Chat with us, powered by LiveChat

Wittchen – momentum wynikowe utrzymane, ale dynamiki wzrostowe spowolniły w 4Q22

Skomentuj artykuł
© Janifest - stock.adobe.com

W IV kw. 2022 roku dynamika przyrostu przychodów Grupy Wittchen wyniosła 28,9% rdr. Był to wysoki rezultat, jednak niższy niż w poprzednich kwartałach roku, kiedy to przychody rosły w tempie 50-70%.

 

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy Wittchen za ostatnie kwartały.

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22
Przychody ze sprzedaży 76 061 38 294 53 498 79 924 106.025 64 292 86 764 118.151 136.712
Wynik brutto na sprzedaży 45 296 23 659 33 754 49 651 66 835 40 078 55 375 74 605 85 535
Wynik na sprzedaży 22 732 -662 6 783 17 351 28 770 7 245 18 461 29 111 34 471
Wynik operacyjny 16 019 460 6 981 18 434 27 773 6 375 17 458 29 335 34 560
Wynik brutto 15 901 -570 9 177 16 592 26 976 6 421 13 542 22 419 36 037
Wynik netto 13 054 -460 7 351 13 550 21 797 4 949 11 118 17 859 28 961
  
Marża brutto na sprzedaży 59,6% 61,8% 63,1% 62,1% 63,0% 62,3% 63,8% 63,1% 62,6%
Marża na sprzedaży 29,9% -1,7% 12,7% 21,7% 27,1% 11,3% 21,3% 24,6% 25,2%
Marża operacyjna 21,1% 1,2% 13,0% 23,1% 26,2% 9,9% 20,1% 24,8% 25,3%
Marża brutto 20,9% -1,5% 17,2% 20,8% 25,4% 10,0% 15,6% 19,0% 26,4%
Marża netto 17,2% -1,2% 13,7% 17,0% 20,6% 7,7% 12,8% 15,1% 21,2%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Grupa Wittchen wypracowała 136,7 mln zł przychodów w IV kw. 2022 roku, co oznacza wzrost o 28,9% rdr. Spółka podała także szacunkowe przychody za I kw. 2023 roku, które wyniosły około 96,5 mln zł, co oznacza poprawę o 50,1% rdr. Grupa utrzymała wyższą marżę brutto na sprzedaży, która wyniosła 62,6% w IV kw. 2022 roku, jednak była ona nieco mniejsza zarówno w porównaniu kw/kw, jak i rdr. Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 85,5 mln zł, rosnąc o 28% rdr. Koszty operacyjne wzrosły szybciej niż przychody. Grupa podała, że koszty sprzedaży i ogólnego zarządu w przeliczeniu na metr kwadratowy wyniosły 1,8 tys. zł, co oznaczało wzrost o 36% rdr. W efekcie zysk na sprzedaży wzrósł o 19,8% rdr., do 34,5 mln zł. Pozytywny wpływ głównie na różnicach kursowych spowodował, że kwartał zamknął się z zyskiem netto na poziomie 29 mln zł (+32,9% rdr.). W całym 2022 roku zysk netto wyniósł 62,9 mln zł.

 

 

 

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie