Chat with us, powered by LiveChat

6 spółek do obserwacji w kwietniu. Zobacz co w Elektrotim, Vigo i więcej

Skomentuj artykuł
© Bohbeh - stock.adobe.com

W kwietniu zwracamy uwagę na spółki, które opublikują raporty z wynikami za IV kw. 2022 roku.

 

Elektrotim

Elektrotim w IV kw. 2022 roku powinien w końcu pokazać w większym stopniu wpływ realizowanego kontraktu budowy bariery na granicy białoruskiej. Poniekąd był on już widoczny w III kw. 2022 roku, jednak warto przypomnieć, że istotny wpływ na marżę miała m.in. waloryzacja wcześniejszych kontraktów, która pozytywnie wpłynęła na wynik brutto na sprzedaży na poziomie około 4 mln zł. Jednocześnie kurs akcji od początku 2023 roku wzrósł z okolic 7 zł do nawet powyżej 10 zł, więc można ocenić, że rynek w dużej mierze rozegrał oczekiwane dobre wyniki.

 

Raport roczny ma zostać opublikowany 28 kwietnia 2023 roku. Poniżej prezentujemy wybrane dane finansowe za poprzednie kwartały.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22
Przychody ze sprzedaży 70 565 103.693 52 227 77 711 56 707 90 528 52 361 76 501 142.993
Wynik brutto na sprzedaży 9 554 16 376 4 432 11 213 7 032 9 778 678 4 797 21 522
Wynik na sprzedaży 3 993 10 083 -798 4 876 1 928 3 826 -4 883 -1 809 15 420
Wynik operacyjny 3 623 10 387 -637 4 130 2 733 3 030 -4 417 -575 12 919
Wynik brutto 3 077 9 653 -1 003 3 959 2 481 2 173 -4 755 -296 13 469
Wynik netto 2 118 7 870 -1 551 2 989 1 683 3 347 -5 496 481 11 204
 
Marża brutto na sprzedaży 13,5% 15,8% 8,5% 14,4% 12,4% 10,8% 1,3% 6,3% 15,1%
Marża na sprzedaży 5,7% 9,7% -1,5% 6,3% 3,4% 4,2% -9,3% -2,4% 10,8%
Marża operacyjna 5,1% 10,0% -1,2% 5,3% 4,8% 3,3% -8,4% -0,8% 9,0%
Marża brutto 4,4% 9,3% -1,9% 5,1% 4,4% 2,4% -9,1% -0,4% 9,4%
Marża netto 3,0% 7,6% -3,0% 3,8% 3,0% 3,7% -10,5% 0,6% 7,8%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Wcześniejsze kwartały 2022 roku okazały się raczej negatywną niespodzianka pod kątem realizowanych wyników. Ze względu na wysoki wzrost kosztów grupa odnotowała stratę na sprzedaży w I i w II kw. 2022 roku. III kw. przyniósł poprawę, jednak również był obciążony zdarzeniami jednorazowymi (jak chociażby wspomniany wczeęniej wpływ waloryzacji kontraktów). 

 

Przychody (tys. zł) i zmiana rdr. (%)

Wynik brutto na sprzedaży (tys. zł) i marża (%)

Wynik na sprzedaży (tys. zł) i marża (%)

Wynik netto (tys. zł) i marża (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Vigo Photonics

Kwiecień dla Vigo Photonics będzie ważny ze względu na dwie ważne informacje fundamentalne. Przede wszystkim spółka powinna opublikować raport bieżący z szacunkowymi przychodami za I kw. 2023 roku. Po słabym 2022 roku oczekiwania odbicia przychodów są wysokie, sama grupa podtrzymuje cel przychodowy 100 mln zł. Dobrze zatem, aby już od początku roku była widoczna istotna poprawa na poziomie generowanych obrotów.

 

Grupa ma opublikować także raport roczny w dniu 18 kwietnia 2023 roku. Pod względem zysków poprzednie kwartały 2022 roku były wyjątkowo słabe. Grupa wskazała na realizowany program oszczędnościowy i spadek kosztów w relacji kw/kw w III kw. 2022 roku. Raport roczny pokaże, czy IV kw. 2022 roku przyniesie zauważalną poprawę. 

 

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy Vigo Photonics za ostatnie kwartały.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22
Przychody ze sprzedaży 12 888 14 264 14 582 18 011 16 651 22 253 11 728 18 995 16 820
Wynik brutto na sprzedaży 7 788 10 800 9 360 11 500 11 589 12 659 8 627 9 985 8 032
Wynik na sprzedaży 3 662 5 399 4 204 5 400 5 839 5 300 951 101 279
Wynik operacyjny 4 294 6 545 5 203 6 555 7 212 5 443 1 556 1 736 1 625
Wynik brutto 3 801 6 056 4 904 6 991 6 784 5 734 1 016 1 655 279
Wynik netto 3 827 20 513 5 433 6 979 8 606 11 330 3 608 2 523 3 048
 
Marża brutto na sprzedaży 60,4% 75,7% 64,2% 63,8% 69,6% 56,9% 73,6% 52,6% 47,8%
Marża na sprzedaży 28,4% 37,9% 28,8% 30,0% 35,1% 23,8% 8,1% 0,5% 1,7%
Marża operacyjna 33,3% 45,9% 35,7% 36,4% 43,3% 24,5% 13,3% 9,1% 9,7%
Marża brutto 29,5% 42,5% 33,6% 38,8% 40,7% 25,8% 8,7% 8,7% 1,7%
Marża netto 29,7% 143,8% 37,3% 38,7% 51,7% 50,9% 30,8% 13,3% 18,1%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Presja na marżę była obserwowana już na poziomie wyniku brutto na sprzedaży. W II kw. 2022 roku marża wyniosła 52,6%, co jest historycznie niskim poziomem, a w III kw. nastąpiła dalsza erozja do poziomu 47,8%. W 2023 roku powinna nastąpić poprawa ze względu na wprowadozne podwyżki cen rzędu 20%, jednak ze względu na trudności z dostępnością materiałów do produkcji część zeszłorocznych zamówień została przesunięta na początek 2023 roku, więc pełny, pozytywny wpływ podwyżek na przychody i marże powinien być lepiej widoczny w kolejnych kwartałach bieżącego roku.

 

O spółce Vigo Photonics mówiliśmy w trakcie webinaru Plus 100% – 15 spółek, na które warto zwrócić uwagę w 2023 roku.

 

Przychody (tys. zł) i zmiana rdr. (%)

Wynik brutto na sprzedaży (tys. zł) i marża (%)

Wynik na sprzedaży (tys. zł) i marża (%)

Wynik brutto (tys. zł) i marża (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

 

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie