Chat with us, powered by LiveChat

Wsparcia i opory

Kolejnymi istotnymi terminami z zakresu analizy technicznej są poziomy wsparcia i oporu. Każdy, kto postanowi zagłębić się w tajniki analizy wykresów, wielokrotnie spotka się w różnych materiałach z takimi określeniami. Można wręcz pokusić się o stwierdzenie, że umiejętność wyznaczania tych stref stanowi fundament analizy technicznej. Skuteczne opanowanie zdolności rysowania wsparć i oporów, pozwala zwiększyć prawdopodobieństwo zyskownej transakcji, czyli taniego zakupu (w okolicach wsparcia) i drogiej sprzedaży (w rejonach oporu).

Czym jest wsparcie i opór?

Są to poziomy zwiększające szanse na zatrzymanie obowiązującego ruchu. Stanowią one bowiem strefy, w których dochodzi do spotkania sił popytu i podaży, powodujących wejście notowań w stan równowagi. Jak wiadomo ceny na rynkach są napędzane przez nadwyżki popytu (wzrosty) lub nadwyżki podaży (spadki). Okresy równowagi sił nie trwają jednak długo i zazwyczaj któraś ze stron przejmuje przewagę na rynku. Jeśli podaż przewyższy popyt do dojdzie do zniżki cen, a taki rynek nazwiemy niedźwiedzim. Natomiast, w odwrotnej sytuacji, gdy to popyt będzie wyższy od podaży, będziemy mówić o rynku byka, co spowoduje wzrosty.

 

 

Podstawą poziomów wsparcia i oporu są emocje inwestorów (psychologia), czyli nastawienie uczestników rynku do określonych przedziałów cenowych. Tak też oporowi towarzyszą emocje, takie jak zadowolenie i realizacja zysku, strach przed spadkami, czy niewiara w pobicie wcześniejszych, być może nawet historycznych rekordów cenowych. Przy występowaniu wsparcia możemy zauważyć przekonanie wśród inwestorów, że jest już tanio, że taniej być nie może, a jednocześnie odnotować obserwację, że kiedyś z tego miejsca rozpoczął się ruch w górę.

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z opłaconą składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII
Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie