Chat with us, powered by LiveChat

Binance wchodzi do Polski. KNF: nie nadzorujemy giełd kryptowalut

Skomentuj artykuł
© MOZCO Mat Szymański, charnsitr - stock.adobe.com

Ogłoszenie przez Binance, największą na świecie giełdę krytpowalut, wejścia na polski rynek spotkało się ze stanowczą odpowiedzią ze strony Komisji Nadzoru Finansowego. Polski regulator jest szczególnie wyczulony na punkcie przekazu, który trafia do potencjalnych inwestorów.

 

W ubiegłym tygodniu polskie środowisko kryptowalutowe obiegła informacja o rejestracji w naszym kraju oddziału Binance czyli największej giełdy kryptowalutowej na świecie. Przewaga Binance nad resztą stawki jest znacząca, więc tym większej wagi była wiadomość o wejściu giełdy do Polski.

 

 

–  Witam Polsko. Binance jest w pełni zgodne z polskimi standardami regulacyjnymi dla dostawców usług w zakresie walut wirtualnych. Rejestracja umożliwia Binance oferowanie wymiany krypto aktywów oraz ich przechowywanie – czytamy w twitterowym wpisie zamieszczonym przez Binance.

Jak mogliśmy przeczytać na prowadzonym w języku polskim blogu Binance, plany na 2023 r. „opierają się na lokalnym rozwoju Binance Poland sp. z o.o. oraz jego ścisłym przestrzeganiu polskich norm regulacyjnych”. W związku z tym, polscy użytkownicy platformy mają podpisać nowy regulamin w celu dalszego korzystania z usług Binance, który przenosi ich dane do zarejestrowanej w Polsce spółki.

 

Polska jest siódmym państwem Unii Europejskiej, w którym Binance zarejestrowało działalność. Do tej pory giełda weszła na Cypr, do Francji, Włoch, Litwy, Hiszpanii i Szwecji. W naszym kraju Binance ma już country managera (jest nim Katarzyna Wabik), rekrutuje kolejnych pracowników oraz zapowiada organizowanie wydarzeń i inicjatyw edukacyjnych.

KNF przypomina: nie nadzorujemy giełd kryptowalutowych

Z opublikowanego dziś komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego wyłania się znacznie mniej optymistyczny obraz. Prowadzenie giełd i kantorów kryptowalut oczywiście jest w naszym kraju legalne, jednak nie jest nadzorowane tak samo, jak wiele innych usług finansowych.

 

– Komisja Nadzoru Finansowego nie licencjonuje, nie rejestruje, ani nie nadzoruje giełd oraz kantorów kryptowalut. Komisja „nie zatwierdza” także tego rodzaju działalności, ani nie jest wyposażona w narzędzia umożliwiające pomoc osobom poszkodowanym w wyniku ewentualnego upadku giełdy kryptowalut. Co równie ważne, giełdy i kantory kryptowalut nie są obowiązane do wprowadzenia konkretnych rozwiązań prawno-organizacyjnych, które gwarantują bezpieczeństwo  środków klientów. Należy także pamiętać, że giełdy i kantory kryptowalut w swojej podstawowej działalności nie zapewniają ochrony środków klientów przewidzianej np. dla banków czy instytucji płatniczych, m.in. przed ewentualnymi roszczeniami wierzycieli tych podmiotów oraz nie są wyłączone z masy upadłościowej – stwierdza KNF we wstępie swojego stanowiska.

 

W dalszej części informacji KNF wyjaśnia, że może sprawować nadzór nad krypto-giełdami czy kantorami tylko w zakresie świadczenia przez nie usług płatniczych. Nawet wówczas nadzór dotyczy jednak tylko i wyłącznie płatniczej części działalności, zaś sama wymiana kryptowalut czy ich przechowywanie nie podlegają nadzorowi KNF.

 

Komisja przypomina też, że zarówno w Polsce, jak i w większości państw UE, brak obecnie przepisów regulujących działalność giełd czy kantorów kryptowalutowych, poza ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (ustawa AML). Tego typu podmiotów nie obejmuje też możliwość działania na zasadzie „paszportu”, czyli funkcjonowania na terenie całej UE na mocy zezwolenia wydanego w jednym kraju (i notyfikacji przez inne organy nadzorcze). W związku z tym, w przypadku jakichkolwiek roszczeń klienta giełdy lub kantoru kryptowalutowego, jedynym organem właściwym będzie sąd w państwie, w którym dany podmiot ma siedzibę.

 

Prace nad europejskimi regulacjami dotyczącymi giełd kryptowalut wciąż trwają. Rozporządzenie w sprawie rynków kryptoaktywów (MiCA) obejmie emitentów kryptoaktywów niezabezpieczonych i tzw. kryptowaluty stabilne, a także platformy obrotu kryptoaktywami i portfele kryptoaktywowe. W ubiegłym tygodniu głosowanie nad rozporządzeniem zostało przełożone na kwiecień, ponieważ nie udało się na czas przetłumaczyć treści dokumentu z angielskiego na 24 oficjalne języki UE. To już kolejne opóźnienie, ponieważ w listopadzie 2022 r. głosowanie przełożono na luty 2023 r. Oczekuje się, że rozporządzenie MiCA może wejść w życie najwcześniej w 2024 r. Na jego mocy będzie możliwe funkcjonowanie firm z sektora krypto na podstawie jednej licencji na całym unijnym rynku.

Binance zarejestrowane, ale gdzie indziej

Z komunikatu KNF również wynika, że Binance faktycznie dokonała rejestracji w Polsce, jednak mowa o wpisie do rejestru prowadzonego przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Wpis taki związany jest ze wspomniana wcześniej ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W zestawieniu udostępnianym przez Izbę Administracji Skarbowej w Katowicach widnieje wpis numer RDWW-465 datowany na 29.09.2022, który dotyczy Binance Poland sp z o.o.

 

 

Zdaniem KNF, Binance niezbyt precyzyjnie poinformowała o prawnych okolicznościach dotyczących debiutu w Polsce.

 

– W ocenie UKNF obszarem, na który powinny zwrócić uwagę kantory oraz giełdy kryptowalut, to informacje, jakimi posługują się one w materiałach promocyjnych. Wprowadzanie klientów w błąd za pomocą przekazu marketingowego może spowodować podjęcie konkretnych działań m.in. przez KNF i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W odniesieniu do informacji publikowanych przez Binance Polska sp. z o.o. na temat „współpracy z organami regulacyjnymi” w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony klientów UKNF wskazuje, że nie prowadzi żadnych rozmów z Binance Polska sp. z o.o., które zmierzałyby do objęcia tego podmiotu nadzorem – czytamy w komunikacie.

 

Jednocześnie KNF przypomniała, że w lipcu 2021 r. zamieściła informację o ostrzeżeniach wobec działalności jednego z podmiotów z grupy Binance, które wydane zostały przez organy nadzoru m.in. z Niemiec, Wielkiej Brytanii czy Tajlandii.

Instytucje wyczulone na zapewnienia o nadzorze

Przypadek Binance nie jest jedynym przykładem na to, jak bardzo wyczulone są polskie instytucje zajmujące się polskim rynkiem finansowym na komunikaty giełd kryptowalut sugerujące posiadaniem ich aprobaty.

 

12 stycznia Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji poinformował o postawieniu zarzutów spółce Good Solution Investments Limited, operatorowi giełdy kryptowalut Kanga Exchange. Zarzuty te dotyczyły rozpowszechniania informacji o posiadaniu aprobaty Komisji Nadzoru Finansowego

 

– Giełda kryptowalut Kanga Exchange nigdy nie dostała aprobaty, na którą się powołuje. Co więcej, jej działalność nie podlega nadzorowi ani ocenie Komisji Nadzoru Finansowego. Podawanie takiej informacji mogło wprowadzać konsumentów w błąd co do legalności i bezpieczeństwa dokonywanych operacji oraz w sposób nieuprawniony uwiarygadniać  przedsiębiorcę na tle innych podmiotów – stwierdził Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

 

Urząd miał zastrzeżenia także co do informowania o „polskim pochodzeniu” platformy do wymiany kryptowalut. Okazało się bowiem, że Good Solution Investments Ltd. ma siedzibę w Belize, a zgodnie z podpisywanym przez klientów regulaminem, podstawą do rozstrzygania sporów jest właśnie prawo tego środkowoamerykańskiego kraju.

 

W przypadku potwierdzenia zarzutów, Good Solution Investments grozi kara do 10% obrotu. Spółka już widnieje na liście ostrzeżeń publicznych KNF w związku z funkcjonowaniem strony kanga.exchange z uwagi na możliwość popełnienia przestępstwa. Sprawą zajmuje się Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Autor artykułu

 

Michał Żuławiński, redaktor SII Michał Żuławiński, redaktor SII

W latach 2012-2021 związany z redakcją Bankier.pl, w której odpowiadał za obszar Rynki. Od 2022 r. redaktor w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych. Autor licznych artykułów i analiz dotyczących głównie rynków finansowych, gospodarki oraz działalności banków centralnych. Laureat nagrody specjalnej NBP w konkursie dla dziennikarzy ekonomicznych im. Władysława Grabskiego.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie