Chat with us, powered by LiveChat

Teoria fal Elliotta – geometria rynku, zniesienia Fibonacciego

Tematy zawarte w poniższym artykule pozwolą na lepsze zrozumienie opisanej już wcześniej teorii fal Elliotta. Przydadzą się także w zwiększaniu skuteczności teorii Elliotta.

Geometria rynku

Geometria rynku jest jednym z podejść stosowanych w analizie technicznej, które odwołuje się do koncepcji wzorców występujących na wykresach cenowych. To podejście opiera się na założeniu, że ceny rynkowe tworzą określone kształty, które można interpretować i wykorzystywać do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

 

Analiza rynku w oparciu o geometrię jest matematycznym podejściem porównywania związków pomiędzy odcinkami, które zostały utworzone przez szczyty i dołki na wykresie cen. Odległości między punktami zwrotnymi mogą być mierzone w jednostkach cenowych, czasowych i ich połączeniu (przestrzeni). Źródłem geometrii są liczby takie jak:

  • liczby Fibonacciego i złoty podział odcinka
  • Arytmetyczne – pierwiastki z liczb (2,3,5) oraz przekątne figur i brył
  • Liczby Ganna
  • Liczby Lucasa
  • Liczba phi
  • Inne liczby: pi, 2/3, 3/4, 7/8

 

Liczby Fibonacciego

Ciąg liczb Fibonacciego (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 …) jest najbardziej znanym ciągiem liczb na świecie. Opierające się na nim wskaźniki mają wiele odniesień w przyrodzie, na giełdzie a także w zachowaniach ludzi. Charakteryzują się faktem, iż suma dwóch poprzedzających liczb daje następną. Każda następna liczba to 1,618 poprzedniej (bez pierwszych kilku liczb), natomiast każda poprzednia liczba to 0,618 następnej. Zależności i związki występujące pomiędzy liczbami Fibonacciego mają ogromne znaczenie w teorii fal Elliotta. Najczęściej stosunek wysokości fal jest identyczny jak stosunek liczb z ciągu Fibonacciego następujących po sobie (0,618 i 1,618) i oddalonych od siebie o dwie (2,618).

Złoty „podział” odcinka

„Złoty podział” to podział odcinka na dwie części w taki sposób, aby stosunek długości dłuższej z nich do długości krótszej był taki sam jak całego odcinka do dłuższej jego części. Inaczej mówiąc, dłuższa część odcinka stanowi średnią geometryczną długości krótszego i całego odcinka. Stosunek odcinka a/b poniżej wynosi właśnie 1,618 a b/a 0,618.

 

 

Relacje

  • 0,618/0,382 = 1/0,618 = 1,618
  • 0,382/0,618 = 0,618/1 = 0,618
  • Pierwiastek(1*0,382) = 0,618

 

Zastosowanie „złotego podziału” można zauważyć w takich miejscach jak spirala geometryczna, piramidy czy otaczający nas kosmos.

 

Złota spirala

Zastosowanie geometrii rynku w teorii fal

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z opłaconą składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII
Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie