Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Omówienie wyników finansowych Grupy TAURON za I półrocze 2021 r.

Temat czatu: Omówienie wyników finansowych Grupy TAURON za I półrocze 2021 r.

Data: 16 września 2021 r. (czwartek), godz. 13:00

 

Tauron Polska Energia

 

Więcej:

Prezentacja: Wyniki finansowe Grupy TAURON za I półrocze 2021 r.

 

 

Przypomnienie: Dodaj ten czat do swojego kalendarza

 

Na pytania inwestorów odpowiedział:

 

Krzysztof Surma, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Krzysztof Surma
Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunku finanse i bankowość ze specjalizacją finanse przedsiębiorstw. Ukończył także studia Master of Business Administration dla Finansistów na Akademii Leona Koźmińskiego, studia podyplomowe w zakresie Praktycznego Zastosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, program rozwoju menedżerów organizowany przez ICAN Institute. Jest także członkiem Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

 

Od 2009 r. związany z Emitentem, gdzie sprawował funkcję Dyrektora Wykonawczego ds. Zarządzania Finansami, a od maja 2021 r. do 4 sierpnia 2021 r. był Dyrektorem Pionu Finansów. Podczas pełnienia powyższych funkcji w ramach Grupy Emitenta zajmował m. in. następujące stanowiska: Wiceprezes Zarządu spółek TEC1, TEC2, TEC3 (2019 r.), Prezes Zarządu Finanse Grupa TAURON (2019 r.), Prezes Zarządu PKE Broker Sp. z o.o. (2008-2009), Dyrektor Generalny TAURON Sweden Energy AB (2014-2019).

 

W latach 2001-2009 pracował w Południowym Koncernie Energetycznym S.A., w tym m. in. na stanowisku Kierownika Działu Ryzyka i Ubezpieczeń (2005-2009).

 


Zapis czatu inwestorskiego


 

 

Krzysztof Surma: Witam na czacie po wynikach za I półrocze 2021 r. i zapraszam do zadawania pytań.

 

Elektryk: Z czego wynika duży spadek CAPEX w 1H 2021?

 

Krzysztof Surma: CAPEX w I półroczu br. spadł o prawie 30 proc. do poziomu ok. 1,3 mld zł z 1,8 mld zł rok wcześniej. Zmiana ta wynikała głównie z niższych r/r o 580 mln zł nakładów inwestycyjnych poniesionych w segmencie Wytwarzanie. Było to związane z oddaniem - w listopadzie 2020 r. - do eksploatacji bloku 910 MW w Jaworznie oraz zakończeniem prac związanych z dostosowaniem jednostek do konkluzji BAT.

 

Koks: Czy sprzedaż Ciepła jest cały czas rozważana?

 

Krzysztof Surma: Przypomnę, że negocjacje z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem w sprawie sprzedaży udziałów w spółce TAURON Ciepło zakończyły się w styczniu 2021 r. bez uzgodnienia warunków przyszłej transakcji. W związku z tym Zarząd TAURONA podjął decyzję o rozpoczęciu analiz dotyczących Obszaru Ciepło z uwzględnieniem prognozowanych zmian w otoczeniu zewnętrznym, w tym regulacyjnym i rynkowym oraz uwzględniających perspektywy polskiego sektora ciepłowniczego, które mogą mieć wpływ na dalsze decyzje dotyczące sprzedaży udziałów w spółce TAURON Ciepło lub pozostawienia TAURON Ciepło w Grupie TAURON. Na chwilę obecną wspomniane wcześniej analizy trwają i znajdą swoje odzwierciedlenie najpóźniej w aktualizacji strategii Grupy TAURON.

 

Koks: Czy jest rozważana opcja kapitałowego zaangażowania spółki w Rafako?

 

Krzysztof Surma: Na początku chciałbym podkreślić, że Zarząd TAURONA podejmuje aktywne działania mające na celu przywrócenie pracy Bloku w najkrótszym możliwym terminie. Jesteśmy w trakcie mediacji prowadzonych z Rafako przed Prokuratorią Generalną, które w szczególności obejmują wypracowanie harmonogramu, który pozwoli na szybkie usunięcie zdiagnozowanych usterek. Zwracam uwagę, że TAURON nie podejmował żadnych decyzji ani działań zmierzających do nabycia pakietu akcji Rafako, w tym nie prowadził negocjacji w tej sprawie.

 

Koks: Jak sprzedaż Tauron Wydobycie wpłynie na dług spółki?

 

Krzysztof Surma: Wczoraj TAURON podpisał ze Skarbem Państwa list intencyjny dotyczący potencjalnego nabycia przez Skarb Państwa 100 proc. akcji w spółce TAURON Wydobycie. Kolejnym kamieniem milowym w ramach tej transakcji będzie wycena aktywów TAURON Wydobycie, która prawdopodobnie będzie sporządzona z uwzględnieniem formuły oddłużenia oraz niskiej bieżącej wartości tych aktywów. Dlatego też, po ewentualnym przeprowadzeniu transakcji poziom zadłużenia Grupy TAURON nie powinien ulec istotnej zmianie.

 

Delfin: Jak wyglądają plany rozwoju w fotowoltaice?

 

Krzysztof Surma: Zgodnie z założeniami kierunków strategicznych w 2025 r. Grupa TAURON zamierza posiadać ok. 1,6 GW zainstalowanych w OZE. Istotną część z tego, w wysokości co najmniej 300 MW, mają stanowić aktywa fotowoltaiczne. Całkowita moc zainstalowana w OZE w Grupie TAURON wynosi obecnie ok. 670 MW i stanowi ok. 12 proc całkowitej mocy zainstalowanej w Grupie.

 

Franciszek M.: Widzi Pan szansę na dodatni EBIT w segmencie wytwarzania w drugim półroczu?

 

Krzysztof Surma: Wynik EBIT II półrocza tego roku będzie zależał od kilku czynników m.in.: przychodów z rynku mocy, wyników na umowie pomiędzy TPE a NJGT, marży uzyskiwanej na energii elektrycznej i cieple uzyskiwanej przez TAURON Wytwarzanie i TAURON Ciepło, a także wyników testów na utratę wartości, które będą prowadzone na etapie sporządzania sprawozdania finansowego za 2021 r. Powtarzalnymi czynnikami są przychody z rynku mocy i generowana marża na energii elektrycznej i cieple. Natomiast wynik na umowie TPE z NJGT będzie zależał od okresu jej obowiązywania, a wynik testów na utratę wartości będzie zależał od przyszłej sytuacji rynkowej.

 

eko: Jaki procent energii wytwarzacie obecnie z OZE?

 

Krzysztof Surma: Grupa TAURON w I półroczu 2021 r. wytworzyła prawie 12 proc. energii elektrycznej z OZE.

 

Darek: Czy należy oczekiwać poziomu produkcji energii ok 3 TWh kwartalnie w najbliższych okresach?

 

Krzysztof Surma: W najbliższych dwóch kwartałach zakładamy, przy utrzymaniu bieżących warunków rynkowych, średnią produkcję energii elektrycznej z aktywów wytwórczych Grupy TAURON na ok. 3 TWh.

 

Koks: Jakie będą ceny energii na 2022?

 

Krzysztof Surma: Obserwujemy w ostatnim czasie istotny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w całej Europie. Dodatkowo mamy do czynienia z niezwykle silnym wzrostem cen surowców wywołanym głównie sytuacją światową (dynamiczna odbudowa gospodarek po pandemii COVID-19, pakiety finansowe, problemy z odpowiednią podażą gazu). Na tę sytuację nałożył się niezwykle dynamiczny wzrost cen uprawnień do emisji CO2 w związku z zaostrzającą się polityką klimatyczną Unii Europejskiej (publikacja pakietu „Fit for 55”, propozycja zaostrzenia celu redukcji emisji do 2030 r. oraz kolejnej reformy systemu EU ETS). Wszystkie te czynniki istotnie przekładają się na ceny hurtowe energii elektrycznej na rynku bieżącym SPOT, ale i w transakcjach terminowych z dostawą na 2022 r. i 2023 r.

 

Monika: Z czego wynika tak duży wzrost segmentu wytwarzania w wyniku EBITDA grupy za H1 2021?

 

Krzysztof Surma: Wzrost udziału segmentu Wytwarzanie w wynikach EBITDA Grupy TAURON jest efektem przede wszystkim transakcji jednorazowych na uprawnieniach do emisji CO2, przychodów z rynku mocy oraz kontraktu w formule "koszt+" zawartego pomiędzy TAURON i NJGT.

 

Olek: W oparciu o jaką metodologię wyceniona zostanie spółka Tauron Wydobycie w przypadku gdyby miało dojść do jej sprzedaży na rzecz SP?

 

Krzysztof Surma: Wczoraj został podpisany list intencyjny w tej sprawie i trwa ustalanie warunków wyboru podmiotu wyceniającego. Metoda wyceny zostanie ustalona po rekomendacji tego podmiotu.

 

A.D.: Co dalej może się w Pana ocenie dziać z cenami energii w Polsce i na świecie? Czy wzrosty widoczne na giełdach i na świecie są faktycznie uzasadnione fundamentalnie, czy są elementem spekulacji cenowych?

 

Krzysztof Surma: Rynek surowców oraz energii elektrycznej w dużym stopniu dyskontuje przyszłe uwarunkowania. Obserwowane wzrosty cen wynikają z gwałtownego wzrostu popytu i braku możliwości dostosowania podaży w połączeniu z wyraźnym spadkiem generacji z OZE w Europie oraz niekorzystnym bilansem mocy. Aktualnie produkty terminowe z dostawą w 2023 r. są wyceniane na wyraźnie niższych poziomach niż na rynkach SPOT i z dostawą w 2022 r., co zgodnie z interpretacją kierunku notowań kontraktów terminowych oznacza, że obecnie obserwowana sytuacja wzrostu cen w Europie powinna mieć charakter przejściowy.

 

Borys: Który z segmentów waszej działalności w perspektywie najbliższych lat będzie wymagał największych nakładów inwestycyjnych?

 

Krzysztof Surma: Biorąc pod uwagę, że kluczowym segmentem dla Grupy jest Dystrybucja, w tym segmencie będą w dalszym ciągu ponoszone największe nakłady inwestycyjne. Jednocześnie biorąc pod uwagę kierunek strategiczny określony jako Zielony Zwrot TAURONA i założony poziom mocy zainstalowanych w OZE w 2025 r. to istotne nakłady pojawią się również w tym segmencie.

 

Łuki: Jakie koszty związane z prawami do emisji CO2 Grupa Tauron poniosła w 2020 r. i w 1 połowie 2021 r. w związku z posiadanymi aktywami węglowymi? Jakie roczne oszczędności w tym zakresie przyniesie pozbycie się tych aktywów?

 

Krzysztof Surma: W 2020 r. Grupa TAURON poniosła koszty związane z emisją CO2 na poziomie 864 mln zł, a w I pół. 2021 r.: 698 mln zł.

 

Czarek: Jaki procent waszej energii trafia do detalu, a jaki do biznesu? Gdzie generujecie lepsze marże?

 

Krzysztof Surma: Łączna sprzedaż energii elektrycznej do klientów detalicznych za I półrocze 2021 r. wyniosła 16,63 TWh, podczas gdy sprzedaż energii elektrycznej na rynku hurtowym wyniosła 5,89 TWh. Grupa realizuje wyższe marże w segmencie klientów masowych.

 

Krzysztof Surma: Dziękuję za udział w czacie. Zapraszam na kolejne wydarzenie po wynikach za III kwartał 2021 r.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie