Chat with us, powered by LiveChat

Czy koszty przechowywania akcji udokumentowane przez biuro maklerskie są kosztem uzyskania przychodów?

W interpretacji indywidualnej (podatkowej) wydanej przez Izbę Skarbową w Poznaniu z dnia 14 sierpnia 2012 r., znak ILPB1/415-525/12-2/AP stwierdzone zostało, że koszty przechowywania papierów wartościowych stanowi koszt uzyskania przychodu z ich odpłatnego zbycia.


Uzasadniając powyższe stanowisko Izba Skarbowa w Poznaniu wskazała następujące wyjaśnienia:


„Mając na uwadze przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej zdarzenie przyszłe oraz przywołane uregulowania prawne wskazać należy, iż faktycznie poniesiona przez Klienta Wnioskodawcy udokumentowana opłata miesięczna za przechowywanie papierów wartościowych, notowania giełdowe online oraz za korzystanie z Y stanowi koszt uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych, jako wydatek nie wyłączony z kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przedmiotowa opłata miesięczna uiszczana przez Klienta na rzecz Wnioskodawcy jest niezbędna do uzyskiwania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych. Bez rachunku papierów wartościowych Klient nie mógłby inwestować na giełdzie, a do jego istnienia i funkcjonowania niezbędne jest uiszczenie opłaty za przechowywanie papierów wartościowych. Bez uiszczenia tych opłat Wnioskodawca nie prowadziłby rachunku papierów wartościowych na rzecz Klienta, a Klient nie mógłby inwestować uwzględniając notowania giełdowe online oraz korzystając z programu Y. Tym samym organ podatkowy potwierdza prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych opłaty miesięcznej za przechowywanie papierów wartościowych, notowania giełdowe online oraz za korzystanie z Y.”

 

W podobnej sprawie wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie o sygn. IPPB2/415-530/11-2/MK1, uznając opłatę miesięczną za przechowywanie papierów wartościowych za koszt uzyskania przychodu.


Zgodnie z treścią zawartą na stronie internetowej interpretacja indywidualna (podatkowa) wydana przez Izbę Skarbową w Poznaniu z dnia 14 sierpnia 2012 r., znak ILPB1/415-525/12-2/AP ma status informacji aktualnej. Należy jednak pamiętać, że interpretacja podatkowa chroni jedynie podatnika na rzecz którego została wydana, a orzeczenia organów podatkowych wydawane są w każdej sprawie indywidualnie w oparciu o konkretną sytuację danego podatnika. 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie