Chat with us, powered by LiveChat

Grodno – presja na marże utrzymuje się

Skomentuj artykuł
© MVProductions - stock.adobe.com

Mocne pogorszenie wyników w relacji do rekordowego 2022 roku, wzrost zadłużenia i wciąż wymagające otoczenie rynkowe to jedne z głównych wyzwań przed Grodno. Spółka patrzy w przyszłość z optymizmem. 

 

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy Grodno za ostatnie kwartały. Rok obrotowy spółki zaczyna się w kwietniu i kończy w marcu. Poniżej w analizie odnosimy się do kwartałów kalendarzowych, tj. 2Q23 to okres od kwietnia do czerwca. 

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23
Przychody ze sprzedaży 241.289 300.571 335.397 318.778 266.386 317.941 346.707 297.479 290.826
Wynik brutto na sprzedaży 45 275 49 771 59 253 60 659 52 916 54 112 59 778 47 197 50 191
Wynik na sprzedaży 11 240 14 086 17 775 16 897 11 738 7 652 12 078 1 621 6 128
Wynik operacyjny 10 698 13 787 17 439 15 108 11 745 9 326 11 795 1 135 6 104
Wynik brutto 10 432 13 652 16 627 13 889 10 964 6 311 10 866 -936 5 525
Wynik netto 8 340 10 980 13 275 11 176 8 600 5 244 8 583 -107 4 599
 
Marża brutto na sprzedaży 18,8% 16,6% 17,7% 19,0% 19,9% 17,0% 17,2% 15,9% 17,3%
Marża na sprzedaży 4,7% 4,7% 5,3% 5,3% 4,4% 2,4% 3,5% 0,5% 2,1%
Marża operacyjna 4,4% 4,6% 5,2% 4,7% 4,4% 2,9% 3,4% 0,4% 2,1%
Marża brutto 4,3% 4,5% 5,0% 4,4% 4,1% 2,0% 3,1% -0,3% 1,9%
Marża netto 3,5% 3,7% 4,0% 3,5% 3,2% 1,6% 2,5% 0,0% 1,6%

Rok obrotowy spółki zaczyna się w kwietniu i kończy w marcu. W tabeli kwartały zgodnie z kalendarzem, tj. 2Q23 to okres od kwietnia do czerwca.

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Największą niespodzianką w Grupie Grodno były wyniki za I kw. 2023 roku, który zakończył się stratą netto rzędu 100 tys. zł. Przychody w tym okresie spadły o 6,7% rdr., a marża brutto na sprzedaży wyniosła zaledwie 15,9%. Spólka tłumaczyła słabsze wyniki m.in. spadkiem popytu na mikroinstalacje PV, spadkami w budownictwie, w szczególności mieszkaniowym, spadkami sprzedaży w branży dystrybucji materiałów elektrotechnicznych, wzrostem konkurencyjności, wysoką inflacją, wzrostem kosztów finansowania, czy umocnieniem dolara i euro.

 

W II kw. 2023 roku wyniki spółki istotnie poprawiły się w relacji do I kw. 2023 roku, jednak wciaz były one owiele niższe niż przed rokiem. Przychody wyniosły 290,8 mln zł, co oznacza wzrost o 9,2%. Jednak już na poziomie zysku brutto na sprzedaży grupa odnotowałą spadek o 5,1% rdr., do 50,2 mln zł. Koszty rosły szybciej od przychodów, przez co zysk na sprzedaży sięgnął 6,1 mln zł (-47,8% rdr.), a zysk netto 4,6 mln zł (-46,5% rdr.). 

 

Jeśli chodzi o perspektywy rozwoju Grupy, jesteśmy optymistami i z nadzieją patrzymy w przyszłość. W krótszym terminie wyzwaniem pozostanie stosunkowo niekorzystne otoczenie gospodarcze skutkujące wstrzymywaniem inwestycji budowlanych przez część odbiorców. Sytuację tę uznajemy jednak za przejściową, dlatego stale pracujemy nad rozwojem sieci i kanałów sprzedaży, a także nad optymalizacją wewnętrznych procesów w Grupie, skupiając się na budowie jej potencjału pod kątem długoterminowego rozwoju – tłumaczył w liście do akcjonariuszy przese zarządu Grodno, Andrzej Jurczak.

 

 

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie