Chat with us, powered by LiveChat

Techniczny przegląd branżowy – spółki z branży e-commerce pod lupą analityka

Skomentuj artykuł
Źródło: magazyn.allegro.pl

W ramach cotygodniowego przeglądu branżowego, tym razem Analityk techniczny – Tomasz Skolimowski, wziął na warsztat wykresy spółek z branży e-commerce w tym: Shoper, Answear, Allegro i Oponeo.pl.

Shoper

Pierwsza fala wzrostowa trwała na spółce tylko do ATH przy 91.9 zł ustanowionego 10.11.2021 r. Po jego osiągnięciu rozpoczęła się długa przecena, której głównym celem było poszukiwanie dna. Kurs zatrzymywał się na pewien czas, by po odbiciach korekcyjnych kontynuować główną tendencję. W połowie marca br. kurs ustanowił historyczne min. przy 24.9 zł, przy okazji tworząc formację podwójnego dna z poprzednim dołkiem z początku roku. Odbicie z tych poziomów stanowiło dodatkowo retest przebitego wcześniej trendu spadkowego (czerwonej linii). Pierwszy opór został przebity praktycznie z marszu i wszystko zapowiadało już znaczącą poprawę sentymentu. Nieco niepokoju wprowadza jednak formacja trójkąta zniżkującego widoczna na interwale dziennym. Jeśli dojdzie do wybicia z niej dołem to może ponownie otworzyć niedźwiedziom drogę w kierunku ATL przy 25 zł. Wyłamanie wsparcia na 25 zł może zwiastować dalszą przecenę i poszukiwanie następnego dna. W przypadku zatrzymania przeceny przy obecnym wsparciu na 29 zł i wybiciu z formacji górą, najbliższe opory są na 36.5 zł oraz 45 zł.

 

Shoper – analiza wykresu, interwał dzienny

Shoper – analiza wykresu, interwał dzienny

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

 

Shoper – analiza wykresu, interwał tygodniowy

Shoper – analiza wykresu, interwał tygodniowy

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

Answear

W lutym 2022 r. gdy przełamane zostało wsparcie na 28 zł i doszło do dynamicznej przeceny, kończące trwający od debiutu trend horyzontalny. W jej wyniku walor osiągnął historyczne minima na 15.9 zł w czerwcu ub. r. Natomiast utworzona pod koniec sierpnia formacja podwójnego dna doprowadziła do intensywnego odbicia, które przekształciło się w trwający obecnie trend wzrostowy. Tendencja ta przełamała także czerwoną linię poprzedniego trendu spadkowego. Odbicie zatrzymało się na kilka tygodni pod oporem przy 30 zł, jednak w marcu br. na wyraźnie zwiększonych obrotach udało się przebić powyżej tego poziomu. Tym samym przy 30 zł powstała teraz kluczowa strefa wsparcia w przypadku zakończenia obecnych wzrostów. Na wykresie dziennym mamy już pewne sygnały ostrzegawcze, mogące świadczyć o próbach zmiany sentymentu. Mianowicie naruszona została zielona linia trendu wzrostowego, a także kurs znalazł się poniżej średnich krótkoterminowych. Jeśli byki poważnie myślą o podtrzymaniu wzrostów, to koniecznie muszą utrzymać się powyżej najbliższego wsparcia na 33.5 zł. Jego przełamanie stanowić będzie potwierdzenie zakończenia wzrostów i umożliwi rozwinięcie przeceny do kolejnych stref obronnych na 30 zł oraz 27.5 zł. Powrót powyżej linii trendu pozwoli na kontynuację zwyżki i kolejny atak na opór przy 37.5 zł.

 

Answear – analiza wykresu, interwał dzienny

Answear – analiza wykresu, interwał dzienny

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

 

Answear – analiza wykresu, interwał tygodniowy

Answear – analiza wykresu, interwał tygodniowy

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

Allegro

Tygodniowy wykres spółki nie pozostawia żadnych złudzeń, kto po debiucie przejął kontrolę na tym instrumencie. Poza kilkutygodniowym wybiciem z czerwca ub.r. wycena przemieszczała się wewnątrz kanału spadkowego. Zniżka wyhamowała dopiero po osiągnięciu historycznego minimum przy 17.9 zł w październiku ub.r. rysując na wykresie formację przypominającą młot. Odbyło się to na wyraźnie podwyższonym wolumenie, co oznaczało pojawienie się długo wyczekiwanego popytu. Na bazie tego punktu zwrotnego powstała trwająca aktualnie tendencja zwyżkowa. Jak na razie wzrosty idą niemal jak po sznurku, a kolejne szczyty i dołki powstają coraz wyżej. Ruchy korekcyjne praktycznie nie schodzą poniżej poprzednich szczytów, co obrazuje pomarańczowy zygzak. Na interwale dziennym widać, że notowana wylądowały na wsparciu przy 32 zł, powstałym ze szczytu poprzedniej fali. Zejście poniżej tego poziomu będzie sygnałem ostrzegawczym. Natomiast ewentualne przełamanie zielonej linii trendu zdecydowanie pogorszy sytuację na walorze, gdyż zakończy panujący trend wzrostowy. Umożliwi ponadto kontynuację przeceny do kolejnych wsparć przy 27 zł i 24 zł. W przypadku utrzymania obecnego nurtu zwyżkującego, pierwszy opór jest na 35 zł, a następny na 41 zł.

 

Allegro – analiza wykresu, interwał dzienny

Allegro – analiza wykresu, interwał dzienny

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

 

Allegro – analiza wykresu, interwał tygodniowy

Allegro – analiza wykresu, interwał tygodniowy

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

Oponeo.pl

W horyzoncie 15-letnim walor jest cały czas w trendzie wzrostowym. Ruchy korekcyjne potrafią przekraczać 50%, jednak nie zagrażają poważnie głównemu nurtowi. Z podobną falą korekcyjną mieliśmy do czynienia praktycznie przez cały ubiegły rok, gdy notowania cofnęły od ATH przy 70 zł do okolic 30 zł. Korekta zakończyła się na początku br., kiedy doszło do przełamania czerwonej linii trendu spadkowego. Tym samym spółka weszła także w średnioterminową tendencję zwyżkową. Aktualnie można zaobserwować walkę na oporze przy 45 zł, który był już przebity, jednak byki nie utrzymały wyceny. Gdyby udało się wrócić powyżej 45 zł to kolejny opór przebiega na 49 zł, a następny na 56 zł.
W przypadku dalszego ruchu w kierunku zielonej linii trendu kluczowe będzie zachowanie przy poziomie 40 zł, gdzie obecnie zielona linia krzyżuje się z długoterminowym wsparciem. Ewentualne przełamanie strefy obronnej przy 40 zł zdecydowanie pogorszy sytuację na wykresie. Umożliwi bowiem rozwinięcie przeceny do kolejnego wsparcia przy 30 zł.

 

Oponeo.pl – analiza wykresu, interwał dzienny

Oponeo.pl – analiza wykresu, interwał dzienny

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

 

Oponeo.pl – analiza wykresu, interwał tygodniowy

Oponeo.pl – analiza wykresu, interwał tygodniowy

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

 

Treść powyższego materiału analitycznego jest wyłącznie subiektywną opinią autora i  nie stanowi „rekomendacji inwestycyjnej” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu ww. przepisów, jak również nie stanowi jakiejkolwiek oferty instrumentów finansowych. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu.

Autor artykułu

 

Tomasz Skolimowski, analityk techniczny Tomasz Skolimowski, analityk techniczny

Absolwent WAT w Warszawie. Zawodowo związany z branżą IT, gdzie pracował jako PM. Od ponad 10 lat pasjonat rynków kapitałowych oraz inwestor giełdowy. Zwolennik analizy technicznej z uwzględnieniem wyznaczania stref popytu oraz podaży. W swoich analizach często stosuje także formacje harmoniczne i strefy Fibonacciego. Aktywnie inwestuje na GPW zarówno krótko- jak i długoterminowo. Poza inwestycjami interesuje się sportem oraz nowymi technologiami.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie