Chat with us, powered by LiveChat

Teoria fal Elliotta – wprowadzenie

W świecie analizy technicznej istnieje wiele narzędzi i teorii, które pomagają inwestorom w prognozowaniu ruchów cen na rynkach finansowych. Jedną z tych teorii jest teoria fal Elliotta.

 

Ta zaawansowana koncepcja, stworzona przez Ralpha Nelsona Elliotta w latach 30. XX wieku, zakłada, że ceny na rynkach finansowych poruszają się w określonych wzorcach falowych. Elliott wyróżnił i zdefiniował 13 formacji, czy inaczej mówiąc fal, które powtarzały się na rynku. Nazwał i zilustrował te formacje. Następnie opisał w jaki sposób łączą się w większe struktury, jak tworzą takie same struktury w większej skali.

 

Trzy podstawowe elementy fal to kształt, proporcje i czas w tej kolejności jeśli chodzi o ich znaczenie. Najważniejszym aspektem całej teorii jest kształt, czyli struktura fali. Analiza proporcji jest użyteczna przy określaniu zasięgu przyszłego ruchu cen, czego dokonuje się, mierząc relacje pomiędzy poszczególnymi falami. Na koniec mamy relacje w czasie, które można wykorzystywać do potwierdzenia struktury fal i proporcji. Czas uznawany jest jednak za element mniej istotny w całej teorii.

 

Elliot twierdził „wszystkie fale tego samego stopnia są zależne od siebie zarówno pod względem czasu jak i ceny”.

 

W tym artykule przedstawimy podstawy teorii fal Elliota, aby pomóc początkującym inwestorom w zrozumieniu tego narzędzia analizy technicznej.

Założenia teorii fal Elliotta

Teoria fal Elliota opiera się na przekonaniu, że ruchy cen na rynku finansowym nie są chaotyczne, lecz podlegają określonym wzorcom. Zgodnie z tą teorią, ceny rozwijają się w pięciu falach impulsowych (oznaczanych jako fale impulsu) oraz trzech falach korekcyjnych (oznaczanych jako fale korekty). Razem tworzą one tzw. „cykl 5-3”.

 

Każdej akcji towarzyszy reakcja i towarzyszące temu emocje rządzące na giełdzie – chciwość i strach. Praktycznie nigdy ceny akcji na rynku nie poruszają się w linii prostej (same wzrosty lub same spadki) – wcześniej czy później towarzyszy im korekta.

Podstawowy schemat teorii fal

Jak łatwo można zauważyć, w teorii Elliotta każda fala jest częścią fali wyższego stopnia oraz dzieli się na fale niższego stopnia (z wyjątkiem najmniejszej). Ponadto każdy cykl 5-3 jest cyklem zamkniętym i jest częścią składową cyklu 5-3 wyższego rzędu. Podstawowa struktura falowa ma charakter stały, chociaż sam czas jej trwania może ulegać zmianom. W rzeczywistości wzory tworzone przez fale nie zawsze pasują do modelowego kształtu i mogą pojawiać się wydłużenia fal impulsu (najczęściej fali 3, rzadziej fali 5). Trzeba mieć również na uwadze, że fale korygujące, czyli ruchy rynku skierowane w kierunku przeciwnym do kierunku trendu wyższego stopnia są bardzo złożone i trudne w interpretacji (zasada zmienności korekt).

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z opłaconą składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII
Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie