Chat with us, powered by LiveChat

Vercom kusi inwestorów globalnymi ambicjami – wywiad z Krzysztofem Szyszką, Prezesem Zarządu Vercom

SII: Grupa Vercom działa w obszarze CPaaS, czyli Communication Platform as a Service, tworząc globalne platformy komunikacyjne w chmurze. Czy może Pan wytłumaczyć, co to znaczy, czym zajmuje się Grupa?


Krzysztof Szyszka, Prezes Zarządu VercomKrzysztof Szyszka, Prezes Zarządu Vercom: CPaaS to usługa lub rozwiązanie, które pozwala firmom w spójny i efektywny sposób – poprzez scentralizowaną platformę – dotrzeć do klientów za pomocą wielu, komplementarnych kanałów komunikacji (sms, email, push, komunikatory OTT). My w Vercom tworzymy takie platformy w chmurze, dzięki którym firmy mogą budować i rozwijać trwałe relacje ze swoimi klientami za pośrednictwem wielu kanałów komunikacji, o których wcześniej wspomniałem.

 

Czy może Pan wytłumaczyć, jak działa Platforma Vercom i jakie korzyści daje klientom?


Nasze rozwiązania pomagają klientom i partnerom przezwyciężyć złożoność komunikacji, automatyzować oraz zwiększać jej skalę, zachowując przy tym wysoką dostarczalność i efektywność – a wszystko to w szybki, bezpieczny i niezawodny sposób. Dodatkowo dzięki integracji wszystkich kanałów i usług w jednym miejscu (platforma CPaaS) komunikacja z klientem jest spójna, w większym stopniu zautomatyzowana, a dzięki temu efektywniejsza i relatywnie tańsza. Rozwiązania Vercom oferowane są w formie usługi w chmurze, dostępnej poprzez interfejs Vercom API lub zalogowanie do udostępnianych przez sieć Internet aplikacji webowych. Model działania naszej platformy najlepiej wyjaśni poniższy schemat:

 

Źródło: Vercom

 


Zapoznaj się z raportem analitycznym
przygotowanym przez analityków SII na temat Vercom S.A.


 

Skoro rozmawiamy o klientach – kim są klienci Grupy? Jakie podmioty, branże są najbardziej zainteresowane usługami Vercom?

 

Jesteśmy otwarci na wszystkie firmy. Naszymi klientami są zarówno globalne korporacje, klienci enterprise, ale również tysiące średnich i mniejszych firm, łącznie ze start-upami, dopiero zaczynającymi swoją przygodę z biznesem. Oczywiście nie możemy wymienić wszystkich firm z racji na obowiązujące zapisy w umowach, ale naszymi klientami są m.in. Allegro, OLX.pl, Answear.com, Rossmann, Żabka, mBank, IKEA. Warto nadmienić, iż pracujemy z klientami w wielu branżach gospodarki: telekomunikacji, finansach, motoryzacji, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianej branży ecommerce, z której klienci generują blisko 75% naszych przychodów (dane za 2020 r.).

 

Prognozy wskazują, że rynek komunikacji on-line ma dynamicznie rosnąć w kolejnych latach. Co ma być motorem napędowym i jakie największe wyzwania widzi Pan przed branżą?

 

Analitycy spodziewają się dynamicznego wzrostu rynku CPaaS w kolejnych latach. Według Juniper Research do 2025 r. ma on rosnąć w średniorocznym tempie rzędu 30%. Głównymi stymulantami wzrostu jest przede wszystkim dynamiczny rozwój e-commerce, coraz powszechniejsze wykorzystywanie rozwiązań MarTech’owych oraz szeroko pojęta cyfryzacja społeczeństwa. Na pewno jednym z wyzwań w branży jest szybkość zmian i rozwój nowych technologii. Chcąc budować trwałą przewagę nad konkurencją musimy na bieżąco monitorować trendy i się do nich dostosowywać. Dlatego dzięki środkom pozyskanym z IPO zamierzamy dokonywać akwizycji m.in. firm posiadających technologię rozszerzającą nasze dotychczasowe kompetencje.

 

Jak wygląda konkurencja w branży? Jakie podmioty są głównymi konkurentami dla Vercom?

 

Rynek CPaaS nie ma granic, dlatego naszą konkurencją są globalni dostawcy, tacy jak Twilio, Sinch czy Link Mobility. Nasza przewaga nam nimi opera się na wielokanałowej ofercie produktowej, w szczególności w obszarze komunikacji transakcyjnej. Pomimo globalnego charakteru produktu CPaaS uważam, że znajomość specyfiki lokalnej działalność w naszej branży jest również ważna. My specjalizujemy się w regionie CEE, posiadamy lokalne biura obsługujące klientów w ich ojczystych językach, znamy specyfikę danego rynku, znamy również potrzeby użytkowników końcowych. Dodatkowo pomagają nam w tym odpowiednie umowy z lokalnymi dostawcami usług e-mail oraz operatorami telekomunikacyjnymi. Od strony technologicznej nie mamy żadnych kompleksów i wydaje nam się, że platforma Vercom dorównuje standardami globalnym graczom.

 

Jakie przewagi konkurencyjne charakteryzują Grupę Vercom i jej usługi?

 

Wśród naszych przewag na pewno warto wymienić silną pozycję rynkową. Jesteśmy jednym z wiodących dostawców rozwiązań CPaaS w regionie CEE. Posiadamy kompleksową ofertę w zakresie kanałów sms, email, push, komunikatów (OTT), która generuje duży potencjał cross-sellingu. Wyróżniamy się także odpowiednim track-recordem na rynku M&A, co potwierdziliśmy udanymi integracjami przejętych podmiotów. Posiadamy także wysoką ekspozycję na dynamicznie rosnący e-commerce, który zapewnia nam ok. 75% przychodów. Możemy się pochwalić także dużym doświadczeniem i know-how, które nabywaliśmy przez ponad 15 lat działania na rynku w obszarze komunikacji

 

Jak na branżę, a także na działalność Grupy Vercom, wpłynęła pandemia koronawirusa? Jak spółka radzi sobie w obecnym otoczeniu, kiedy mamy do czynienia z kolejną falą koronawirusa?

 

Pandemia koronawirusa w krótkim czasie przyspieszyła rozwój e-commerce o kilka lat. Można powiedzieć, że zdigitalizowała praktycznie wszystkie aspekty naszego życia. To dla nas oczywiście korzystne zjawisko, jesteśmy nieodłącznym elementem cyfrowego świata, tam gdzie komunikacja ma kluczowe znaczenie. Mogliśmy się o tym przekonać poprzez zwiększoną liczbę wysłanych komunikatów, w szczególności podmiotów z obszaru e-commerce oraz świadczących usługi na ich rzecz (m. in. płatności elektroniczne, logistyka). Naturalnie pandemia COVID-19 wywołała także spadek wysyłanych komunikatów u niektórych klientów m.in. z branży turystycznej, pożyczkowej czy lotniczej, jednak ci klienci nie stanowią istotnego udziału w naszych przychodach.

 

Na czym spółka zarabia? Skąd generowane są przychody i jakie główne koszty ponosi Grupa?

 

Oczywiście zarabiamy na udostępnianiu naszej platformy i rozwiązań CPaaS.Nasz podstawowy i dominujący model współpracy oparty jest o 2 składowe opłaty miesięczne uiszczane przez klientów: pierwsza, mniejsza jej część to abonament za dostęp do platformy i jej funkcjonalności, z kolei druga część to zmienna opłata w zależności od ilości wysłanych komunikatów danego typu. Warto podkreślić, że działamy bardzo efektywnie, gdyż korzystając z własnej, skalowalnej technologii nie musimy ponosić kosztów licencji. Dodatkowo nasze usługi są po prostu potrzebne firmom, dlatego nasze wydatki na marketing i sprzedaż są relatywnie niewielkie. Wszystko to przekłada się na stabilne dodatnie przepływy, dzięki którym możemy inwestować w kolejne innowacje czy też przeznaczać środki na akwizycje.

 

Grupa odnotowała wysokie, dwucyfrowe dynamiki wzrostu wyników finansowych w 2020 roku. Przychody wyniosły 116,6 mln zł (+49,8% rdr), a zysk netto 19,4 mln zł (+34,3% rdr). Z czego głównie wynikała poprawa? Czy możliwe jest utrzymanie takiego tempa wzrostu w kolejnych okresach?


Warto podkreślić, że wskazane dane obejmują wyniki finansowe Grupy ProfiSMS od daty konsolidacji, tj. 7 października 2020 r. Uwzględniając wyniki za cały 2020 r. to pro-forma osiągnęliśmy 143,6 mln zł przychodów oraz 23 mln zł zysku netto. Dynamiczny wzrost organiczny zapewnia nam realizacja cross-sellingu i konsekwentnego rozszerzania zakresu współpracy z klientami pozyskiwanymi w ostatnich latach. Co więcej działamy na dynamicznie rosnącym rynku CPaaS, który stale się powiększa, co wprost przekłada się na nasze wyniki. W samym 2020 r. pozyskaliśmy organicznie (nie uwzględniając przejętej spółki ProfiSMS) ponad 1000 nowych klientów na naszych platformach. Dodatkowo możemy się pochwalić silną dyscypliną kosztową oraz niską bazą kosztów stałych

 

Jaka jest strategia na najbliższe lata i jak ma się rozwijać Grupa Vercom?

 

Istotnym elementem naszej strategii są akwizycje, które mają na celu realizację strategii budowy silnego gracza na rynku usług CPaaS w regionie CEE. Szukamy jednokanałowych podmiotów wyróżniających się znaczną bazą klientów i potencjałem dosprzedaży kolejnych kanałów. W przypadku wzrostu organicznego realizujemy strategię land&expand: mam tu na myśli wcześniej wspomniane rozszerzenie zakresu współpracy z obecnymi klientami oraz cross-selling. Dodatkowo, należy pamiętać że rynek CPaaS jest relatywnie młody i dalej widzimy bardzo duży potencjał do wzrostu adopcji rozwiązań tego typu wśród kolejnych klientów. Zakładamy podwojenie wartości znormalizowanego wyniku EBITDA Operacyjnej w 2023 r. w stosunku do 2020 r., przy jednoczesnym utrzymaniu historycznego poziomu
rentowności.

 

Czy Spółka zamierza wypłacać regularną dywidendę?

 

Z zysku za 2021 r. nie zamierzamy wypłacać dywidendy. Chcemy zgromadzić kapitał na przejęcia i tym samym wykorzystać trend wzrostowy na rynku. Niemniej zamierzamy wrócić do dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami, pod warunkiem odpowiedniej sytuacji finansowej i płynnościowej oraz planów inwestycyjnych. Docelowo zamierzamy rekomendować wypłatę w wysokości do 40% wyniku netto.

 


Niniejszy materiał (oraz informacje w nim zamieszczone) ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama). W szczególności, nie stanowi on jakiejkolwiek oferty sprzedaży, nakłaniania lub zaproszenia do składania ofert ani propozycji nabycia instrumentów finansowych, jak również nie należy traktować go jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej dotyczącej nabywania instrumentów finansowych, w szczególności na terytorium Polski. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Vercom S.A. („Spółka”), na podstawie którego zostanie przeprowadzona pierwsza oferta publiczna akcji Spółki na terytorium Polski, jest prospekt, sporządzony zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.


Prospekt, został zatwierdzony w dniu 12.04.2021 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) i jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt został opublikowany na stronie internetowej Spółki (www.vercom.pl/ipo). Zatwierdzenia przez KNF nie można rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych oferowanych w ofercie lub objętych dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w papiery wartościowe Spółki. Wszystkie szacunki, opinie i prognozy zawarte w materiale są aktualne na dzień jego sporządzenia, a zaprezentowane przyszłe wyniki Spółki mogą nie być zgodne z przedstawionymi prognozami. Informacje zawarte w materiałach są aktualne na dzień ich umieszczenia na stronie internetowej i mogą być zmieniane bez wcześniejszego powiadomienia, mogą być także niepełne lub skrócone oraz mogą nie zawierać wszystkich istotnych informacji dotyczących Spółki. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w niniejszym materiale spoczywa wyłącznie na osobie korzystającej z tego materiału.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie