Chat with us, powered by LiveChat

Trendy

Podstawowe pytanie, jakie należy sobie zadać dokonując analizy technicznej danego instrumentu finansowego, powinno brzmieć: „jaki jest teraz trend?”. Trend to nic innego, jak kierunek, w jakim przemieszcza się cena w określonym okresie. Wykresy giełdowe w znaczący sposób ułatwiają odpowiednie rozpoznanie kierunku zmian. Bardzo często, już po pierwszym spojrzeniu na graficzną interpretację zawieranych transakcji, jesteśmy w stanie określić jaki sentyment panuje na analizowanym instrumencie. W przypadku trudności w jednoznacznym wyznaczeniu konkretnej tendencji, z pomocą przychodzą nam dodatkowe narzędzia analizy technicznej (np. średnie kroczące, RSI, MACD, Stoch), które szczegółowiej zostaną omówione w późniejszych rozdziałach.

 

Analiza techniczna może być także przydatna podczas wyznaczania zasięgów ewentualnych korekt. Jak wiadomo, nic nie rośnie w nieskończoność i po serii wzrostów zawsze następuje realizacja zysków, objawiająca się zniżką kursu.

 

Po zdefiniowaniu obowiązującego na wykresie trendu najlepszym rozwiązaniem będzie próba dołączenia się do niego. Jak mówi stare inwestorskie powiedzenie: „trend is your friend”, czyli „trend jest Twoim przyjacielem”. Powinniśmy zatem zawsze dążyć do gry zgodnie z panującą tendencją rynkową i unikać grania przeciw niej. Zawsze łatwiej jest płynąć z nurtem rzeki, niż próbować przemieszczać się pod prąd. Ta życiowa zasada obowiązuje także na rynkach kapitałowych.

 

Identyfikacja aktualnego sentymentu jest bardzo ważna, gdyż średnio 75% papierów wartościowych zwyżkuje w czasie hossy, a 90% zniżkuje w czasie bessy.

 

Bardziej doświadczeni inwestorzy mogą sprawdzić strategię kontrariańską, polegającą na grze przeciwko trendowi. Strategia ta daje możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków, jednak z uwagi na przedstawione powyżej statystyki, obarczona jest dużym ryzykiem. Przy takim podejściu próbuje się wyłapać szczyty i dołki oraz identyfikować poziomy skrajnego wykupienia i wyprzedania na rynku. Powinna być więc stosowana przez osoby posiadające wiedzę teoretyczną i praktyczną o narzędziach wspomagających wyznaczanie punktów zwrotnych. Najważniejsze w jej stosowaniu jest też odpowiednie zarządzanie kapitałem i ryzykiem.

Kierunki trendów

Pod względem kierunku można wyróżnić trzy rodzaje trendów:

  • trend wzrostowy – charakteryzujący się ciągiem coraz wyższych szczytów i dołków. Przy jego wyznaczaniu najlepiej jest połączyć dołki, tworząc linię trendu. Linia stanowić będzie wsparcie podczas kontynuacji ruchu, a wszystkie korekty powinny kończyć się w jej okolicach. Trend wzrostowy często nazywany jest jako hossa, rynek byka lub popytowy. W przypadku jego występowania, zalecane jest zajmowanie pozycji długich.

 


Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z opłaconą składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII
Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie