Chat with us, powered by LiveChat

Relacja z czatu AB. „Obecnie nie da się osiągnąć przewag bez inwestycji w IT”

Skomentuj artykuł

Andrzej Przybyło, prezes zarządu AB odpowiadał na pytania podczas czatu inwestorskiego zorganizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych. Głównym tematem rozmowy były perspektywy rynku IT i Grupy AB po drugim kwartale 2023 roku, jednak dyskutowano także o planach dywidendowych spółki, jej wynikach, działalności zagranicznej i rozwoju asortymentowym.

 

W związku z głównym tematem czatu, zapytano prezesa zarządu AB, jak ocenia perspektywy rozwoju rynku IT, a takżę Grupy AB w drugiej połowie 2023 roku i w 2024 roku.

 

- Jest szereg czynników, które napędzają rynek IT. Skrótowo można wskazać na transformację cyfrową społeczeństw, biznesu i administracji. Ten efekt ma już postać kuli śnieżnej. Widać również różne programy rządowe i unijne wspierające popyt, jak również np. rozwój Industry 4.0, AI czy big data. mObywatel i zrównanie dokumentów cyfrowych z papierowymi to kolejny krok, który zwiększa popyt na urządzenia elektroniczne. Z kolei w biznesie nie da się obecnie osiągnąć przewag bez inwestycji w IT. Jestem nastawiony optymistycznie - wyjaśnił Andrzej Przybyło, prezes AB.

 

Pytając o tempo wspomnianej cyfryzacji, poproszono o jej porównanie w stosunku do czasów pandemii Covid-19.

 

- Cyfryzacja postępuje równie szybko, a może nawet szybciej, patrząc na rozwój AI - to jest dodatkowy trend, który może jeszcze mocniej przyspieszyć transformację cyfrową - dodał prezes.

 

Dyskutując na temat perspektyw rozwoju AB, poruszono temat otoczenia gospodarczego. O wpływie spowolnienia wzrostu gospodarczego i spadku konsumpcji w Polsce powiedziano: Historia pokazuje, że potrafimy utrzymywać długoterminowy trend wzrostowy w różnych warunkach gospodarczych i rynkowych, mamy za sobą ponad 30 lat działalności. Patrząc szerzej - spowolnienie gospodarcze powoduje, że firmy szukają oszczędności, a te uzyskuje się poprzez inwestycje w IT, tak samo jak uzyskuje się przewagi konkurencyjne.

 

Na temat samego wzrostu gospodarczego dodano również: Najlepszy jest stabilny, zrównoważony rozwój, ale nas najmocniej interesują perspektywy rynku IT, a te są długoterminowo bardzo dobre. Wydatki na IT per capita u liderów są 2-3 razy wyższe niż w Polsce i to pokazuje przestrzeń do wzrostów.

Asortyment Grupy AB i jego rozwój

Pytano o asortyment, który jest obecnie numerem jeden w ofercie AB pod względem sprzedaży.

 

- Ze swojej natury najbardziej wolumenowe kategorie to bez zmian laptopy i smartfony - odpowiedział prezes.

 

Spółka oferuje już ponad 100 tysięcy różnych produktów. W związku z tym pytano o dalsze możliwości poszerzania oferty. 

 

- Posiadając taką automatykę magazynową i WMS jesteśmy w stanie obsłużyć dużo więcej indeksów. Już te 100 tys. SKU czyni nas pod tym względem numerem 1 - podał przedstawiciel AB.

 

- Naszym core businessem cały czas pozostaje IT i elektronika użytkowa, dążymy by mieć jak najszersze pokrycie, wsłuchujemy się też w głosy klientów. Branża IT się rozwija, pojawiają się też nowe produkty - zarówno w obszarze zaawansowanym, jak również w wolumenowym - dodano. 

 

W jednym z pytań wspomniano bezpośrednio o możliwościach magazynowych spółki na co odpowiedziano: Inwestycję w nowe centrum dystrybucyjne w Magnicach pod Wrocławiem zrobiliśmy właśnie z myślą o zwielokrotnieniu obrotu i obsłudze dużego potoku towarów/paczek. Mamy miejsce na rozwój. Jednocześnie nowoczesny dystrybutor IT jakim jest AB jest aktywnym graczem w ramach trendu XaaS - wszystko jako usługa, w tym w ramach sprzedaży oprogramowania w chmurze, więc nie wszystkie transakcje dotyczą fizycznych towarów (oprogramowanie w subskrypcji - cloud), a potencjał tego trendu jest ogromny.

 

- Co z marką Optimus? - zapytano podczas czatu.

 

- Nie każdy wie, że jesteśmy właścicielem tej kultowej marki. Zakupiliśmy ten brand, gdyż cechował się bardzo dobrym potencjałem marketingowym. Rozwijamy dzięki niemu własną markę gamingową maszyn do e-sportu. W ramach Grupy, szczególnie poprzez sieć franczyzową Alsen, jesteśmy też aktywni w e-sporcie i widzimy, że to bardzo ciekawy rynek. Optimus pozostaje w Grupie AB i zamierzamy dzięki niemu eksplorować nowe obszary - mówił prezes AB.

Działalność zagraniczna AB

- Jak AB radzi sobie na rynkach ościennych takich jak Czechy, Słowacja - pytał jeden z inwestorów. W pytaniu dodano również kwestie obsługi tamtejszych rynków.

 

- Radzi sobie dobrze, umacniamy pozycję lidera. Tamte rynki są obsługiwane lokalnie, podyktowane jest to względami bezpieczeństwa i wydajności - mówił Przybyło.

 

Na pytanie o plany dotyczące poszerzenia geograficznego zasięgu spółki powiedziano: Interesują nas nowe rynki geograficzne i produktowe, ale robimy to z głową. Polska, Czechy i Słowacja, czyli nasze główne rynki, odpowiadają za trzy czwarte potencjału całego regionu CEE. Strategicznie omijaliśmy Wschód, a z kolei rynki zachodnie wymagałyby przejęcia dużego lokalnego dystrybutora, gdyż są jeszcze bardziej spolaryzowane niż u nas. Analizujemy różne możliwości i nie wykluczamy żadnej, ale nie są to kwestie na najbliższe miesiące. Ważne dla nas jest to, że mimo braku fizycznej obecności potrafimy obsługiwać efektywnie sklepy e-commerce z około 40 krajów i widzimy, że można rozwijać sprzedaż zagraniczną bez oddziału w danym kraju. Oczywiście, nie będzie to skala jak nasza sprzedaż w Polsce czy w Czechach.

Portfel zamówień

Podczas czatu inwestorskiego rozmawiano także o portfelu zamówień, jakim obecnie dysponuje Grupa AB.

 

- Dystrybucja IT nie działa na zasadzie portfela zamówień, na podstawie umów dystrybucyjnych reprezentujemy producentów, utrzymujemy magazyn i ciągłe dostawy produktów z ciągłą korektą cen do obecnych cen rynkowych (poza naszym ryzykiem) - wyjaśnił Andrzej Przybyło.

 

W kwestii ważnych przetargów dodano: Przetarg na laptopy dla IV klas, którego wartość to około 1,2 mld zł. Dotyczy on 394 tys. laptopów. Z kolei 465 tys. laptopów jest przewidziane dla nauczycieli - forma vouchera na 2,5 tys. zł. Obecnie również trwa realizacja przetargu dla sektora mundurowego, realizowanego przez Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych, większe projekty opublikowały się w Administracji Rządowej w takich obszarach (sektorach) jak sądownictwo, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Cyfryzacji.

Wyniki

Pytano również o wyniki spółki.

 

- To był kolejny mocny kwartał Grupy AB, z tym że na rynku, który chwilowo był słabszy z przynajmniej kilku powodów. W Q2 jak podaje MDP Polska było prawie o połowę mniej przetargów rdr. Przed rokiem wysoką bazę w pewnych asortymentach tworzył też napływ uchodźców z Ukrainy. W tym roku drugi kwartał był też naznaczony - jak można było zaobserwować - nie tylko przedłużonymi weekendami, ale całymi tygodniami urlopów w Polsce, jak choćby na majówkę, przez co realna liczba dni handlowych zmniejszyła się, co jest szczególnie istotne w kanale e-commerce. Mimo to utrzymaliśmy obroty kwartalne powyżej 3 mld zł - powiedziano podczas czatu. 

 

Poruszono także kwestię płynności, w tym emisję obligacji.

 

- Tak jak wszystkie firmy, tak samo my ponosimy większe koszty finansowe w otoczeniu wyższych stóp procentowych. Proszę jednak zauważyć, że mimo to zwiększamy zysk netto. Oczywiście, wzrost zysku byłby znacznie wyższy, gdyby stopy były niższe. My właśnie zmniejszyliśmy zadłużenie finansowe o 69 mln zł rdr, czyli o 25% (przed MSSF16). Obligacje są tylko jednym ze źródeł finansowania działalności grupy, zapewniając dobrą jego dywersyfikację, a nowa emisja obligacji jest efektem czystej kalkulacji korzyści i chęci utrzymania w kolejnych okresach ww. dywersyfikacji źródeł finansowania. Potwierdzam, że spłacić obligacje zapadające w październiku moglibyśmy bez nowej emisji obligacji. Jeśli jednak mamy do wyboru wzrost biznesu i możliwości generowania wyższej wartości dla akcjonariuszy, to wybieramy taką opcję - mówił przybyło.

 

- Na koniec czerwca (dane z najnowszego raportu) zadłużenie finansowe miało wartość 256 mln zł, zadłużenie finansowe netto niecałe 204 mln zł (-25% rdr przed MSSF16) - dodano.

Zmiana roku obrotowego

- Jakie argumenty przekonały zarząd Grupy AB do zmiany terminu rozpoczęcia roku obrotowego? - pytał jeden z inwestorów.

 

- Dotychczas nasz rok finansowy trwał od 1 lipca do 30 czerwca. Zgodnie z decyzją Walnego, obecny rok finansowy 2022/2023 rozpoczął się 1 lipca 2022 roku, a zakończy się 30 września 2023 roku. Będzie więc trwał pięć kwartałów jako rok zmiany czasu trwania roku finansowego. Kolejne lata finansowe będą rozpoczynały się 1 października i będą się kończyły 30 września, będą więc trwały standardowe cztery kwartały. Skąd to wynika? Brak pokrycia roku kalendarzowego z rokiem obrotowym wynika ze specyfiki biznesu dystrybutora IT, bo przecież dla nas czwarty kwartał kalendarzowy to najgorętszy okres roku sprzedażowo, a początek roku kalendarzowego jest w związku z tym intensywny dla działu finansowego. Dlatego przygotowanie sprawozdania rocznego zostało przesunięte. Ostatnia korekta tego przesunięcia wynika chociażby z optymalizacji operacyjnej, aby okres przygotowywania raportu rocznego nie pokrywał się z okresem wakacyjnym - wyjaśnił prezes zarządu.

 

Zadano także pytanie o porównywalność danych wynikających z jednorazowego wydłużenia roku obrotowego do 15 miesięcy.

 

- W prezentacjach pokazujemy wyniki LTM, aby zachować porównywalność liczb i ułatwić inwestorom analizę. Np. na stronie www pokazujemy też wyniki w ujęciu kwartalnym, co ułatwi też analizę danych - mówił członek zarządu.

Skup akcji własnych

Inwestorzy pytali również o szczegóły przeprowadzonego skupu akcji własnych.

 

- Skupiliśmy akcje łącznie za ponad 10 mln zł i prowadzimy skup nadal, bo uważamy, że akcje na GPW są po prostu niedowartościowane, więc skup jest korzystny dla akcjonariuszy. Uchwała Walnego upoważnia nas do przeprowadzenia „dużego” skupu, natomiast od początku sygnalizowaliśmy, że traktujemy go oportunistycznie i w tym zakresie sytuacja pozostaje bez zmian - tłumaczył Przybyło.

 

Jeden z inwestorów zwrócił uwagę na fakt, że niewielka ilość akcji w wolnym obrocie jest dodatkowo zmniejszana w wyniku skupu akcji własnych.

 

- Dużo naszych akcji mają fundusze, które jak widać nie pozbywają się naszych akcji, widzą w nich więc dalszy potencjał. Trudno mieć do nich pretensje, że mamy relatywnie niski free float. Ale to też pewna forma wskazania, że wszechstronne analizy profesjonalistów z rynku giełdowego wypadają dla nas korzystnie - dodano.

Dywidenda

Pojawił również temat planów dywidendowych spółki AB.

 

- Prowadzimy finanse stabilnie i ostrożnie, dlatego też - jak można zobaczyć w naszej historii - mamy ambicje być spółką dywidendową z rosnącymi dywidendami, ale jednocześnie też nie wypłacaliśmy bardzo dużych dywidend, akumulując kapitał własny. Mogę podtrzymać, że zamierzamy być spółką dywidendową, a o szczegółach będziemy mogli powiedzieć więcej po zakończeniu roku finansowego - podsumował Andrzej Przybyło.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie