Chat with us, powered by LiveChat

Analiza 5️⃣ ciekawych wykresów spółek z GPW – Decora w trendzie wzrostowym

Skomentuj artykuł
© Gpmax - stock.adobe.com

Analityk Techniczny SII Janusz Grabowski przygotował zestawienie ciekawych spółek notowanych na GPW. W zestawieniu znalazły się spółki: Decora, Inter Cars, Ten Square Games, Huuuge, a także Mostostal Zabrze.

Decora

Notowania spółki Decora znajdują się w trendzie wzrostowym. Warto jednocześnie zwrócić uwagę na zwiększony wolumen w ostatnim czasie. Wygląda na to, że kupujący akumulują akcje wraz ze wzrostami. Ostatnio doszło do przebicia górą oporu ulokowanego na poziomie 38,50 zł. Poziom ten stanowi aktualnie wsparcie w przypadku mocniejszego cofnięcia w korekcie, która trwa. Kurs przebił dołem 40,30 zł i poziom ten aktualnie stanowi najbliższy opór. Kolejnego można byłoby się spodziewać na ostatnim lokalnym szczycie tj. 43,50 zł. Od dołu kurs wspiera średnia MA100. Przebicie dołem okolic 38,50 zł z pewnością byłoby na niekorzyść trwającemu trendowi wzrostowemu, wówczas podaż mogłaby mocniej się rozpędzić, a kolejnych wsparć należałoby szukać wówczas na poziomach 34,50 zł oraz 32,40 zł.

 

Decora – analiza wykresu, interwał dzienny

Decora – analiza wykresu, interwał dzienny

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com.

Mostostal Zabrze

W trendzie wzrostowym znajduje się także kurs spółki Mostostal Zabrze. Tu również wolumen się zwiększa i wygląda na to, że kupujący akumulują akcje wraz ze wzrostem. W ostatnim czasie doszło do przebicia górą oporu okolic 3,60 zł, a kurs zatrzymał się tymczasowo pod psychologiczną barierą 4,00 zł. Kolejnego oporu dla ewentualnych wzrostów w przypadku wybicia strefy 4,00 zł, należałoby się spodziewać w okolicach 4,71 zł. Wsparciem są natomiast okolice 2,82 zł, a niżej 2,49 zł. Jednak cofnięcie w te okolice byłoby niekorzystne z perspektywy trwającego trendu. Kurs wspiera średnia MA50. Należy wspomnieć także o wysokim odczycie oscylatorów, gdzie RSI wynosi obecnie 70,79 pkt., a linie MACD mają szansę przeciąć się niebawem w formie sprzyjającej podaży.

 

Mostostal Zabrze – analiza wykresu, interwał dzienny

Mostostal Zabrze – analiza wykresu, interwał dzienny

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com.

Ten Square Games

Notowania Ten Square Games nie mają za sobą dobrego czasu. Trwa długoterminowy trend spadkowy, a w ostatnim czasie również podczas spadków pojawiły się wysokie słupki wolumenu świadczące o docisku podaży. Na tą chwilę popyt przejął pałeczkę i kurs odbija w kierunku poziomu 0.236 Fibonacciego (czyli 89,70 zł) liczonego od ostatniego lokalnego szczytu i poprzedniego dołka. Na tą chwilę mocniejszej strefy podażowej należy się spodziewać powyżej 90 zł. Wsparciem są okolice 71,05 zł, a gdyby doszło do przebicia tego poziomu podaż mogłaby dalej się rozpędzać. Dopiero przebicie górą strefy 90 – 91 zł dałoby szansę do negacji ostatnich spadków i wyprowadzenia kontry w kierunku 112,10 zł. Z uwagi na panującą podaż i małe słupki popytowe, panujący trend spadkowy dalej jest bazowym scenariuszem.

 

Ten Square Games – analiza wykresu, interwał dzienny

Ten Square Games – analiza wykresu, interwał dzienny

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com.

Inter Cars

W krótkoterminowym trendzie bocznym znajdują się obecnie notowania spółki Inter Cars. Od dołu wsparcie stanowią okolice psychologicznej strefy 500 zł. Oporami dla wzrostów są poziomy ostatnich lokalnych szczytów tj. 559 zł oraz 597 zł. Warto wspomnieć także o bardzo wysokim słupku wolumenu podażowego, jednak obraz techniczny ten spowodowany jest odcięciem dywidendy. Popyt powoli odkupuje akcje co może spowodować kontrę. Scenariusz byłby negatywny gdyby doszło do cofnięcia poniżej 500 zł i niżej ulokowane wsparcie 487,50 zł. Wówczas podaż mogłaby się rozpędzić nawet w kierunku 435,50 zł. Na tą chwilę jednak trwający od września 2022, średnioterminowy trend wzrostowy jest bazowym scenariuszem.

 

Inter Cars – analiza wykresu, interwał dzienny

Inter Cars – analiza wykresu, interwał dzienny

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com.

Huuuge Games

W krótkoterminowym trendzie bocznym znajdują się notowania Huuuge Games. Kurs utknął pod oporem psychologicznych 30 zł. Opór dla wzrostów stanowi także poziom 28,45 zł. Warto wspomnieć, że w średnim terminie kurs spółki porusza się w sekwencji wzrostowej, jednak to co możemy obecnie zaobserwować, to brak zdecydowania popytu. Słupki wolumenowe są małe, a reakcje popytowe niezdecydowane. Wsparcia należy upatrywać na ostatnim lokalnym dołku, czyli 25,40 zł. W tych okolicach przebiega obecnie także średnia MA200, która również może wesprzeć kurs. Gdyby doszło do mocniejszego cofnięcia, poniżej 25,40 zł, byłoby to niekorzystne dla trwającej, wspomnianej sekwencji wzrostowej. Wówczas podaż mogłaby się rozpędzić i szukać wsparcia dopiero w okolicach 21 zł. Warto zerknąć także na profil wolumenu, który wyraźnie pokazuje spadek zaangażowania wraz z ruchem wzrostowym.

 

Huuuge Games – analiza wykresu, interwał dzienny

Huuuge Games – analiza wykresu, interwał dzienny

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com.

  

© 2012-2022 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zastrzega, iż wszystkie materiały dostępne w serwisie sii.org.pl są objęte ochroną prawa autorskiego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z materiałów umieszczonych w ww. serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

 

Treść powyższego materiału analitycznego jest wyłącznie subiektywną opinią autora i  nie stanowi „rekomendacji inwestycyjnej” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu ww. przepisów, jak również nie stanowi jakiejkolwiek oferty instrumentów finansowych. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu.

Autor artykułu

 

Janusz Grabowski, analityk techniczny Janusz Grabowski, analityk techniczny

Absolwent Politechniki Białostockiej najpierw na kierunku politologia, a następnie zarządzanie przedsiębiorstwem. Przedsiębiorca branży e-commerce. Od wielu lat związany z rynkami finansowymi, jako pasjonat i inwestor indywidualny. Miłośnik stosowania analizy technicznej. Bardzo aktywny na twitterze. Prowadząc tam konto pod pseudonimem JanoGra dzięki swojemu zamiłowaniu i merytorycznym wypowiedziom osiągnął duża popularność w krótkim czasie.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie