Chat with us, powered by LiveChat

Średnie kroczące i wstęgi Bollingera

Średnie kroczące należą do podstawowych narzędzi analizy technicznej używanych w inwestowaniu na rynkach finansowych. Są bardzo popularne i szeroko stosowane przez traderów i inwestorów do analizy wykresów cenowych, identyfikowania trendów rynkowych, ustalania poziomów wsparcia i oporu oraz generowania sygnałów inwestycyjnych. W tym artykule przedstawiona zostanie charakterystyka średnich kroczących i ich rodzaje, objaśnienie, czym są, jak działają oraz jak można je stosować w praktyce.

Średnie kroczące (ruchome)

Średnia krocząca (ang. moving average - MA) , jest jednym z podstawowych wskaźników używanych w analizie technicznej. Jest to linia obliczana na podstawie wcześniejszych danych cenowych (najczęściej cen zamknięcia) z określonej liczby ostatnich okresów. Należy do najbardziej uniwersalnych i najpowszechniej stosowanych wskaźników technicznych. Większość stosowanych automatycznych systemów transakcyjnych opiera się w głównej mierze właśnie na średnich ruchomych ze względu na ich przejrzystość i łatwość obliczania. Generują łatwe do odczytania, precyzyjne sygnały kupna i sprzedaży. Średnie podążają za trendem, im więcej danych (sesji) wchodzi w jej skład tym bardziej jest ona opóźniona (wolniejsza). Należy pamiętać, że średnie krótkoterminowe są bardziej czułe na ruch cen niż średnie długoterminowe.

 

Średnie kroczące można podzielić na trzy typy uwzględniając horyzont inwestycyjny:

  • krótkoterminowe – 9, 10, 15, 20-sesyjne,
  • średnioterminowe – 50, 100-sesyjne,
  • długoterminowe – 200-sesyjne

 

Średnie krótkoterminowe są wyliczane z małej liczby sesji, dzięki czemu najszybciej podążają za bieżącą ceną, a w efekcie szybciej generują sygnały kupna czy sprzedaży. Często jednak są one fałszywe, z czym wiążą się wysokie koszty transakcyjne.

 

Średnioterminowe i długoterminowe średnie rzadziej generują sygnały (często z opóźnieniem, kiedy część ruchu została już zrealizowana), jednak wygładzając wykres zmniejszają liczbę fałszywych sygnałów, zwiększając przy tym znaczenie ich przebicia.

 

Średnie kroczące mają swoje zastosowanie na wszystkich interwałach. Możemy więc wyliczać ich wartości zarówno na interwałach intraday (minutowtych, godzinowych) oraz dłuższych jak tygodniowe czy miesięczne, o ile ilość danych na to pozwala.

 

Podział średnich kroczących ze względu na horyzont inwestycyjny może być stosowany w celu dopasowania ich długości do indywidualny stylu i preferencji inwestora lub do charakterystyki analizowanego instrumentu finansowego. Niektóre aktywa lepiej będą reagować w zetknięciu z krótkoterminowymi średnimi, podczas gdy na innych, wiarygodne sygnały powstaną przy wykorzystaniu długoterminowych średnich.

 

Najważniejsza jest tutaj obserwacja i odpowiednie dobranie okresu średnich, tak by skuteczność prognoz była jak najwyższa.

 

Poniższa grafika prezentuje porównanie 3 długości średnich, z którego wynika, że do zmian kierunku najczęściej dochodzi w pobliżu średniej 50-sesyjnej:

 

Rodzaje średnich kroczących

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z opłaconą składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII
Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie