Chat with us, powered by LiveChat

Perspektywy rynku IT i Grupy AB po Q2 2023 r.

Temat czatu: Perspektywy rynku IT i Grupy AB po Q2 2023 r.

Data: 5 września 2023 r. (wtorek), godz. 11:00

 

AB SA

 

 

Na pytania inwestorów odpowie:

 

Andrzej Przybyło, Prezes Zarządu AB S.A.

Andrzej Przybyło
Prezes Zarządu AB S.A.

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, który karierę zawodową związał z informatyką i biznesem. Założyciel, twórca sukcesu, prezes i jeden z głównych akcjonariuszy spółki AB, największego dystrybutora IT i elektroniki użytkowej w Polsce i regionie CEE oraz jednego z ośmiu największych podmiotów w branży w Europie. Spółka wspiera cyfryzację regionu, sprzedając nowe technologie, szkoląc z ich zakresu oraz wspierając kompetencyjnie partnerów zespołem inżynierskim. W działalności operacyjnej również stawia na nowe technologie, takie jak automatyka magazynowa, automatyzacja procesów, business intelligence, sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe (ML).


Andrzej Przybyło zaczynał od zera na początku lat 90. XX w., podczas gdy obecnie Grupa AB notuje ponad 15 mld PLN rocznego obrotu, będąc jednocześnie pionierem ery e-commerce i chmury w Polsce. Siedziba firmy ewoluowała z wynajętego pokoju w hotelu robotniczym do najnowocześniejszego centrum dystrybucyjnego w CEE o powierzchni czterech pełnowymiarowych boisk piłkarskich i dwóch kubatur Hali Stulecia.


Grupa AB wpisuje bezpieczeństwo w strategię rozwoju i stawia na długoterminowy charakter podejmowanych działań. Spółka dywersyfikuje działalność i rozwija sprzedaż wielu grup asortymentowych, w tym dystrybucji z wartością dodaną (VAD) i usług chmurowych (cloud), gdzie również jest liderem rynku (m.in. partnerstwo z Microsoft) oraz asortymentu spoza IT – RTV/AGD, smart home czy zabawek.

O spółce

Grupa AB to największy dystrybutor IT i elektroniki użytkowej w Polsce oraz regionie Europy Środkowo-Wschodniej, klasyfikowany w europejskim TOP8. Oferuje najszersze na rynku portfolio produktów, w tym największych światowych producentów nowoczesnych technologii jak Apple, Microsoft, HP Inc., Hewlett Packard Enterprise (HPE), Lenovo, Samsung czy Dell do 16 tys. partnerów handlowych. Jest wiodącym dostawcą usług chmurowych (cloud), kompleksowych rozwiązań e-commerce oraz wartości dodanej w dystrybucji (VAD). Rozwija także dystrybucję AGD/RTV i zabawek, należąc do wiodących dystrybutorów w tym zakresie w Polsce. Spółkę cechują najlepsze zaplecze logistyczne i najlepsza efektywność biznesowa w branży.


Grupa AB zarządza własnymi markami TB, Optimus i Triline oraz własnymi sieciami franczyzowymi Alsen (Polska), Comfor (Czechy i Słowacja), Premio (Czechy) i Triline (Czechy), a także Optimus (integratorzy - Polska), Kakto (AGD/RTV - Polska), Digimax (rozwiązania mobilne i smart home – Czechy i Słowacja) i Wyspa Szkrabów (zabawki – Polska). Z około 2 tys. punktów sprzedaży detalicznej to największa branżowa sieć franczyzowa w regionie CEE.


W okresie ostatnich czterech kwartałów (lipiec 2022 – czerwiec 2023) Grupa AB wypracowała ponad 295 mln zł wyniku EBITDA (+28% rdr), 270 mln zł zysku operacyjnego (+27% rdr) i 158 mln zł zysku netto (+5% rdr) przy 15,2 mld zł przychodów (+1,2 mld zł, +8% rdr). Perspektywy kolejnych okresów wzmacniają efekty transformacji cyfrowej społeczeństw, przedsiębiorstw i administracji publicznej, liczne programy rządowe i unijne oraz szybki postęp technologiczny, np. w zakresie sztucznej inteligencji (AI).


Grupa AB konsekwentnie generuje wartość dla akcjonariuszy, będąc najlepiej ocenianą spółką w branży dystrybucji IT, posiadającą najwyższe kapitały własne i notującą najwyższą efektywność (najniższe koszty SG&A). Kurs akcji AB znajduje się w trendzie wzrostowym, a najnowsze rekomendacje wyznaczają cenę docelową na ponad 80 PLN, czyli około 40% powyżej obecnych notowań na GPW. Spółka wypłaca dywidendę oraz prowadzi skup akcji własnych. Od 2006 roku AB S.A. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.


Więcej informacji na temat Grupy AB można znaleźć pod adresem www.ab.pl.

 



 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie