Chat with us, powered by LiveChat

Kolejna jaskółka z Eurocash – czy w końcu przyjdzie wiosna?

Skomentuj artykuł

W poprzednim tygodniu Grupa Eurocash podała szacunkowe wyniki za IV kw. 2021 roku, które zostały ciepło przyjęte przez rynek. Emitent wypracował w minionym kwartale 6,87 mld zł przychodów (+9,3% rdr.), 269,7 mln zł EBITDA (+11,3% rdr.) i 120,2 mln zł zysku operacyjnego (+19,3% rdr.). Wyniki okazały się lepsze od oczekiwań analityków ankietowanych przez PAP.

 

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy Eurocash za ostatnie kwartały.

 

Wybrane dane finansowe (mln zł) 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21
Przychody 5 919 6 196 7 006 6 290 5 812 6 551 7 030 6 873
Wynik operacyjny -10,4 72,2 87,9 100,8 -33,6 -58,1 94,0 120,2
Wynik EBITDA 126,2 210,5 225,1 242,2 115,9 86,7 235,8 269,7
 
Marża operacyjna -0,2% 1,2% 1,3% 1,6% -0,6% -0,9% 1,3% 1,7%
Marża EBITDA 2,1% 3,4% 3,2% 3,9% 2,0% 1,3% 3,4% 3,9%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Patrząc na wyniki Emitenta warto pamiętać o licznych zdarzeniach jednorazowych, które je zaburzają. Po trzech kwartałach 2021 roku Grupa wykazała 50,9 mln zł pozostałych przychodów operacyjnych i 93,3 mln zł pozostałych kosztów finansowych (głównie odpisy na planowane zamknięcie 59 sklepów własnych), czy wysokich kosztach finansowych.

 

Grupa Eurocash wyszczególnia cztery segmenty działalności:

  1. Hurt – w skład segmentu wchodzi działalność hurtowa, jak również sprzedaż realizowana przez formaty dystrybucji, których klienci posiadają długoterminowe umowy, np.: systemy franczyzowe Groszek, Lewiatan, Gama, Eurosklep, ABC lub klienci z segmentu HoReCa, a także działalność spółek organizujących takie sieci franczyzowe jak Lewiatan, Groszek i Euro Sklep;
  2. Detal – sprzedaż detaliczna realizowana m.in. poprzez Delikatesy Centrum (na koniec 2020 roku liczba sklepów wyniosła 1 573 i obejmowała 967 sklepów franczyzowych i 606 sklepów własnych);
  3. Projekty – nowe projekty i formaty detaliczne w początkowej fazie rozwoju, jak m.in. Frisco.pl, Duży Ben, Kontigo, czy ABC na kółkach;
  4. Inne – głównie koszty ogólnego zarządu nieprzypisane do żadnego segmentu.

 

Porozmawiajmy o Eurocash na Forum SII

 

W 2021 roku, na bazie szacunkowych wyników, za około 74% przychodów odpowiadał hurt, za 24% detal, a za 2% projekty. Struktura sprzedaży jest dość stabilna, a w ostatnich latach można zaobserwować lekki spadek udziału hurtu na rzecz projektów (w 2019 roku udział projektów wynosił około 0,4%).

 

Eurocash – struktura przychodów w segmentach w 2021 roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Poniżej przyglądamy się rezultatom osiągniętym w poszczególnych w segmentach działalności oraz bilansowi Emitenta.

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie