© kaliantye - stock.adobe.com

Grupa Voxel jest przykładem udanego przejścia z NewConnect na rynek główny. Firma z powodzeniem radzi sobie na trudnym rynku zdrowotnym gdzie uzyskuje bardzo dobre marże na działalności diagnostycznej. Problemem jest segment szpitalnictwa, który liże rany po odejściu od masowych testów ca obecność Covid-19.

Model biznesowy

Spółka działa w kilku segmentach działalności. Głównym źródłem przychodu jest segment diagnostyczny. Voxel posiada sieć centrów diagnostycznych, które świadczą usługi związane z radiologią oraz medycyną nuklearną. Kolejnym istotnym segmentem są rozwiązania IT & infrastruktura, który w 2022 roku odpowiadał za prawie ¼ przychodów. Kolejną działalnością jest terapia podzielona na szpitalnictwo oraz neuroradiochirurgia.

 

Źródło: Voxel

 

W 2022 roku większość przychodów generowanych przez Grupę Voxel pochodziła z refundacji. Wspomniane refundacje opłaca Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Do badań komercyjnych zalicza się usługi realizowane w ramach umów dla szpitali niepublicznych i publicznych. Wspomniane usługi komercyjne dotyczą zarówno kontraktów NFZ jak i usług świadczonych dla takich podmiotów jak Luxmed, PZU Zdrowie czy Centrum Medyczne Enel Med. Tak więc spółka jest uzależniona od cennika, jaki jest ustalony na dane usługi medyczne.

 

Źródło: Voxel

Diagnostyka – Usługi medyczne i sprzedaż radiofarmaceutyków

Grupa Voxel działa w segmencie diagnostyka za pośrednictwem takich podmiotów jak Voxel, Scanix oraz Rezonans Powiśle. Wspomniane podmioty oferują swoim klientom usługi wysokospecjalistycznej diagnostyki obrazowej. Badania odbywają się zarówno w wariancie refundowanym jak i dla pacjentów prywatnych i komercyjnych. Oprócz tego Grupa Voxel oferuje także usługi teleradiologiczne. Pozostałą działalnością jest także sprzedaż radiofarmaceutyków.

 

Diagnostyka obrazowa

Diagnostyka obrazowa to kluczowy segment działalności spółki. W ramach diagnostyki obrazowej Voxel realizuje następujące badania:

 • tomografia komputerowa (TK),
 • rezonans magnetyczny (MR),
 • pozytonowa tomografia emisyjna (PET-TK),
 • badania medycyny nuklearnej (SPECT),
 • pozostałe, w tym badania USG i RTG.

 

Źródło: Voxel

 

W 2022 roku w segmencie Diagnostyka spółki wchodzące w skład grupy Voxel wykonały łącznie 435 tys. badań. Było to o 28 tys. badań więcej niż rok wcześniej. Rozbijając na poszczególne podmioty wychodzi:

 • Voxel – 340 tys. badań (307 tys. w 2021 rok)
 • Scanix – 79 tys. badań (85 tys. w 2021 roku)
 • Rezonans Powiśle – 17 tys. badań (15 tys. w 2021 roku)

 

Warto zauważyć, że poszczególne podmioty mają nieco inny mix przychodowy. Najwięcej badań wykonał podmiot Voxel. Około 307 tys. stanowiły badania typu TK, MR, PET i SPECT. Jak widać na przestrzeni lat 2019-2022 średnioroczny wzrost liczby badań wyniósł 10%. Warte do odnotowania jest to, że przychody z tych badań wzrosły w tym samym okresie średniorocznie o 20%. Oznacza to, że poprawie uległ cennik usług wykonywanych w ramach refundacji, komercyjnie oraz prywatnie.

 

Źródło: Voxel

 

Spółka tłumaczy wzrost przychodów m.in. tym, że od 1 lipca 2022 roku zmianie uległ cennik świadczeń, który skutkował wzrostem cen usług średnio o 30% (względem opłat otrzymywanych za te usługi jeszcze na początku 2022 roku). Kolejnym powodem był wzrost liczby badań PET (które są wyceniane wyżej od standardowych badań typu TR i MR.

 

Voxel podpisał w 2022 roku dwie umowy na wykonywanie badań PET w Rzeszowie oraz Katowicach. W Rzeszowie umowa dotyczy nowej pracowni, natomiast umowa w Katowicach dotyczy wcześniej działającej pracowni, która realizowała do tej pory badania nierefundowane.

 

W przypadku Scanix około 49 tys. badań było dokonanych za pomocą TK oraz MR. Również i tutaj widoczny jest wzrost cennika. W 2021 roku spółka wykonała 48 tys. badań TK i MR i wygenerowała około 17,8 mln zł przychodów. Po roku liczba badań wzrosła o 1 tys., natomiast przychody poprawiły się o 4,9 mln zł r/r. Rezonans Powiśle realizuje tylko badania MR.

 

Warto wspomnieć, że od 1 kwietnia 2019 roku NFZ zlikwidował limity na świadczenie usług w zakresie badań tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego. Zniesienie limitów obowiązywało zarówno w latach 2020 - 2022 jak i w 2023 roku. To spowodowało znaczny wzrost liczby badań dokonywanych zarówno przez Scanix, Rezonans Powiśle i Voxel. W 2021 roku widoczny jest także wzrost badań w związku ze zmniejszeniem ograniczeń powstałych w związku z ograniczaniem się rozprzestrzeniania się COVID.

 

Źródło: Voxel

 

Skoro już wiemy jakie badania wykonuje Grupa Voxel to spójrzmy na to jakie pracownie posiada spółka. Na koniec 2022 roku prowadził:

 • 15 pracowni tomografii komputerowych
 • 24 pracownie rezonansu magnetycznego
 • 7 pracowni PET
 • 4 pracownie SPECT

 

Grupa Voxel stara się kontynuować rozwój nowych usług medycznych. Ma to na celu większą monetyzację dotychczasowych klientów (publicznych i prywatnych). Spółka rozwija następujące obszary działalności:

 • badania izotopowe (BI)
 • terapia izotopowa (TI)
 • badania medycyny nuklearnej (BMN)

 

Badania izotopowe polegają na wprowadzeniu do organizmu radioizotopów, cyfrowej obserwacji rozpadu oraz graficznym przedstawieniem rozmieszczenia środków chemicznych w organizmie. Terapia izotopowa polega na wprowadzeniu do narządów lub tkanek pacjenta radiofarmaceutyków, które emitują promieniowanie jonizujące. Dzięki temu można leczyć izotopowo stawy czy łagodne stadia chorób tarczycy. Oprócz tego terapia izotopowa umożliwia leczenie bolesnych przerzutów nowotworów do kości. W przypadku badań medycyny nuklearnej mamy do czynienia ze złożoną metodą badawczą. W BMN używa się radioznczników, aby uzyskać obraz narządów oraz ocenić ich funkcjonalność.

 

Produkcja i sprzedaż radiofarmaceutyków

Radiofarmaceutyki są takimi produktami, które są niezbędnym komponentem do przeprowadzenia diagnozowania chorób nowotworowych za pomocą metod PET-TK czy PET-MR. W segmencie radioznaczników mamy jeszcze jednego reprezentanta, jest nim Synektik.

 

Voxel ma obecnie dwa cyklotrony jeden własny (w Krakowie) oraz drugi dzierżawiony (w Warszawie). Dzięki nim spółka rozwija produkcję radiofarmaceutyków. Jest to wejście w segment działalności Synektik (posiada kilka cyklotronów w Polsce). Voxel w ramach tego segmentu współpracuje z UWRC, czyli spółką celową Uniwersytetu Warszawskiego. Zgodnie z umową Voxel korzysta z ośrodka do produkcji radiofarmaceutyków.

 

Oprócz tego spółka prowadzi tam działalność badawczo-rozwojową, która dotyczy nowych radiofarmaceutyków. Zgodnie z umową Voxel musi rozwijać produkcję komercyjną FDG oraz FCH. Ważnym projektem, jaki realizuje spółka, jest produkcja radiofarmaceutyku Ga-68. Jego zastosowanie dotyczy diagnostyki raka prostaty czy guzów neuroendokrynnych. Na razie rozwój tego radiofarmaceutyku pochłonął 4 mln zł. Warto dodać, że projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 1,6 mln zł. Własny cyklotron pozwoli spółce w długim okresie na rozszerzenie usług o diagnostykę PET-TK.

IT & infrastruktura – Produkty informatyczne i wyposażenie pracowni

Jest to istotny segment działalności. W ramach tej działalności spółka dostarcza systemy informatyczne dla jednostek ochrony zdrowia (np. szpitali). Zajmuje się dostawą sprzętu oraz realizacji pracowni diagnostycznych „pod klucz”.

 

Grupa Voxel zajmuje się także dostawą mobilnych rozwiązań dla jednostek medycznych. Chodzi m.in. o MUM, czyli Modułowe Unity Medyczne czy MLD (Mobilne Laboratoria Diagnostyczne).

 

W ramach tego segmentu spółka dostarcza także materiały zużywalne takie jak wkłady do wstrzykiwaczy, kontrast czy implanty kręgosłupowe. Oprócz tego poboczną działalnością jest dostawa materiałów diagnostycznych.

 

Alteris rozbudowuje system RIS, który jest flagowym produktem spółki. Powodem jest dostosowanie rozwiązań do zmian prawnych oraz poprawa działalności produktu w wyniku opinii dotychczasowych klientów.

 

W 2023 roku spółka ma backlog na około 70 mln zł. W rozwoju segmentu pomagać będzie wzrost nakładów na modernizację obecnie działających placówek medycznych.

Terapia – Neuroradiochirurgia

Jest to bardzo niewielki segment pod względem osiąganych przychodów. W 2022 roku neuroradiochirurgia wygenerowała około 2% przychodów. W tym segmencie działa spółka Exira Gamma Knife sp. z o.o. Zajmuje się ona świadczeniem usług z zakresu radiochirurgii. Spółka zależna posiada urządzenie gamma knife oraz rezonans magnetyczny.

 

W 2022 roku Exira zrealizowała 534 procedury nazywane gamma knife. Oznacza to wzrost liczby procedur o 2% r/r. Warto wspomnieć, że spółka zależna Exira zrealizowała około 2,3 tys. badań MR, co oznacza spadek o 42% r/r. Przychody spółki wzrosły w 2022 roku o 11% do poziomu 10,1 mln zł. Powodem wzrostu był głównie wzrost cen świadczeń refundowanych.

Terapia – Szpitalnictwo

Jest to ciekawy segment, który najlepszy okres miał między listopadem 2020, a czerwcem 2021. Wtedy to szpital VITO-MED, który działa w Gliwicach był tak zwanym szpitalem covidowym i realizował świadczenia dla pacjentów chorych na COVID-19. Oprócz tego w czasie COVID spółka wykonywała testy na obecność koronawirusa w organizmie. Lata wysokich przychodów z tej działalności na razie odeszły do historii. W efekcie znacząco spadł udział tego segmentu w sprzedaży ogółem.

 

Od 1 kwietnia 2022 roku NFZ przestał finansować procedury wykonywania testów na COVID, co spowodowało znaczne uszczuplenie przychodów z tego tytułu. Widać to po wynikach gdzie nagle znacząco spadły przychody tego segmentu działalności. W efekcie spółka musiała zamknąć trzy nowe laboratoria, ponieważ zniknął popyt na dalsze badania covidowe. Ostatecznie laboratorium w Gliwicach nie prowadzi działalności operacyjnej jako pracownia wirusologii.

 

Obecnie szpital wrócił do swojej podstawowej działalności m.in. neurologii. Oprócz tego w ramach szpitalu działają poradnie specjalistyczne i pracownie diagnostyczne. Działa także Zakład Opiekuńczo - Leczniczy o specjalności neurologiczno - rehabilitacyjnej

 

Źródło: Voxel

 

Na wykresie powyżej widać, że „covidowe eldorado” się skończyło. W 2022 roku przychody z tego segmentu wyniosły zaledwie 27,7 mln zł. W 2023 roku przychodów z tytułu testów nie było, co więcej spółka musiała odpisać zapasy związane z tą działalnością.

Otoczenie rynkowe

Diagnostyka obrazowa jest jednym z istotnych segmentów medycyny. Fundamentalnie ten rodzaj usług medycznych będzie w najbliższych latach rósł. Wynika to z wielu czynników. Jednym z nich jest wzrost nakładów na ochronę zdrowia w Polsce. Im więcej środków będzie przeznaczonych na diagnostykę obrazową, tym więcej będzie badań typu TK, MR czy PET. Wzrasta także nacisk na badania profilaktyczne. Dzięki profilaktyce jest większa szansa na znalezienie choroby we wczesnym etapie. Kolejnym czynnikiem, który będzie odgrywał istotną rolę w rozwoju diagnostyki obrazowej, są zmiany demograficzne. Wzrost liczby osób w starszym wieku zwiększa popyt na usługi medyczne. Następnym czynnikiem są choroby cywilizacyjne.

 

Na wykresie poniżej widać wzrost wydatków na służbę zdrowia. W 2023 roku wydatki na ten cel mają wynieść 137 mld zł. Co ważne według planów rządu nakłady na ochronę zdrowia mają wzrosnąć z 6% PKB na 7% PKB (do 2027 roku). Im więcej nakładów na służbę zdrowia tym łatwiej Grupie Voxel będzie rozwijać swoją działalność. Co istotne przychody spółki w latach 2014 - 2022 rosły szybciej niż wzrost nakładów na służbę zdrowia. Wyjątkiem był 2020 rok.

 

 

Istotnym elementem dla skorzystania z długoterminowego trendu wzrostu nakładów na polską służbę zdrowia jest podpisanie kontraktów z NFZ. Zazwyczaj czas trwania podpisywanej umowy waha się od 5 do 10 lat. Na wykresie poniżej widać podpisane umowy i datę wygaśnięcia umowy. 9 umów kończy się do 31.12.2024 roku. Z tego, 4 wygasną do końca 2023 roku. Bez kontraktów z NFZ liczba badań spadłaby drastycznie, ponieważ przychody komercyjne i prywatne odpowiadają za około 16% przychodów w 2022 roku. Patrząc na historię spółki, to bardziej prawdopodobne jest podpisanie nowej umowy z NFZ.

 

Źródło: Voxel

Analiza finansowa

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII

Autor artykułu

 

Aleksander Borzęcki, Analityk rynku akcji SII Aleksander Borzęcki, Analityk rynku akcji SII

Zwolennik inwestowania w wartość. Przez kilka lat zatrudniony w funduszu inwestycyjnym na stanowisku Analityka Inwestycyjnego. Uważa, że przy inwestowaniu nie należy kierować się emocjami, tylko zdrowym rozsądkiem. Pasjonat piłki nożnej i rynków finansowych.

 

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Więcej informacji o projekcie