Chat with us, powered by LiveChat

LiveChat – poprawa rentowności i zmiany w raportowaniu

Skomentuj artykuł
© Ant - stock.adobe.com

Grupa LiveChat Software osiągnęła 88,5 mln zł przychodów w IV kw. roku obrotowego 2022/2023, co oznaczało poprawę o 43,2% rdr. Głównym powodem była zmiana cennika w drugiej połowie 2022 roku. Zysk netto wyniósł 49,5 mln zł, co oznaczało wzrost o 63,3% rdr. Na bazie opublikowanych szacunków w I kw. roku obrotowego 2023/2024 wskaźnik MRR wyniósł 6,47 mln dolarów, co oznaczało poprawę o 1,1% kw/kw.

 

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe za ostatnie kwartały Grupy LiveChat Software. Rok obrotowy spółki zaczyna się w kwietniu i kończy w marcu. W taki sposób odnosimy się do poszczególnych kwartałów w niniejszej analizie – w ujęciu roku obrotowego spółki, tj. dla przykładu 4Q22 odnosi się okresu od stycznia do marca 2023 roku, czyli IV kw. roku obrotowego 2022/2023.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22
Przychody ze sprzedaży 48 052 48 909 55 659 56 130 61 817 66 780 74 512 85 900 88 530
Wynik brutto na sprzedaży 41 794 41 004 50 470 47 482 51 431 56 764 65 076 73 370 74 165
Wynik operacyjny 29 467 28 074 35 769 31 976 32 247 38 705 42 552 50 930 53 301
Wynik brutto 29 432 28 460 35 367 31 499 32 616 38 738 42 436 50 813 53 088
Wynik netto 27 515 26 612 32 682 29 423 30 306 36 014 39 674 47 185 49 484
  
Marża brutto na sprzedaży 87,0% 83,8% 90,7% 84,6% 83,2% 85,0% 87,3% 85,4% 83,8%
Marża operacyjna 61,3% 57,4% 64,3% 57,0% 52,2% 58,0% 57,1% 59,3% 60,2%
Marża brutto 61,3% 58,2% 63,5% 56,1% 52,8% 58,0% 57,0% 59,2% 60,0%
Marża netto 57,3% 54,4% 58,7% 52,4% 49,0% 53,9% 53,2% 54,9% 55,9%

Rok obrotowy spółki zaczyna się w kwietniu i kończy w marcu.

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

W przypadku LiveChat 4Q22 to drugi kwartał, który uwzględnia zmianę cennika dla klientów (m.in. zwiększenie ceny, zmiana modelu świadczenia usługi dla wszystkich z PPS na PPA). Pomimo negatywnego efektu umocnienia złotego do dolara amerykańskiego (+6,5% rdr., ale -5,5% kw/kw) grupa od notowała kolejny rekordowy kwartał jeśli chodzi o sprzedaż. Przychody wyniosły 88,5 mln zł, rosnąc o 43,2% rdr. i 3,1% kw/kw. Udało się także poprawić rentowność, która na poziomie operacyjnym wyniosła 60,2%, a na poziomie netto 55,9%. Grupa zamknęła kwartał z zyskiem netto na poziomie 49,5 mln zł, a za ostatnie cztery kwartały jest to 172,4 mln zł.

 

Publikując szacunkowe KPI za 1Q23 grupa wskazała na płatności na poziomie 20,16 mln dolarów, co oznacza wzrost o 32,5% rdr. i o 0,7% kw/kw. W tym samym okresie kurs USD/PLN spadł o 4,2% rdr. i o 4,8% kw/kw. Wartość MRR wyniosła 6,47 mln dolarów, co oznaczało wzrost o 34,2% rdr. i o 1,1% kw/kw.

 

W ciągu ostatnich kwartałów obserwowaliśmy przełom w zakresie dostępności narzędzi wykorzystujących rozwiązania AI i dynamiczny rozwój tej technologii. Sztuczna inteligencja już zmienia nasze produkty, ale też sposób działania naszej organizacji. Zawsze wierzyliśmy w automatyzację. LiveChat od dawna pomaga agentom stawać się coraz bardziej efektywnymi. Coraz lepiej i szybciej obsługiwać coraz więcej czatów równocześnie. Pięć lat temu udostępniliśmy nasz produkt ChatBot, a rok później HelpDesk, którego rozwój również koncentruje się wokół automatyzacji. Obecnie jesteśmy przekonani, że będziemy w przyszłości w stanie całkowicie zautomatyzować komunikację naszych klientów. To ekscytująca perspektywa, ale też ogromne wyzwanie. Działamy w bardzo konkurencyjnym otoczneiu. Wiele świetnych firm będzie próbowało zrobić to samo co my, tylko lepiej – pisał w liście do akcjonariuszy prezes spółki, Mariusz Ciepły.

 

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie