Chat with us, powered by LiveChat

Techniczny przegląd branżowy – co dalej z deweloperką?

Skomentuj artykuł
Źródło: echo-mieszkania.pl

W ramach cotygodniowego przeglądu branżowego, tym razem Analityk techniczny – Tomasz Skolimowski, wziął na warsztat wykresy spółek z branży deweloperskiej, w tym Rank Progress, Echo Investment, Dom Development oraz Atal.

Rank Progress

W lutym 2016 r. spółka rozpoczęła ruch wzrostowy, który w czerwcu 2020 r. doprowadził do przełamania trendu spadkowego przedstawionego za pomocą czerwonej linii. Kanał, w jakim poruszają się notowania jest dosyć szeroki, jednak przez ostatnie 2,5 roku notowania częściej znajdują się powyżej środka (przerywana linia). Długoterminowy rynek byka potwierdza też obecne usytuowanie wyceny powyżej wszystkich średnich takich jak MA100 i MA200, służących do określania trendu. Sytuacja średnioterminowa także jest pozytywna, gdyż na początku stycznia stronie popytowej udało się wyjść ponad górną krawędź konsolidacji, przebiegającą w rejonach 2,1 zł. Wszystko to odbyło się na wyraźnie zwiększonych obrotach, co dodatkowo wzmacnia prawdziwość ruchu. Fala wzrostowa zatrzymała się dopiero na oporze w okolicach 2.8 zł, skąd na ostatnich sesjach cofa w kierunku wybitego wcześniej kanału przy 2.1 zł. Wolumeny przy tej przecenie zmalały względem wcześniejszej zwyżki, co pozwala sądzić iż bieżące spadki są tylko korektą. Jednak zejście notowań poniżej 2,1 zł będzie sygnałem ostrzegawczym, a ewentualna utrata długoterminowej strefy obronnej przy 1,9 zł oznaczać może rozwinięcie ruchu w dół, do dolnej krawędzi kanału z interwału tygodniowego. Najbliższe opory są na 2,4 zł, 2,8 zł oraz 3,4 zł.

 

Rank Progress – analiza wykresu, interwał dzienny

Rank Progress – analiza wykresu, interwał dzienny

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

 

Rank Progress – analiza wykresu, interwał tygodniowy

Rank Progress – analiza wykresu, interwał tygodniowy

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

Echo Investment

Przez bardzo długi czas notowania przemieszczały się wewnątrz formacji przypominającej trójkąt symetryczny. Wszystko zepsuło się w lutym 2022 r. kiedy wycena zeszła poniżej zielonej linii. Tym samym kontrolę nad rynkiem przejęły niedźwiedzie. Przez prawie cały ub. rok trwało poszukiwanie dna dla fali spadkowej rozpoczętej w listopadzie 2021 r. Ostatecznie wycena przy 2.93 zł okazała się na tyle atrakcyjna, że aktywowała popyt, który wyniósł notowania o 20% w górę do okolic 3,5 zł. Środowa luka wynikająca z odcięcia dywidendy zatrzymała się na długoterminowej strefie wsparcia. Gdyby miało dojść do kontynuacji wzrostów, to w najbliższym czasie można oczekiwać odbicia od strefy i próby domknięcia luki. W takim przypadku kolejne trudności mogą się pojawić przy 3,8 zł, gdzie umiejscowiony jest następy opór. Nad nim w rejonie 4.2 zł jest inny opór, powstały także po niedomkniętej luce bessy po odcięciu dywidendy. Gdyby doszło do kontynuacji ruchu w dół i zejścia poniżej wsparcia przy 3.25 zł, to następna strefa obronna jest na 2.93 zł, a kolejna przy 1.75 zł.

 

Echo Investment – analiza wykresu, interwał dzienny

Echo Investment – analiza wykresu, interwał dzienny

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

 

Echo Investment – analiza wykresu, interwał tygodniowy

Echo Investment – analiza wykresu, interwał tygodniowy

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

Dom Development

Jak nietrudno zauważyć w dłuższym horyzoncie czasowym walor ten porusza się wewnątrz kanału wzrostowego. Od ponad 10 lat przebijane opory stają się wsparciami, po czym notowania wspinają się na nowe szczyty. W ten sposób ustanowiono nowe ATH w czerwcu 2021 r. przy 155.8 zł. Po takim wyczynie zazwyczaj następuje korekta do ostatnio wybitego oporu i nie inaczej było w przypadku tej spółki. Spadki nie zatrzymały się jednak na wsparciu przy 110 zł, tylko były kontynuowane do rejonów 80 zł. Tym samym przetestowana została dolna krawędź kanału i jak na razie byki wybroniły trend wzrostowy. Od niemalże roku kurs znajdował się w ruchu horyzontalnym w przedziale 80-100 zł, a przełom nastąpił na początku bieżącego miesiąca, po przebiciu 100 zł. Wyskok ten nie był jednak potwierdzony wolumenem i wycena szybko cofnęła do okolic wybitego oporu. Aktualnie trwa walka o utrzymanie notowań powyżej 100 zł, co może stanowić dobrą bazę do kontynuacji wzrostów w stronę następnych oporów przy 110 zł, 125 zł oraz 155 zł. W przypadku powrotu do konsolidacji, wsparcie długoterminowe jest na 92 zł, a lokalne przy 80 zł. Ewentualna następna strefa obronna przebiega na 60 zł.

 

Dom Development – analiza wykresu, interwał dzienny

Dom Development – analiza wykresu, interwał dzienny

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

 

Dom Development – analiza wykresu, interwał tygodniowy

Dom Development – analiza wykresu, interwał tygodniowy

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

Atal

Atal przez 5 lat był w konsolidacji, z której udało mu się wybić górą w kwietniu 2021 r. Ruch ten doprowadził do ustanowienia nowego ATH w sierpniu 2021 r. przy 55 zł. Następnie atak podaży, zepchnął notowania do dolnej bandy wcześniejszego kanału konsolidacji tj. okolic 26 zł. Przy okazji na interwale tygodniowym utworzył się trwający ponad rok trend spadkowy. Niemniej jednak poziom 26 zł został kolejny już raz wybroniony z powodzeniem, przez co jest to teraz główna strefa obronna na tym instrumencie. Fala wzrostowa wyprowadzona od wsparcia przełamała czerwoną linię, ale jak widać niedźwiedzie nie chcą odpuścić i robią wszystko, by wycena wróciła do trendu spadkowego. Najbliższe sesje powinny dać odpowiedź odnośnie kierunku na kolejne tygodnie. W przypadku odbicia w górę od czerwonej linii należy oczekiwać ataku na opory przy 40 zł i 44 zł, a ich skuteczne przebicie pozwoli na rozwinięcie wzrostów do rejonów ATH przy 55 zł. Natomiast spadek wyceny pod czerwoną linię doda paliwa podaży i umożliwi kolejny test poziomu 26 zł. Ewentualne zejście notowań poniżej 26 zł będzie oznaczało poważne problemy w obozie byków, gdyż może grozić nawet zejściem w rejony historycznych minimów przy 18 zł, gdzie umiejscowione jest ostatnie wsparcie.

 

Atal – analiza wykresu, interwał dzienny

Atal – analiza wykresu, interwał dzienny

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

 

Atal – analiza wykresu, interwał tygodniowy

Atal – analiza wykresu, interwał tygodniowy

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

 

Treść powyższego materiału analitycznego jest wyłącznie subiektywną opinią autora i  nie stanowi „rekomendacji inwestycyjnej” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu ww. przepisów, jak również nie stanowi jakiejkolwiek oferty instrumentów finansowych. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu.

Autor artykułu

 

Tomasz Skolimowski, analityk techniczny Tomasz Skolimowski, analityk techniczny

Absolwent WAT w Warszawie. Zawodowo związany z branżą IT, gdzie pracował jako PM. Od ponad 10 lat pasjonat rynków kapitałowych oraz inwestor giełdowy. Zwolennik analizy technicznej z uwzględnieniem wyznaczania stref popytu oraz podaży. W swoich analizach często stosuje także formacje harmoniczne i strefy Fibonacciego. Aktywnie inwestuje na GPW zarówno krótko- jak i długoterminowo. Poza inwestycjami interesuje się sportem oraz nowymi technologiami.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie