Chat with us, powered by LiveChat

Techniczny przegląd branżowy – spółki hutnicze pod lupą analityka

Skomentuj artykuł
Źródło: cognorholding.eu

W ramach cotygodniowego przeglądu branżowego, tym razem Analityk techniczny – Tomasz Skolimowski, wziął na warsztat wykresy spółek z branży hutniczej, w tym Alumetal, Cognor, Kęty oraz Stalprodukt.

Alumetal

Walor przez ponad 2 lata znajdował się w ruchu zwyżkującym. Od ustanowienia dołka w marcu 2020 r. trwało wspinanie się na coraz wyższe poziomy cenowe, a kulminacja nastąpiła w marcu 2022 r., kiedy notowania osiągnęły ATH na 77.8 zł. Większość tego typu przypadków kończy się korektą lub zmianą trendu i nie inaczej było w przypadku Alumetal. Początkowo udawało się bronić wsparcie w rejonach 67.5 zł oraz trzymać nad zieloną linią trendu, jednak ostatecznie we wrześniu 2022 r. byczy sentyment został przełamany. Spadki zatrzymały się przy kolejnej strefie obronnej, przy której przebiegała też średnia MA100. Takie połączenie zadziałało motywująco dla popytu, ponieważ notowania odbiły w górę z rejonów 61 zł i kontynuują wzrosty. W średnim terminie tj. od października ub.r. uformował się już nowy trend wzrostowy, który jest nieco zagrożony przez czerwoną linię spadkową. Obie te linie tworzą układ przypominający trójkąt symetryczny, faworyzujący w tym przypadku bardziej obóz byków. Niemniej jednak do czasu wybicia z niego sytuacja pozostaje otwarta. Jeśli notowania przebiją się w górę to pierwszy opór lokalny jest na 73 zł, a następny przy ATH w rejonie 78 zł. Wsparcia natomiast są przy 67.5 zł oraz 61 zł.

 

Alumetal – analiza wykresu, interwał dzienny

Alumetal – analiza wykresu, interwał dzienny

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

 

Alumetal – analiza wykresu, interwał tygodniowy

Alumetal – analiza wykresu, interwał tygodniowy

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

Cognor

Od czasu przetestowania dołków przy 60 gr, w marcu 2020 r. spółka weszła w fazę intensywnych wzrostów. Pierwsza fala zwyżki doprowadziła do wybicia z kilkuletniej konsolidacji, a następna podciągnęła notowania do osiągnięcia ATH przy 6.69 zł. Po ustanowieniu ATH doszło do przeceny, która spowodowała przebicie dołem zielonej linii trendu wzrostowego oraz pierwszego wsparcia na 4.85 zł. Przecena wyhamowała dopiero na długoterminowej strefie obronnej przy 3.5 zł. Tutaj ponownie aktywował się popyt powodując ruch w stronę 4.85 zł. Do ubiegłego tygodnia realne było zagrożenie realizacją formacji RGR, jednak wybicie powyżej oporu na 4.85 zł jak na razie neguje ten układ. Gdyby obecna świeca zamieniła się do końca tygodnia w spadającą gwiazdę, wtedy wariant z RGR trzeba będzie brać poważnie pod uwagę.
Na interwale dziennym widać, że od listopada ub. r. przewagę na rynku mają byki, gdyż doprowadziły do przełamania średnioterminowego trendu spadkowego. Ostatnie wybicie oporu na wolumenie trzykrotnie przekraczającym średnią z 20 ostatnich sesji i długiej zielonej świecy, zdaje się potwierdzać prawdziwość trwającego ruchu. Najbliższy opór jest przy ATH na 6.7 zł, a ewentualne wsparcia przy 4.85 zł, 3,5 zł i 2,9 zł.

 

Cognor – analiza wykresu, interwał dzienny

Cognor – analiza wykresu, interwał dzienny

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

 

Cognor – analiza wykresu, interwał tygodniowy

Cognor – analiza wykresu, interwał tygodniowy

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

Kęty

W długim terminie spółka porusza się wewnątrz kanału wzrostowego. Inwestorzy, którym udało się zakupić akcje na początku 2009 r. i cierpliwie trzymać „papier”, mogą obecnie pochwalić się zyskiem przekraczającym 750%. Jak widać na interwale tygodniowym, w ostatnim czasie notowania zeszły w rejony dolnej krawędzi kanału. Sytuacja taka może stanowić dobrą okazję do zakupu przed kolejną falą wzrostową. Z tyłu głowy warto mieć jednak, że każdy trend kiedyś się kończy i ewentualne trwałe wybicie dołem z kanału może prowadzić do zmiany długoterminowego sentymentu.
Pod koniec ub. r. na wykresie dziennym utworzyła się formacja podwójnego dna, po czym doszło do podbitki w okolice najbliższego oporu w rejonach 500 zł. Oprócz tego w okolicy tej znajduje się średnioterminowa linia trendu spadkowego, nad którą udało się wyjść na jesieni 2022 r., jednak odbicie od 600 zł spowodowało powrót poniżej tej linii.
Aby zwyżka była kontynuowana niezbędne będzie wyprowadzenie wyceny powyżej 500 zł. Pozwoli to rozglądać się za kontynuacją ruchu do kolejnych stref podażowych przy 525 zł oraz 580 zł. W przypadku zwrotu na południe, pierwsze wsparcie jest na 445 zł, a następne na 410 zł i 320 zł.

 

Kęty – analiza wykresu, interwał dzienny

Kęty – analiza wykresu, interwał dzienny

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

 

Kęty – analiza wykresu, interwał tygodniowy

Kęty – analiza wykresu, interwał tygodniowy

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

Stalprodukt

Stalprodukt to jedyna w dzisiejszym przeglądzie spółka, która jest w długoterminowym trendzie spadkowym, a jej wycena osuwa się wewnątrz kanału widocznego na interwale tygodniowym. W całej tej negatywnej otoczce można jednak wyszukać pewne pozytywy. Do takich z pewnością należy skuteczna obrona kluczowego wsparcia długoterminowego w rejonach 225 zł pod koniec ub.r., co pozwoliło wyprowadzić falę wzrostową. Oprócz tego na interwale dziennym widać, że odbicie od 225 zł doprowadziło do przełamania kilkumiesięcznego trendu spadkowego, a dołek z jesieni 2022 r. może posłużyć do wyznaczenia nowego trendu wzrostowego przy pomocy zielonej linii. Na ostatnich sesjach zwyżka dotarła do oporu przy 280 zł, testowanego do tej pory wielokrotnie z góry i z dołu. Gdyby bykom udało się sforsować tę barierę to następne strefy podażowe są na 320 zł i 365 zł.
Wsparcia można wyznaczyć przy 250 zł i 225 zł.

 

Stalprodukt – analiza wykresu, interwał dzienny

Stalprodukt – analiza wykresu, interwał dzienny

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

 

Stalprodukt – analiza wykresu, interwał tygodniowy

Stalprodukt – analiza wykresu, interwał tygodniowy

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

 

Treść powyższego materiału analitycznego jest wyłącznie subiektywną opinią autora i  nie stanowi „rekomendacji inwestycyjnej” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu ww. przepisów, jak również nie stanowi jakiejkolwiek oferty instrumentów finansowych. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu.

Autor artykułu

 

Tomasz Skolimowski, analityk techniczny Tomasz Skolimowski, analityk techniczny

Absolwent WAT w Warszawie. Zawodowo związany z branżą IT, gdzie pracował jako PM. Od ponad 10 lat pasjonat rynków kapitałowych oraz inwestor giełdowy. Zwolennik analizy technicznej z uwzględnieniem wyznaczania stref popytu oraz podaży. W swoich analizach często stosuje także formacje harmoniczne i strefy Fibonacciego. Aktywnie inwestuje na GPW zarówno krótko- jak i długoterminowo. Poza inwestycjami interesuje się sportem oraz nowymi technologiami.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie