Chat with us, powered by LiveChat

Relacja z czatu Orange Polska. „Utrzymywanie wielu technologii jest nieefektywne”

Skomentuj artykuł

Wyniki grupy Orange Polska za 2022 rok oraz perspektywy spółki na 2023 rok omawiano podczas czatu inwestorskiego zorganizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych. Na pytania uczestników wydarzenia odpowiadał Jacek Kunicki, CFO grupy Orange Polska, a dyskutowano m.in. o procesie sprzedaży nieruchomości przez spółkę, rozwoju sieci 5G, kluczowych ryzykach dla spółki i dywidendzie.

 

Podstawową kwestią poruszoną przez inwestorów w kontekście wyników Orange Polska za 2022 roku, była ich ocena przez zarząd.

 

- Osiągnęliśmy wzrost przychodów o prawie 5 procent i EBITDAaL o prawie 4 procent, a także poprawiliśmy zwrot na zainwestowanym kapitale. Zwiększyliśmy o 40 procent dywidendę do wypłaty z zeszłorocznego zysku. A wszystko to pomimo kryzysu cen energii elektrycznej i inflacji. Jesteśmy jedną z pierwszych firm raportujących wyniki, ale idę o zakład że analiza wyników naszych konkurentów pokaże że to my osiągnęliśmy największe wzrosty wyników w 2022 roku - komentował Jacek Kunicki podczas czatu inwestorskiego.

 

W kontekście zmian stóp procentowych pytano o poziom zadłużenia spółki, a także wpływ decyzji RPP na wyniki Orange Polska.

 

- Zadłużenie mamy relatywnie niskie. Wskaźnik dług netto / EBITDAaL na koniec 2022 to 1.3x. Ponieważ nasz dług jest oparty w ponad 90-procentach o stałą stopę to wzrost stóp na rynku miał marginalne znaczenie dla naszych wyników. Tego samego oczekujemy w tym roku - wyjaśnił CFO Orange Polska.

 

Pytano także o czynniki inflacyjne oraz ich wpływ na wyniki. W tym kontekście przedstawiciel spółki zwrócił uwagę: sam wzrost kosztów energii elektrycznej to ponad 220m pln w zeszłym roku.

 

W kwestii kosztów świadczeń pracowniczych pytano o odczuwaną przez spółkę presję płacową.

 

- Spółka odczuwa presję płacową i podnosi średnią płacę (od wielu lat). Jednocześnie spółka od lat realizuje program odejść dobrowolnych, w ramach którego następuje zmniejszenie liczby zatrudnionych pracowników i dostosowanie się spółki do warunków rynku i postępu technologicznego. To są dwa kluczowe zjawiska jakie wpływają na ewolucję kosztów pracy - mówił Kunicki.

 

Jeden z inwestorów zwrócił uwagę, że spółka w sprawozdaniu wyszczególnia pozycję "ekonomiczne nakłady inwestycyjne". Zwrócono się z prośbą o jej wyjaśnienie.

 

- Jest to wskaźnik, który ma pokazać lepiej transformację naszego biznesu. Czyli z jednej strony inwestujemy w przyszłość, z drugiej strony robimy dezinwestycje, czyli sprzedajemy majątek którego już nie potrzebujemy. Zatem od nakładów inwestycyjnych odejmujemy wartości nieruchomości których nie używamy i które stopniowo sprzedajemy - podano podczas czatu.

 

Kończąc kwestie wynikowe warto zwrócić uwagę na pytanie dotyczące spodziewanych przez zarząd wyników Orange Polska za 2023 rok.

 

- Według opublikowanej prognozy oczekujemy dalszego wzrostu przychodów, niskiego jednoprocentowego. Jeśli chodzi o wskaźnik rentowności EBITDAaL to celujemy w kolejny rok wzrostu, natomiast otoczenie makro jest wciąż trudne i wobec tego nasza prognoza to przedział od płaskiego (czyli powtórzenie wyniku z 2022) do niskiego jednoprocentowego wzrostu. Główne wyzwania na ten rok to poradzenie sobie z wpływem inflacji na koszty operacyjne. Liczymy na wzrost przychodów i dalsze podnoszenie efektywności kosztowej - podsumował CFO spółki.

Sprzedaż nieruchomości

Wracając do tematu sprzedaży niepotrzebnych spółce nieruchomości, poproszono o wskazanie, na jakim etapie znajduje się ten proces.

 

- Jest lepiej niż było ostatnio. Rynek mocno siadł w okresie pandemii i od jakiegoś czasu widzimy, że popyt wraca. W 2022 roku sprzedaliśmy więcej nieruchomości niż w 2021 roku. Plany na 2023 rok wskazują na dalszy wzrost. Są inwestorzy którzy kupują nieruchomości żeby uciec przed inflacją. Nasz portfel na sprzedaż to około 1 mld zł w wartości rynkowej - podano podczas czatu.

 

CFO grupy dodał również, że zmiany technologiczne powodują, że w przyszłości będziemy wyprowadzać się z kolejnych budynków i te także będą na sprzedaż.

Inwestycje

Inwestorzy pytali także o kluczowe inwestycje, jakich dokonano w 2022 roku.

 

- W strukturze nakładów inwestycyjnych ubiegłego roku dobrze widać zmianę którą zapowiadaliśmy. Czyli duży wzrost udziału nakładów na sieć mobilną (konieczność odnowienia sieci dostępowej, przygotowywanie się pod budowę sieci 5G) i spadek udziału inwestycji w światłowody (rozwój sieci jest głównie przerzucony na Światłowód Inwestycje). Resztę wydatków trzymamy w ryzach - podał CFO spółki.

Wzrost cen energii i ekologia

Poruszając temat wyższych cen energii pytano, jak spółka radziła sobie w tej kwestii.

 

- Głównie przez zakupy tańszej energii zielonej. W ubiegłym roku koszty energii wzrosły nam o prawie 80%. W tym roku oczekujemy że będą mniej więcej stabilne, właśnie dlatego że mamy zabezpieczone 85% konsumpcji na ten rok, w tym 75% z energii z farm wiatrowych - podał Jacek Kunicki.

 

Odpowiadając na kolejne pytanie dodał również, że dla kolejnych lat mamy zabezpieczone z OZE około 65%.

Telefonia stacjonarna 

- Jak wygaszanie usług telefonii stacjonarnej wpływa na spółkę? Czy ta gałąź działalności nadal ciążyła na wynikach za poprzedni rok? - pytał jeden z inwestorów.

 

- To jest trend będący z nami od wielu lat i jego wpływ z roku na rok maleje w wartościach nominalnych. W 2022 roku był to spadek 100 mln zł, w 2018 roku 160 mln zł - tłumaczył CFO Orange Polska.

 

Dodał również, że na koniec 2022 roku spółka miała ponad 2,5 miliona linii klienckich. 

Kluczowe usługi 

- Jaki procent klientów Orange korzystało na koniec 2022 roku z więcej niż jednej usługi - pytano. 

 

- Zdecydowana większość. Nasza strategia komercyjna od wielu lat opiera się na konwergencji, czyli sprzedawaniu pakietów usług stacjonarnych i mobilnych. Takich klientów mamy ponad 1,6 miliona. Każdy z nich posiada średnio ponad 4 usługi. Spoza tej bazy jest wielu klientów którzy mają po kilka usług tylko stacjonarnych (np. światłowód + TV) lub mobilnych - podał członek zarządu.

 

W kwestii perspektywicznych obszarów biznesu Orange Polska wskazano: Najbardziej cieszy dalszy silny potencjał naszych usług podstawowych (telefonia mobilna, dostęp do internetu, transmisja danych etc), który jest napędzany coraz większą cyfryzacją Polaków i coraz większym zużywaniem danych - zarówno przez komórkę/tablet jak i przez internet stacjonarny.

 

Pytano również o możliwości skorzystania przez spółkę z klauzul inflacyjnych w umowach z klientami.

 

- Decyzji nie podjęliśmy ale poważnie to rozważamy. Mamy czas na to połowy lipca, czyli 6 miesięcy od ogłoszenia wskaźnika inflacji. Przypomnę że będzie to mogło dotyczyć tylko klientów którzy mają te klauzule w swoich umowach, czyli tych którzy je podpisali od maja ubiegłego roku - podał Jacek Kunicki.

 

Odnośnie cen powiedziano również: Ceny usług telekomunikacyjnych w Polsce są bardzo niskie nie tylko w porównaniu ze średnią EU, ale również z krajami naszego regionu. Nasze koszty rosną, wiele z nich podlega indeksacji o inflację, cały czas dużo inwestujemy żeby zapewnić najlepszą jakość usług. Od wielu lat stosujemy strategię więcej za więcej - czyli więcej benefitów dla klienta w zamian za nieco wyższą cenę. W ubiegłym roku zrobiliśmy wiele takich ruchów. Wyzwanie na ten rok to egzekucja tych podwyżek. Będziemy nadal iść tą drogą, szczególnie w takim środowisku inflacyjnym.

 

- Ze sprawozdania finansowego wynika, że wartość usług post-paid jak i pre-paid rośnie o odpowiednio 6,1 procent rok do roku oraz 2,2 procent rok do roku. Czy zyskowność obu typu usług wzrasta w podobnym stopniu? - pytano podczas czatu.

 

- Najważniejsza jest nie tyle indywidualna zyskowność usług (mierzona marżą %) a bardziej wartość marży mierzonej w milionach złotych, jaką te usługi dostarczają - jest tak, ponieważ telekom ma koszty stałe (np. funkcjonowania sieci) na które trzeba zapracować przed osiągnięciem zysku netto. Z tej perspektywy zarówno usługi post-paid jak i prepaid dostarczają oczekiwany wzrost wartości i są cenną kontrybucją do zyskowności Grupy OPL - wyjaśnił CFO spółki.

 

Pojawiło się również pytanie o usługi świadczone pod szyldem nju mobile.

 

- Marka Nju mobile uzupełnia nasz portfel usług. W usługach abonamentowych korzysta z niej ponad 900 tys klientów, oraz ponad 200 tys w usługach prepaid - podał przedstawiciel Orange Polska.

Sieć 5G 

Kolejnym tematem poruszonym podczas czatu była aukcja pasma 5G. W tym kontekście CFO spółki przekazał: Trwają konsultacje z operatorami, którzy do końca stycznia mieli czas na przedstawienie uwag. Teraz czekamy na odpowiedzi z UKE. Przede wszystkim cieszymy się że w końcu proces ruszył. Liczymy że przebiegnie efektywnie i transparentnie a warunki będą przewidywalne. 

 

Na pytanie o przewidywany termin rozstrzygnięcia dodano: Mamy nadzieję na finalizację aukcji w 2023 r. To zdecydowanie zwiększy przepustowość sieci i stworzy platformę rozwoju usług 5G, co jest ważne dla nas i dla całej gospodarki - która w coraz większym stopniu cyfryzuje się, a to wymaga wysokiej jakości usług telko.

 

Pytano również w tym kontekście o możliwości powiększenia dostępności usług w rejonach pozamiejskich. 

 

- Dla terenów pozamiejskich i wiejskich najlepiej będzie się nadawać pasmo tzw. pokryciowe czyli 700MHz. Przydział tego pasma może jednak zająć jakiś czas - podano.

 

Poruszono też temat wygaszania standardu 3G w związku z rozwojem nowej technologii.

 

- Utrzymywanie wielu technologii kosztuje i jest nieefektywne. Zgodnie ze strategią będziemy stopniowo wygaszać technologie schyłkowe czyli miedź i 3G oraz 2G. Oczywiście będzie to robione z troską o klientów którzy jeszcze z nich korzystają. Będą proponowane im konkretne rozwiązania - mówił Kunicki.

Przejęcia i ryzyka

Na pytanie o możliwości przejęcia kolejnych firm przez Orange Polska odpowiedziano: Nasza strategia to strategia wzrostu organicznego, przejęcia mogą ją potencjalnie uzupełnić. Cały czas monitorujemy rynek IT pod kątem ciekawych kompetencji które by mogły uzupełnić nasz portfel usług, mamy dobre doświadczenia po przejęciach BlueSoft i Craftware. Jesteśmy również potencjalnie zainteresowani przejęciami lokalnych graczy światłowodowych, w ubiegłym roku zrobiliśmy 2 małe transakcje.

 

- Dla kupionych spółek ICT/IT to przede wszystkim możliwość zwiększenia ich sprzedaży do bazy klientów biznesowych Orange Polska i to się zdecydowanie udaje. Dla kupowanych małych spółek światłowodowych to przede wszystkim możliwość sprzedawania usług OPL na nowych zasięgach - dodano.

 

W kwestii przyszłości pytano o czynniki, jakie uznaje zarząd Orange Polska za szczególnie ryzykowne w kontekście dalszego rozwoju grupy.

 

- Na pewno czynniki geopolityczne i makroekonomiczne nie są obecnie najbardziej korzystne, co widać po ogólnym trendzie na GPW i odpływie kapitału zagranicznego. Inflacja jest czynnikiem, któremu bacznie się przyglądamy, ponieważ dłuższy okres wysokiej inflacji nie jest korzystny dla firm świadczących usługi na bazie 24-miesięcznych abonamentów. W mniejszym stopniu ryzykiem jest ew. „twarde lądowanie” gospodarki, ponieważ telekomy są wysoce defensywne względem recesji - nasze usługi są niezbędne dla biznesu i klientów indywidualnych i raczej możemy się spodziewać stałego popytu - podano.

 

Z kolei na temat wyzwań powiedziano: Naszą ambicją jest realizować wzrost wyników, przepływów pieniężnych i wartości dla akcjonariuszy pomimo niekorzystnych warunków makroekonomicznych, silnej regulacji firm telekomunikacyjnych i nieuregulowanego statusu firm technologicznych typu OTT (meta etc) które korzystają z naszych sieci (co telekomy kosztuje) nic za to nie płacąc. Wyniki pierwszych 2 lat strategii pokazują jednak że jesteśmy na dobrej drodze aby osiągnąć zakładane cele.

Akcje spółki i dywidenda

- Jak oceniacie obecne zainteresowanie spółką ze strony inwestorów zagranicznych, jak również rodzimych inwestorów instytucjonalnych? Jak ono się zmienia? - pytał inwestor.

 

- Zainteresowanie ze strony inwestorów zagranicznych jest mniejsze niż kiedyś. Sądzę że wpływ na to ma sytuacja geopolityczna, która niestety spowodowała odpływ części funduszy z regionu. Jeśli chodzi o polskich to zainteresowanie jest duże. Zaangażowanie funduszy emerytalnych systematycznie się zwiększa, 2 z nich mają powyżej 5% akcji - odpowiedział Jacek Kunicki.

 

Pytano też o możliwość wprowadzenia programu lojalnościowego dla akcjonariuszy na co odpowiedziano: Nie mamy obecnie takiego programu. Pomyślimy na przyszłość.

 

Z kolei w kwestii planów dywidendowych powiedziano: Już na ten rok zaproponowaliśmy podwyżkę dywidendy i to aż o 40%. Nie ustajemy w wysiłkach żeby stworzyć warunki do dalszego jej wzrostu w przyszłości. Będzie to zależeć od perspektyw wzrostu biznesu i sytuacji bilansu. Na pewno istotnym czynnikiem jest aukcja na pasmo 5G. 

 

- W 2023 roku rekomenduje Orange Polska wypłatę 0,35 zł dywidendy na akcję. Oznacza to, że wypłacimy nieco ponad połowę wygenerowanej gotówki w roku ubiegłym. Reszta będzie pracowała dla biznesu. Nasz bilans jest mocny, poziom dźwigni finansowej to 1.3x na koniec 2022 (dług netto do wskaźnika EBITDAaL) - podsumował Jacek Kunicki, CFO Orange Polska. 

 

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie