Chat with us, powered by LiveChat

Analiza 5️⃣ ciekawych wykresów spółek z GPW – Oponeo.pl z kontynuacją trendu wzrostowego

Skomentuj artykuł
Źródło: media.oponeo.pl

Analityk Techniczny SII Janusz Grabowski przygotował zestawienie ciekawych spółek notowanych na GPW. W zestawieniu znalazły się spółki: Oponeo.pl, One More Level, Allegro, ABPL oraz Rainbow.

Allegro

Mocnej reakcji podażowej doczekały się notowania spółki Allegro, po komunikacie o ABB (przyspieszonej budowie księgi) na akcjach spółki w cenie 32,25 zł. Tym samym na kursie pojawiła się luka spadkowa z okolic wsparcia 34,52 zł, a otwarcie sesji nastąpiło z niepotwierdzonym przebiciem dołem wsparcia 32,53 zł. Możliwe, że z uwagi na mocną podaż rozpocznie się trend spadkowy, a kolejnym wsparciem może okazać się strefa 29,95 zł. Warto zwrócić uwagę na niski odczyt oscylatora RSI, który wskazuje 37,59 pkt., jednak z uwagi na mocną reakcję podażową spodziewać się należy niższych wskazań. Gdyby sytuacja się odwróciła, to opór dla wzrostów ulokowany jest w okolicach 32,53 zł, a wyżej 36,68 zł.

 

Allegro – analiza wykresu, interwał dzienny

Allegro – analiza wykresu, interwał dzienny

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com.

Rainbow Tours

Mocny wolumen pojawił się podczas ostatnich wzrostów kursu spółki Rainbow. Wygląda na to, że popyt ma chęć do dalszej gry o wyższe poziomy cenowe, jednak obecnie po bardzo mocnej świecy popytowej, pojawiła się mała świeca doji. RSI wskazuje odczyt w okolicach 74,40 pkt. lekko powyżej swojego kanału. Wygląda na to, że kurs ma szansę w niedługim czasie spróbować ataku na opór 47,90 zł, jednak na tą chwilę należy mieć na względzie możliwość krótkoterminowej konsolidacji pod tym poziomem. Średnie EMA20,50,100 ułożone są równolegle , typowo dla trendów wzrostowych. EMA20 stanowi obecnie wsparcie mocnym trendzie wzrostowym.

 

Rainbow Tours – analiza wykresu, interwał dzienny

Rainbow Tours – analiza wykresu, interwał dzienny

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com.

AB SA

W trendzie bocznym znajdują się obecnie notowania spółki ABPL. Kurs konsoliduje pod oporem 55,60 zł, jednak również poziom 53,80 zł ciągle stanowi opór dla wzrostów i strefę podażową. Wsparcia natomiast należy się spodziewać w dolnej strefie konsolidacji, szczególni w okolicach 50,20 zł. Dopiero gdyby doszło do przebicia okolic 55,60 zł mógłby rozpocząć się trend wzrostowy. Od dołu wsparcie stanowi niedawno obroniona średnia MA200. Bazowym scenariuszem jest utrzymanie trendu bocznego. Dopiero przy mocniejszym wybiciu z konsolidacji można by było oczekiwać mocniejszych wzrostów.

 

AB SA – analiza wykresu, interwał dzienny

AB SA – analiza wykresu, interwał dzienny

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com.

One More Level

Mocniejszej wyprzedaży doczekały się notowania spółki One More Level podczas wtorkowej sesji. Kurs przebił średnią MA50 i tym samym wydaje się, że z uwagi na mocną reakcję podażową istnieje szansa do testu poziomu wsparcia przypadającego na 2,92 zł. Niżej wsparcie znajduje się w okolicach 2,25 zł. Oporem dla wzrostów jest natomiast strefa powyżej 4 zł. Warto jednocześnie wspomnieć, że kurs znajduje się w średnioterminowym trendzie wzrostowym, od okolic końcówki czerwca 2022. Aby jednak wzrosty się utrzymały dobrze by było, aby podaż nie sprowadziła notowań poniżej poziomu 2,92 zł.

 

One More Level – analiza wykresu, interwał dzienny

One More Level – analiza wykresu, interwał dzienny

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com.

Oponeo.pl

W trendzie wzrostowym znajdują się notowania spółki Oponeo.pl. Kurs wspiera od dołu średnia MA50. Aktualnie notowania konsolidują pod oporem okolic 46,90 zł, a w przypadku przebicia tych okolic należałoby się spodziewać ataku na poziom 49,40 zł. Wsparcie stanowi natomiast poziom 41,90 zł, a także niżej okolice 38,10 zł. Jednak aby trend wzrostowy był utrzymany ten drugi poziom nie powinien być osiągnięty.

 

Oponeo.pl – analiza wykresu, interwał dzienny

Oponeo.pl – analiza wykresu, interwał dzienny

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com.

  

© 2012-2022 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zastrzega, iż wszystkie materiały dostępne w serwisie sii.org.pl są objęte ochroną prawa autorskiego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z materiałów umieszczonych w ww. serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

 

Treść powyższego materiału analitycznego jest wyłącznie subiektywną opinią autora i  nie stanowi „rekomendacji inwestycyjnej” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu ww. przepisów, jak również nie stanowi jakiejkolwiek oferty instrumentów finansowych. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu.

Autor artykułu

 

Janusz Grabowski, analityk techniczny Janusz Grabowski, analityk techniczny

Absolwent Politechniki Białostockiej najpierw na kierunku politologia, a następnie zarządzanie przedsiębiorstwem. Przedsiębiorca branży e-commerce. Od wielu lat związany z rynkami finansowymi, jako pasjonat i inwestor indywidualny. Miłośnik stosowania analizy technicznej. Bardzo aktywny na twitterze. Prowadząc tam konto pod pseudonimem JanoGra dzięki swojemu zamiłowaniu i merytorycznym wypowiedziom osiągnął duża popularność w krótkim czasie.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie