Chat with us, powered by LiveChat

Wyniki finansowe Grupy TAURON za I półrocze 2023 r.

Temat czatu: Wyniki finansowe Grupy TAURON za I półrocze 2023 r.

Data: 7 września 2023 r. (czwartek), godz. 14:00 

 

Grupa TAURON

 

Więcej:

Prezentacja: Wyniki finansowe Grupy TAURON za I półrocze 2023 r

 

 

Na pytania inwestorów odpowie:

 

Krzysztof Surma, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Krzysztof Surma
Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunku finanse i bankowość ze specjalizacją finanse przedsiębiorstw. Ukończył także studia Master of Business Administration dla Finansistów na Akademii Leona Koźmińskiego, studia podyplomowe w zakresie Praktycznego Zastosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, program rozwoju menedżerów organizowany przez ICAN Institute. Jest także członkiem Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

 

Od 2009 r. związany z Emitentem, gdzie sprawował funkcję Dyrektora Wykonawczego ds. Zarządzania Finansami, a od maja 2021 r. do 4 sierpnia 2021 r. był Dyrektorem Pionu Finansów. Podczas pełnienia powyższych funkcji w ramach Grupy Emitenta zajmował m. in. następujące stanowiska: Wiceprezes Zarządu spółek TEC1, TEC2, TEC3 (2019 r.), Prezes Zarządu Finanse Grupa TAURON (2019 r.), Prezes Zarządu PKE Broker Sp. z o.o. (2008-2009), Dyrektor Generalny TAURON Sweden Energy AB (2014-2019).

 

W latach 2001-2009 pracował w Południowym Koncernie Energetycznym S.A., w tym m. in. na stanowisku Kierownika Działu Ryzyka i Ubezpieczeń (2005-2009).

 


Zapis czatu inwestorskiego


 

Krzysztof Surma: Witam Państwa na kolejnym czacie. Zapraszam do zadawania pytań.

 

Kodek: Jakie są Państwa przewidywania co do rynkowych cen energii w dalszej części roku i w 2024 r.?

 

Krzysztof Surma: Obecnie ceny na czwarty kwartał br. kształtują się na poziomie ok. 490 zł/MWh. Przewidujemy, że zmienność cen do końca 2023 r. nie będzie duża przy założeniu stabilnych warunków pogodowych, rynku CO2 i sytuacji na rynku paliwowym.

 

Kontrakt bazowy z dostawą na rok 2024 wyceniany jest na ok. 630 zł/MWh. Podobnie jak w przypadku kontraktów na Q4-2023, przy stabilnych warunkach na rynku paliw i CO2 nie przewidujemy ponadnormatywnej zmienności na tym kontrakcie w perspektywie końca 2023 r.

 

serek: Jak ocenia Pan “Zielony Zwrot” Tauronu?

 

Krzysztof Surma: Od 2019 roku intensywnie pracujemy nad realizacją strategii Zielonego Zwrotu - obecnie w fazie realizacji jest 6 projektów OZE o łącznej mocy ponad 200 MW. Na etapie analiz mamy też kilkanaście kolejnych projektów OZE, które są w różnych stadiach przygotowania inwestycyjnego. Na drugą połowę 2023 r. planowane jest zakończenie I etapu farmy fotowoltaicznej w Mysłowicach o mocy 37 MW. W tym roku planujemy dodatkowo rozpoczęcie inwestycji o łącznej mocy 140 MW. Ponadto w pierwszej połowie 2024 r. do sieci popłynie energia z projektu farmy fotowoltaicznej Proszówek o mocy ok. 46 MW. W drugiej połowie 2024 r. planujemy zakończyć budowę farm wiatrowych Mierzyn, Gamów i Warblewo o łącznej mocy ponad 120 MW. Kolejna farma, której budowa już się rozpoczęła – Nowa Brzeźnica o mocy ok. 20 MW, rozpocznie swoją eksploatację w I połowie 2025 r.

 

serek: Jaka część energii w Grupie Tauron jest wytwarzana z OZE?

 

Krzysztof Surma: W I półroczu br. 14 proc. energii wytworzonej w Grupie TAURON pochodziło ze źródeł odnawialnych.

 

Mikołaj S.: Jakie kluczowe inwestycje są obecnie przez Grupę Tauron realizowane?

 

Krzysztof Surma: Obecnie Grupa TAURON koncentruje się przede wszystkim na inwestycjach w dwóch kluczowych obszarach działalności: Dystrybucji i OZE. W segmencie dystrybucji inwestujemy przede wszystkim w budowę nowych przyłączy, modernizację majątku sieciowego oraz program instalacji inteligentnych liczników. W I półroczu br. przeznaczyliśmy na te cele odpowiednio: 683 mln zł, 446 mln zł i 47 mln zł (łącznie wzrost o blisko 40% r/r). Dynamicznie rosną nakłady w segmencie OZE – w I połowie roku zainwestowaliśmy w źródła odnawialne ponad 300 mln zł (ponad 3-krotny wzrost r/r). Obecnie w fazie realizacji jest 6 projektów OZE o łącznej mocy ponad 200 MW, w tym cztery farmy wiatrowe i dwie fotowoltaiczne.

 

Natka: Czy strategia Tauronu w kwestii odejścia od węgla jest zgodna z polityką rządu?

 

Krzysztof Surma: Strategia Grupy TAURON zakładająca wydzielenie wytwórczych aktywów węglowych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego jest zgodna z programem rządowym.

 

Grzesiek C.: Jakie działania skierowane do lokalnych społeczności Tauron wspomagał w ostatnim czasie?

 

Krzysztof Surma: Od lat współpracujemy z katowickim Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów, które wspiera dzieci z dzielnic pogórniczych i pohutniczych koncentrując się na wyrównywaniu szans oraz polepszeniu komfortu ich życia. Realizujemy na naszym obszarze dystrybucyjnym program „TAURON wspiera młodych sportowców”, który obejmuje takie dyscypliny, jak siatkówka, piłka nożna i pływanie. Grupa TAURON od lat jest także zaangażowana w propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie autorskiego turnieju piłkarskiego pod nazwą TAURON Junior Cup. Ponadto TAURON zaangażowany jest w promowanie wiedzy związanej z naukami ścisłymi oraz z bezpiecznym korzystaniem z energii elektrycznej w ramach projektu Bezpieczniki TAURONA. Realizujemy też autorski program Zielone Laboratoria TAURONA, który opiera się na kompleksowym wyposażaniu sal do nauki przedmiotów ścisłych w szkołach z terenu działania Grupy TAURON. Współpracujemy z Fundacją ISKIERKA niosącą pomoc dzieciom z chorobą nowotworową.

 

Maciek: Jak spowolnienie w polskiej gospodarce i ograniczenie konsumpcji wpływa na spółkę?

 

Krzysztof Surma: Efektem spowolnienia gospodarczego jest zmniejszone zapotrzebowanie na energię elektryczną, które wpływa na wyniki operacyjne Grupy TAURON. W I poł. 2023 r. Odnotowaliśmy znaczące spadki wolumenów wyprodukowanej, dystrybuowanej i sprzedanej energii elektrycznej. Największa zmiana, bo spadek aż o 22 proc. dotyczy produkcji energii elektrycznej z jednostek węglowych. W skutek spadku zużycia energii elektrycznej istotnie spadła ilość dystrybuowanej energii przez sieci TAURON Dystrybucji (spadek o 5% w I półroczu 23 r. r/r).

 

Andrzej G.: Spółka pracuje nad projektami wodorowymi. Proszę powiedzieć coś więcej na ten temat, uwzględniając nakłady i etap prac.

 

Krzysztof Surma: Od 2014 r. realizujemy projekty badawczo-rozwojowe i innowacyjne powiązane z wytwarzaniem wodoru w procesie elektrolizy i produkcją paliw na jego bazie. Obecnie prowadzimy działania zmierzające do uruchomienia dużego projektu demonstracyjnego w zakresie wytwarzania zielonego wodoru „Hydrogen Poland”, który to projekt został w 2021 roku zgłoszony do programu IPCEI. W ramach wspomnianego wyżej projektu Hydrogen Poland planuje się przemysłowe wdrożenie w postaci budowy instalacji power-to-gas o łącznej mocy nawet 36 MW w elektrolizerach. Uruchomienie procesu inwestycyjnego nastąpi po sfinalizowaniu procedury notyfikacji przed Komisją Europejską oraz przyznaniu dofinansowania na jego realizację.

 

Tomasz: Jaki procent EBITDA powinien być w Dystrybucji po tym jak NABE zacznie funkcjonować? 80 proc.?

 

Krzysztof Surma: Zgodnie z danymi raportowanymi za I półrocze 2023 roku udział proc. segmentu Dystrybucja w wyniku EBITDA wynosi 55 proc. Natomiast w przypadku wyłączenia z bieżącego wyniku EBITDA Grupy wypracowanych wyników przez spółki mające wyjść do NABE udział segmentu Dystrybucja wyniósłby niecałe 70 proc.

 

Dawid: Czy zapadła decyzja o wzięciu udziału w aukcjach OZE?

 

Krzysztof Surma: Decyzja w sprawie wzięcia udziału w aukcjach OZE jeszcze nie zapadła. Jesteśmy w trakcie procesu analizy wytypowanych przez nas instalacji pod kątem opłacalności udziału w aukcjach OZE wobec akceptowalnego poziomu wskaźników opłacalności poszczególnych projektów oraz alternatywnych rozwiązań rynkowych. Na dzień dzisiejszy nie mamy jeszcze pełnej wiedzy, czy wysokość cen referencyjnych określonych według rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 października 2022 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy w danym roku wygrali aukcje (Dz. U. z 2022 r. poz. 2247) ulegnie zmianie.

 

Blacha: Jaki jest szacowany czas budowy rozpoczętych w tym roku inwestycji - farm wiatrowych Gamów, Mierzyn, Warblewo?

 

Krzysztof Surma: Wszystkie trzy wymienione farmy wiatrowe zgodnie z planem powinny zostać ukończone w IV kw. 2024 r.

 

Malin: Kiedy spodziewacie się zamknięcia tematu NABE i aktualizacji strategii?

 

Krzysztof Surma: 15 lipca 2023 r. otrzymaliśmy dokumentację zawierającą podsumowanie warunków nabycia przez Skarb Państwa 100 proc. akcji TAURON Wytwarzanie, 10 sierpnia pozyskaliśmy niezbędne zgody korporacyjne i podpisaliśmy dokument Term Sheet. Warunki te są odzwierciedlane odpowiednio w umowie przedwstępnej i finalnej umowie przeniesienia własności akcji. Obecnie jesteśmy na ostatnim etapie przygotowywania przedmiotowych umów. Pracujemy również nad spełnieniem wszystkich warunków zawieszających dot. programu NABE. Jednym z warunków było dokapitalizowanie TAURON Wytwarzanie i konwersja części długu tej spółki wobec TAURON Polska Energia. Ten warunek został już spełniony. Wystąpiliśmy również o odpowiednie zgody do KOWR-u w kontekście możliwości przeprowadzenia transakcji. Po stronie Grupy TAURON zasadniczo prace konieczne do wydzielenia aktywów węglowych do NABE zostały już zrealizowane. Na obecnym etapie kluczowym elementem projektu NABE jest uchwalenie przez Parlament ustawy dotyczącej udzielania gwarancji Skarbu Państwa.

 

Koperek: Czy może Prezes powiedzieć coś więcej o najbliższych planach spółki związanych z farmami na Bałtyku?

 

Krzysztof Surma: Aktualnie jesteśmy, wspólnie z PGE, w trakcie przygotowania do realizacji projektu dot. budowy i eksploatacji farmy wiatrowej o mocy zainstalowanej ok. 1 GW (TAURON posiada ok 45 proc. udziałów w spółce celowej przeznaczonej do realizacji tego projektu).

 

Ag2a: Z czego wynika ujemna EBITDA segmentu OZE osiągnięta w pierwszym półroczu tego roku?

 

Krzysztof Surma: Wynik segmentu OZE w I półroczu 2023 r. jest dodatni i wynosi 276 mln zł. Wynik ten jest niższy od wypracowanego w I półroczu 2022 roku o 20 mln zł, co w głównej mierze wynika z niższych uzyskanych cen sprzedanej energii elektrycznej głównie w efekcie wprowadzonych rozwiązań legislacyjnych częściowo skompensowane wyższym wolumenem sprzedaży energii elektrycznej.

 

Atttoo: “Rezerwa na kontrakty rodzące obciążenia”. Prosiłbym o wyjaśnienie, na jakie niekorzystne zdarzenia została taka rezerwa zawiązana i w jakim stopniu obciążyła wynik?

 

Krzysztof Surma: Prezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym rezerwy na kontrakty rodzące obciążenia są konsekwencją utworzonych na dzień 31 grudnia 2022 roku rezerw zawiązanych na umowy sprzedaży energii elektrycznej, w przypadku których przychody ze sprzedaży nie pokrywają w pełni kosztów ponoszonych w związku z koniecznością wyprodukowania bądź nabycia energii elektrycznej niezbędnej do realizacji tych kontraktów. Wartość utworzonych rezerw na tamten dzień obciążyła wyniki segmentu Wytwarzanie i Sprzedaż. W I półroczu 2023 roku Grupa rozwiązała lub wykorzystała część utworzonych wcześniej rezerw alokując środki pochodzące z rezerw odpowiednio do segmentu w jakim pierwotnie zostały one utworzone.

 

Łukasz Walczyński: W jakim stopniu ugoda z Rafako obciążyła wyniki spółki?

 

Krzysztof Surma: Ugoda wpłynęła pozytywnie na wyniki II kwartału 2023 r. poprzez zwiększenie EBITDA o 225 mln zł.

 

Krzysztof Surma: Bardzo dziękuję za wszystkie pytania. Zapraszam do uczestnictwa w kolejnych czatach inwestorskich.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie