Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Wyniki finansowe Grupy TAURON za III kwartał 2022 r.

Temat czatu: Wyniki finansowe Grupy TAURON za III kwartał 2022 r.

Data: 25 listopada 2022 r. (piątek), godz. 12:00

 

Grupa TAURON

 

 

Więcej:

Prezentacja: Wyniki finansowe Grupy TAURON za I-III kwartał 2022 r.

 

Na pytania inwestorów odpowiedział:

 

Krzysztof Surma, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Krzysztof Surma
Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunku finanse i bankowość ze specjalizacją finanse przedsiębiorstw. Ukończył także studia Master of Business Administration dla Finansistów na Akademii Leona Koźmińskiego, studia podyplomowe w zakresie Praktycznego Zastosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, program rozwoju menedżerów organizowany przez ICAN Institute. Jest także członkiem Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

 

Od 2009 r. związany z Emitentem, gdzie sprawował funkcję Dyrektora Wykonawczego ds. Zarządzania Finansami, a od maja 2021 r. do 4 sierpnia 2021 r. był Dyrektorem Pionu Finansów. Podczas pełnienia powyższych funkcji w ramach Grupy Emitenta zajmował m. in. następujące stanowiska: Wiceprezes Zarządu spółek TEC1, TEC2, TEC3 (2019 r.), Prezes Zarządu Finanse Grupa TAURON (2019 r.), Prezes Zarządu PKE Broker Sp. z o.o. (2008-2009), Dyrektor Generalny TAURON Sweden Energy AB (2014-2019).

 

W latach 2001-2009 pracował w Południowym Koncernie Energetycznym S.A., w tym m. in. na stanowisku Kierownika Działu Ryzyka i Ubezpieczeń (2005-2009).

 


Relacja z czata inwestorskiego
po wynikach za III kwartał 2022 r.


 

Krzysztof Surma: Witam na kolejnym czacie wynikowym Grupy TAURON. Zapraszam do zadawania pytań.

 

Radek C.: Czy transakcja sprzedaży takich kopalni jak Sobieski, Janina czy Brzeszcze funkcjonujących w ramach Tauron Wydobycie za złotówkę jest opłacalna dla Tauronu?

 

Krzysztof Surma: Z punktu widzenia Grupy TAURON sprzedaż TAURON Wydobycie jest posunięciem korzystnym. Utrzymujące się wysokie ceny węgla są bezpośrednim następstwem rosyjskiej agresji w Ukrainie i wywołanego przez Rosję kryzysu energetycznego w Europie powodują krótkoterminowe dobre wyniki obszaru Wydobycie i jest to sytuacja wyjątkowa.

 

Na transakcję trzeba spojrzeć z innej perspektywy. Segment wydobywczy jest obarczony stałym ryzykiem zmiennych warunków górniczo-geologicznych, jak i koniecznością regularnego przezbrajania ścian w celu uzyskania dostępu do kolejnych zasobów, co wiąże się ze stałym, wysokim zapotrzebowaniem na gotówkę. Utrzymanie aktywów wydobywczych w Grupie TAURON wiązałoby się ze zbyt dużym ryzykiem oraz koniecznością ponoszenia systematycznych i wysokich nakładów inwestycyjnych zapewniających funkcjonowanie kopalń. Jednocześnie brak sprzedaży oznaczałby w kolejnych latach utrudniony lub zupełny brak dostępu do finansowania Grupy.

 

Tomek: Na jakich warunkach zostało sprzedanych 100 procent akcji Tauron Wydobycie?

 

Krzysztof Surma: Cena sprzedaży akcji TAURON Wydobycie, tj. 1 zł została ustalona przez strony transakcji w następstwie wyceny akcji TAURON Wydobycie przeprowadzonej metodą DCF (zdyskontowanych przepływów pieniężnych) przez zewnętrzny, renomowany podmiot doradczy. Analiza opierała się na długoterminowych projekcjach finansowych obejmujących okres od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2049.

 

Szczepek: Z jakich źródeł Tauron obecnie pozyskuje węgiel?

 

Krzysztof Surma: TAURON Wydobycie pokrywa około 50 proc. zapotrzebowania Grupy TAURON na węgiel. Pozostały wolumen zakontraktowany jest na rynku krajowym, przede wszystkim w PGG, JSW, Węglokoksie. Pozostała część uzupełniana jest importem.

 

Greg: Tauron Polska Energia odnotował 232 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w trzecim kwartale 2022 roku. Jakie czynniki wywołały tą stratę, w szczególności, że przychody grupy wzrosły w ujęciu rocznym?

 

Krzysztof Surma: Należy wskazać, że zanotowaliśmy 55 proc. wzrost kosztów sprzedanych materiałów towarów i usług, przewyższający dynamikę wzrostu przychodów. Rosły koszty zużycia materiałów i energii, koszty obowiązku umorzenia uprawnień do emisji CO2, koszty świadczeń pracowniczych, koszty usług obcych, co było efektem sytuacji rynkowej. Główny wpływ na osiągnięte wyniki miał przede wszystkim postój bloku 910 MW w Jaworznie, który skutkował koniecznością dokonywania odkupów energii na rynku giełdowym na potrzeby realizacji zawartych przez Grupę TAURON kontraktów w okresie najwyższych cen na rynku.

 

Sasino: Jakie inwestycje w OZE w tej chwili się toczą? Jakie są zaplanowane do uruchomienia w 2023 r. i jaki będzie na nie CAPEX?

 

Krzysztof Surma: W bieżącym roku TAURON istotnie zwiększył poziom inwestycji w OZE. Rozpoczęliśmy budowę farmy wiatrowej Mierzyn o mocy ok 60 MW, farmy wiatrowej Nowa Brzeźnica o mocy ok 20 MW oraz farmy fotowoltaicznej Proszówek o mocy 46 MW. W planie na obecny rok mamy zamiar uruchomić kolejne projekty. W strategii na lata 2022-2030 na OZE zamierzamy przeznaczyć 16 mld zł.

 

Klikacz: Czy wskaźniki niezawodności sieci mieszczą się w limitach URE?

 

Krzysztof Surma: Tak, zasadniczo wszystkie kluczowe parametry wyznaczone przez Prezesa URE są spełnione.

 

Shortterm: Ile instalacji prosumenckich jest przyłączonych obecnie do sieci Tauron? Ile z nich przybyło od początku roku?

 

Krzysztof Surma: Na koniec września 2022 r. przyłączonych było 360 tys. instalacji. W pierwszych trzech kwartałach przybyło ponad 90 tys. instalacji.

 

Shortterm: Jak kształtują się zapasy węgla przy elektrowniach? O ile procent przekraczacie wymagane poziomy?

 

Krzysztof Surma: W chwili obecnej wszystkie zapasy węgla przekraczają wymagany przepisami prawa, zapas strategiczny średnio o ok. 40 proc. dla całej Grupy TAURON.

 

Klikacz: Jakie są oczekiwania grupy odnośnie taryfy na 2023 r.?

 

Krzysztof Surma: Zarówno spółka dystrybucyjna, jak i spółka obrotu złożyły zgodnie z przepisami wnioski taryfowe i oczekują na ich zatwierdzenia przez Prezesa URE.

 

Marta: Jaki jest Państwa docelowy poziom OZE w strukturze produkcji energii elektrycznej?

 

Krzysztof Surma: W 2025 r. zamierzamy osiągnąć 1 600 MW mocy zainstalowanej w OZE, a w 2030 r. 3 700 MW.

 

RobertS: Czy możecie skomentować kwestię obliga?

 

Krzysztof Surma: Zniesienie obliga może przyczynić się do spadku ilości przeprowadzonych transakcji na Towarowej Giełdzie Energii S.A. (TGE), czyli niskiej płynności notowanych na TGE produktów głównie na rynku terminowym, co może negatywnie wpływać również na sygnały cenowe płynące z rynku (przy braku transakcji kurs rozliczeniowy wyznaczany jest pomiędzy ofertami kupna i sprzedaży). Może to stanowić trudność dla wyceny niektórych transakcji na rynku, dla których dotychczasowym benchmarkiem był indeks TGE.

 

RobertS: Czy temat sprzedaży Ciepła może wrócić?

 

Krzysztof Surma: W kwestii Ciepła została podjęta decyzja o pozostawieniu i rozwoju spółki w ramach Grupy TAURON.

 

Yarulo: Czy budują Państwo magazyny energii, które będą wspomagać sieć aktywów wytwórczych z OZE?

 

Krzysztof Surma: Prowadzimy prace na poziomie badawczo-rozwojowym współpracy baterii ze źródłami OZE.

 

Piszczek: Czy Państwa zdaniem połączenie z PGE i Eneą w momencie gdy nie posiadałby one już aktywów węglowych, byłoby korzystne?

 

Krzysztof Surma: TAURON nie prowadzi jakichkolwiek prac w zakresie połączenia z PGE i Enea.

 

Sławek: Jak zmienią się wyniki Grupy Tauron, po sprzedaży spółki Tauron Wydobycie?

 

Krzysztof Surma: Poziom zatrudnienia w spółce TAURON Wydobycie wynosi obecnie ok. 6,3 tys. osób, w związku z tym o tyle zmniejszy się liczba zatrudnionych w Grupie TAURON po realizacji transakcji.

 

Olek Wac: Jak funkcjonuje blok energetyczny w Jaworznie? Czy problemy zostały już zażegnane?

 

Krzysztof Surma: Blok 910 MW pracuje stabilnie.

 

Waldemar G.: Kiedy zarząd Tauronu przewiduje ostateczną finalizację transakcji sprzedaży Tauronu Wydobycie?

 

Krzysztof Surma: Finalizacja transakcji przewidywana jest na przełomie roku.

 

Klikacz: Jakich trendów na rynku CO2 się spodziewacie w 2023 r.? Czy możliwe są znaczące spadki?

 

Krzysztof Surma: Spodziewamy się stabilizacji cen CO2 na obecnych poziomach.

 

RobertS: Prośba o komentarz w sprawie NABE

 

Krzysztof Surma: Prace wewnętrzne związane z wydzieleniem węglowych aktywów wytwórczych, które mają trafić do NABE, przebiegają zgodnie z ustalonym harmonogramem. Zamierzamy zakończyć je do końca roku. Na podstawie naszej obecnej wiedzy zakładamy, że do realizacji wydzielenia aktywów powinno dojść w I kwartale 2023 r.

 

Krzysztof Surma: Dziękuję za aktywny udział w czacie. Zachęcam do kontaktu z działem IR i zapraszam na kolejny czat przy okazji publikacji kolejnych wyników finansowych Grupy TAURON.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Więcej informacji o projekcie