Chat with us, powered by LiveChat

Analiza 5️⃣ wykresów spółek zagranicznych – Tencent Music po mocnym wybiciu z konsolidacji

Skomentuj artykuł
Źródło: www.tencentmusic.com

W dzisiejszym przeglądzie przyjrzymy się kilku spółkom notowanym w USA na NYSE oraz NASDAQ. Analityk techniczny Janusz Grabowski przygotował zestawienie, w którym są: Tencent Music, Tesla, Spotify, Pinterest oraz Amazon.

Tesla – NASDAQ

Wczoraj mieliśmy do czynienia z mocną sesją na notowaniach NASDAQ. Doszło tam do wybicia górą pierwszej linii trendu spadkowego. (Więcej w przeglądzie video rynków z poniedziałku). Dlatego warto wspomnieć o kilku spółkach notowanych w obrębie tego indeksu. Pierwszą z nich jest Tesla. Kurs spółki poruszał się w mocnym trendzie spadkowym, po wybiciu dołem średniej MA200. Następnie doszło do przebicia wsparcia na poziomie 260,58 $, po czym kurs zmierzył do kolejnego w okolicach 180,50 $ i również przebił się dołem. Niedawno doczekaliśmy się jednak kontrataku byków, po osiągnięciu strefy wsparcia na poziomie 110,26 $. Tym samym kurs ruszył do góry. Na taśmie wolumenu obserwujemy zwiększone słupki. Wyraźnie widać, że byki prowadzą kontrę, której pierwszym przystankiem mogą być okolice wspomnianych 180,50 $. W tych okolicach przebiega także poziom zniesienia 0.236 Fibonacciego, liczony od szczytu z listopada 2021. Powyżej tego poziomu opór znajduje się w okolicach 221,53 $ (Fibo 0.382). Następnie na średniej MA200 i lekko wyżej na Fibo 0.50, czyli 258,36 $. Naturalnie aby osiągnąć powyższe poziomy kurs będzie musiał się dłużej wspinać, jednak jest to realne. W przypadku scenariusza negatywnego warto brać pod uwagę wspomniane wsparcie w okolicach 110,26 $ i lekko niżej 102,28 $. Jeśli doczekamy się mocniejszego odbicia na NASDAQ, to i kurs Tesli powinien zareagować pozytywnie.

 

Tesla – analiza wykresu, interwał dzienny

Tesla – analiza wykresu, interwał dzienny

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

Amazon – NASDAQ

Pod dużym znakiem zapytania stoją dalsze losy kursu Amazon. Z pozytywnych aspektów, warto wspomnieć, że kurs znajduje się po wybiciu górą średniej MA50. Może to zwiastować swing w kierunku wyższych poziomów cenowych. Niemniej znajdujemy się dalej w obrębie trendu spadkowego. Oporem dla wzrostów jest obecnie poziom 101,91 $, a przy jego przebiciu górą kolejny to 109,42 $. Na tą chwilę kurs porusza się bez wyraźnego sygnału, niemniej ostatnie pozytywne wyniki spółki, a także świece z 10 i 11.01.2023 (zaznaczone strzałką) dają nadzieję na kontynuację ruchu wzrostowego. W negatywnym scenariuszu wsparcia należy szukać na wybitej ostatnio średniej MA50, a także na ostatnim lokalnym dołku tj. w okolicach 81,48 $.

 

Amazon – analiza wykresu, interwał dzienny

Amazon – analiza wykresu, interwał dzienny

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

Pinterest – NASDAQ

Notowania spółki Pinterest poruszają się konsekwentnie w półce cenowej między 22,37 $, a 27,20 $. Jednak układ przybiera formę trójkąta zwyżkującego. Na średnich kroczących, już jakiś czas temu doczekaliśmy się przecięcia MA50 i MA200 w formie tzw. „złotego krzyża”. Tym samym wygląda na to, że kurs spółki konsoliduje, aby niebawem wybić górą ze wspomnianego trójkąta. Wówczas można byłoby domniemywać marsz byków w kierunku kolejnego oporu, jakim są okolice 32,56 $, a wyżej 36,90 $. W negatywnym przypadku wsparcie ulokowane jest na średniej MA200 i okolicach 22,37 $, zaś niżej na poziomie 18,38 $ i minimach z roku 2022.

 

Pinterest – analiza wykresu, interwał dzienny

Pinterest – analiza wykresu, interwał dzienny

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

Spotify – NYSE

Znacznie pozytywniej zaczęły wyglądać notowania spółki Spotify. W ostatnim czasie doczekaliśmy się mocniejszej fali wzrostowej od okolic wsparcia 69,43 $. Kurs podczas wczorajszej sesji wybił górą średnią MA200, jednak wybicia tego nie można traktować jako potwierdzonego. Opór dla wzrostów stanowi obecnie poziom 103,74 $, a wyżej 110,53 $. Gdyby doszło do przebicia górą tych poziomów, to na notowaniach Spotify mogłoby otworzyć się odwrócenie trendu spadkowego. Średnia MA50, już w tej chwili zakręciła do góry, a na taśmie wolumenu pojawiły się zwiększone słupki. Notowania zaczęły wyglądać znacznie pozytywniej, z perspektywy technicznej. Do pełni szczęścia brakuje pozytywnego zaskoczenia rynku w wynikach finansowych, bowiem ostatnie dwie publikacje odbyły się poniżej rynkowego konsensusu.

 

Spotify – analiza wykresu, interwał dzienny

Spotify – analiza wykresu, interwał dzienny

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

Tencent Music – NYSE

W ostatnim czasie warto także mieć na uwadze notowania spółki Tencent Music. O ile wielu inwestorów zwraca uwagę na zwiększone ryzyko inwestowania w chińskie Big Techy, o tyle zwrot może być procentowo znacznie wyższy. Notowania Tencent Music znajdują się po wybiciu z konsolidacji, która trwała od marca do listopada 2021. Po wybiciu kurs przyspieszył, a notowania wybiły kolejny opór jakim było 6,84 $. Obecnie poziom ten będzie stanowił wsparcie w przypadku korekty. Opór zaś znajduje się na 9,54 $ i niedawno widać było już zadyszkę byków przy poprzednim kontakcie z tym poziomem. Jeśli doszłoby do jego przebicia górą to kolejnego oporu należałoby się spodziewać na poziomie 14,28 $. Warto jednocześnie wspomnieć, że średnie kroczące przecięły się w formie złotego krzyża MA50/200, co jest uznawane za pozytywne w analizie technicznej.

 

Tencent Music – analiza wykresu, interwał dzienny

Tencent Music – analiza wykresu, interwał dzienny

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

 

 

© 2012-2022 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zastrzega, iż wszystkie materiały dostępne w serwisie sii.org.pl są objęte ochroną prawa autorskiego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z materiałów umieszczonych w ww. serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

 

Treść powyższego materiału analitycznego jest wyłącznie subiektywną opinią autora i  nie stanowi „rekomendacji inwestycyjnej” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu ww. przepisów, jak również nie stanowi jakiejkolwiek oferty instrumentów finansowych. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu.

Autor artykułu

 

Janusz Grabowski, analityk techniczny Janusz Grabowski, analityk techniczny

Absolwent Politechniki Białostockiej najpierw na kierunku politologia, a następnie zarządzanie przedsiębiorstwem. Przedsiębiorca branży e-commerce. Od wielu lat związany z rynkami finansowymi, jako pasjonat i inwestor indywidualny. Miłośnik stosowania analizy technicznej. Bardzo aktywny na twitterze. Prowadząc tam konto pod pseudonimem JanoGra dzięki swojemu zamiłowaniu i merytorycznym wypowiedziom osiągnął duża popularność w krótkim czasie.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie