Chat with us, powered by LiveChat

Doradca inwestycyjny – Jakie zarobki? Jak zdobyć licencję?

Doradca Inwestycyjny to jeden z najbardziej prestiżowych zawodów w świecie finansów. W polskim systemie prawnym – zawód Doradcy Inwestycyjnego posiada formę licencyjną. Oznacza to, że osoba, która chce pracować jako Doradca Inwestycyjny musi posiadać licencję, wydawaną przez polski organ nadzoru nad rynkiem finansowym – Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).


Niestety wśród osób najczęściej nie związanych z rynkiem finansowym, zawód ten mylony jest z zawodem doradcy finansowego. Doradca finansowy nie przechodzi żadnej procedury kwalifikacyjnej. Nie musi mieć żadnego wykształcenia, szkoleń, zdanych egzaminów. Może nim zostać tak naprawdę każdy - wystarczy się tak nazwać. Doradca inwestycyjny to osoba o szerokiej wiedzy potwierdzonej egzaminem i licencją. Nie wolno posługiwać się tym tytułem bez licencji (ten tytuł zawodowy ma ochronę prawną).


Pierwsza licencja Doradcy Inwestycyjnego została wydana w 1993 roku. Uzyskał ją twórca pierwszej w Polsce działalności w zakresie zarządzania aktywami– prezes i akcjonariusz większościowy Opera TFI S.A.
Na chwilę obecną, na liście Doradców Inwestycyjnych, prowadzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego widnieje niecałe 800 nazwisk. Lista doradców inwestycyjnych z numerem i datą wpisu na listę jest dostępna na stronie knf.gov.pl.

Praca Doradcy Inwestycyjnego

Zawód doradcy inwestycyjnego został szczególnie uregulowany w przepisach ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Doradcy wykonują swój zawód, realizując różne zadania w organach zarządczych lub nadzorczych firm zajmujących się inwestowaniem, a także:

  • zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych;
  • doradztwie inwestycyjnym w zakresie instrumentów finansowych;
  • doradztwie dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią;
  • doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw.

 

Ustawodawca zobowiązuje niektóre z firm inwestycyjnych to zatrudniania osób z licencją Doradcy Inwestycyjnego, np. zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych towarzystwo funduszy inwestycyjnych jest zobowiązane zatrudniać co najmniej dwóch doradców inwestycyjnych do wykonywania czynności zarządzania funduszami inwestycyjnymi, zarządzania zbiorczym portfelem papierów wartościowych oraz zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.


Doradcy Inwestycyjni pracują zazwyczaj w towarzystwach funduszy inwestycyjnych, w domach maklerskich, bankach i wielu innych instytucjach mających związek bezpośrednio lub pośrednio z rynkiem finansowym.

Doradca inwestycyjny z mocy obowiązującego prawa może zasiadać w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa bez zdawania dodatkowego egzaminu dla kandydatów na członków rady nadzorczej organizowanego przez Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Zarobki Dorady Inwestycyjnego

Rynkowe zarobki na stanowisku doradca inwestycyjny zawierają się w przedziale od 20 000 zł do 45 000 zł. Najwyższe płace na jakie mogą liczyć doradcy inwestycyjni to zarobki rzędu 45 000 zł. Powyżej tej kwoty zarabia 10% pracowników zatrudnionych na tym stanowisku. Poniżej 20 000 zł zarabia 10% Doradców Inwestycyjnych (zazwyczaj w pierwszych latach pracy). Dane na rok 2021.

Jak zdobyć licencję Doradcy Inwestycyjnego

Licencje Dorady Inwestycyjnego można uzyskać na trzy sposoby:

  • zdać trzy etapowy egzamin organizowany przez KNF, lub
  • posiadać nadany przez zagraniczną instytucję tytuł, odpowiadający pod względem wymaganej do jego uzyskania wiedzy oraz podstawowych zasad jego wykonywania zawodowi Doradcy Inwestycyjnego oraz zdać sprawdzian umiejętności organizowany przez KNF, lub
  • uzyskać dyplom ukończenia studiów wyższych realizowanych na podstawie umowy pomiędzy uczelnią, a KNF.

 

Obecnie jedyną uczelnią która podpisała z KNF umowę o współpracę i oferuję studia drugiego stopnia o specjalności "Doradca Inwestycyjny", która zwalnia z egzaminu, jest Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Egzamin na Doradcę Inwestycyjnego

Egzamin organizuje Komisja Nadzoru Finansowego i jest to sprawdzian wiedzy na temat różnych zagadnień dotyczących rynku finansowego, prawa cywilnego, gospodarczego, papierów wartościowych, zagadnień dotyczących organizacji rynku kapitałowego, rozwiązywania zadań z matematyki finansowej, statystyki, znajomości strategii inwestycyjnych oraz ekonomii.

 

Chcąc zdobyć licencję należy zdać trzy etapy egzaminu.

 

Pierwszy etap egzaminu jest egzaminem testowym składającym się ze 110 pytań, z których każde pytanie posiada 4 warianty odpowiedzi i tylko jedna jest prawidłowa. Rozwiązywanie testu trwa 5 godzin. Pierwszy etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego odbywa się raz w roku - w drugiej połowie marca.

 

Kandydat, który zaliczył pierwszy etap ma możliwość podejścia do czterech następujących po sobie drugich etapów.

Drugi etap egzaminu jest egzaminem pisemnym składa się z zadań problemowych, których treść obejmuje następujące zagadnienia: finanse przedsiębiorstw, rachunkowość finansowa i analiza sprawozdań finansowych, analiza i wycena instrumentów dłużnych, udziałowych, pochodnych i alternatywnych, zarządzanie portfelem. Czas trwania egzaminu wynosi 5 godzin.


Drugi etap egzaminu odbywa się raz w roku – w drugiej połowie czerwca.

 

Kandydat, który zaliczył drugi etap egzaminu, ma prawo do czterokrotnego przystąpienia do trzeciego etapu egzaminu w czterech najbliższych terminach jego przeprowadzania.

 

Trzeci etap egzaminu – egzamin pisemny składa się z zadań dotyczących problematyki zasad etyki zawodowej i zapobiegania przestępstwom na rynku kapitałowym oraz rekomendacji inwestycyjnych dla określonych grup inwestorów dotyczących instrumentów notowanych na rynku kapitałowym. Etap składa się z 2 zadań, na których rozwiązanie przeznaczone są 2 godziny.


Trzeci etap egzaminu odbywa się raz w roku – w drugiej połowie września.


Opłata za podejście do każdego z etapów egzaminu wynosi 500 zł.

 

Kompleksowy i trudny egzamin ma za zadanie potwierdzić, że Doradca Inwestycyjny jest odpowiednią osobą na to stanowisko. Dzięki temu każdy, kto ma certyfikat, powinien być godnym zaufania doradcą.


Osoba, która chce zostać wpisana na listę doradców inwestycyjnych musi posiadać pełnię praw publicznych i zdolność od wykonywania czynności prawnych. Licencja doradcy inwestycyjnego jest wydawana tylko tym osobom, które dodatkowo okażą zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa takie jak przestępstwa skarbowe, czy przestępstwa przeciw obrotowi gospodarczemu.


Licencja jest dożywotnia, ale może zdarzyć się sytuacja, że KNF zdecyduje o zakazie wykonywania zawodu i odbierze licencję (między innymi za naruszenie lub złamanie obowiązujących regulacji, wykorzystywanie informacji poufnych, manipulowanie kursami instrumentów finansowych, niestaranne wykonywanie obowiązków).

 

Ze względu na to, że przygotowanie do egzaminu jest bardzo czasochłonne wielu kandydatów przechodzi różnego rodzaju kursy i szkolenia na doradców inwestycyjnych, które mają ich do tego egzaminu przygotować. Nie ma żadnego obligatoryjnego obowiązku odbywania szkolenia czy kursu. Szkolenie i kursy należy wybierać ostrożnie, a najlepiej dopytać o zdanie osoby, które już posiadają licencję.


Z przeprowadzonej przeze mnie ankiety wśród osób, które zdobyły licencję wynika, że na intensywną naukę do egzaminu przeznaczyły około roku.

 


Marcin Reszka, Doradca Inwestycyjny nr 335.
Autor prowadzi od wielu szkolenia na Doradcę Inwestycyjnego. Więcej informacji na stronie http://reszka.edu.pl/. Przez cały luty 2022 zniżka dla członków SII wzrasta z 10 do 15% – podczas zamówienia (w uwagach) należy podać numer członkowski oraz hasło

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z opłaconą składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII
Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie