Chat with us, powered by LiveChat

SII Poleca: Jak oceniać sytuację finansową spółek - kilka fachowych porad Jacka Welca

Jacek Welc od lat zajmuje się (zarówno akademicko, jak i w praktyce) zagadnieniami „czytania między wierszami” raportów spółek. Jego nowa książka, opublikowana (w języku angielskim) przez wydawnictwo Palgrave Macmillan, stanowi pełen praktycznych przykładów przewodnik (typu „krok po kroku”) po niuansach analizy sprawozdań finansowych.

 

Składający się z pięciu rozdziałów podręcznik rozpoczyna się szczegółowym objaśnieniem trzech podstawowych sprawozdań (tj. rachunku zysków i strat, bilansu oraz rachunku przepływów pieniężnych), jak również not objaśniających (tzw. informacji dodatkowej) do nich. Następnie prezentowane są liczna narzędzia analizy retrospektywnej, takie jak wskaźniki finansowe (rentowność, płynność, etc.) czy modele prognozowania upadłości. Finalna część publikacji poświęcona jest analizie prospektywnej (symulacjom i projekcjom finansowym) i zawiera kompleksowe studium przypadku, oparte na danych spółki Norwegian Air Shuttle.

 

Jednym z wyróżników tej książki jest bogaty zestaw dodatkowych materiałów cyfrowych, obejmujących kolejne kompleksowe studium przypadku (Tesla), kilkanaście plików Excel zawierających większość prezentowanych w książce obliczeń oraz zestaw webinarów, stanowiących wykłady w formacie MP4 (łącznie niemal 8 godz.), dotyczące kluczowych zagadnień omówionych w książce.

 

Kup książkę

Kim jest Jacek Welc?

Jacek Welc jest profesorem finansów przedsiębiorstw (wykładającym na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz na SRH Berlin University of Applied Sciences), jak również wieloletnim praktykiem (w tym członkiem rad nadzorczych), specjalizującym się w analizie finansowej spółek oraz w metodach wykrywania „kreatywnej księgowości”. Jako gościnny wykładowca swoją wiedzą dzielił się na uczelniach w ponad dwudziestu krajach, a jego opinie eksperckie były cytowane przez dzienniki „Financial Times” oraz „Wall Street Journal”.

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie