Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Oferta publiczna Creotech Instruments S.A. – w drodze na podbój giełdy i kosmosu

Skomentuj artykuł

Creotech Instruments S.A. to jeden z wiodących w Europie producentów systemów i podzespołów satelitarnych oraz zaawansowanej elektroniki dedykowanej m.in. do sterowania komputerami kwantowymi. Produkty Spółki brały udział w 26 projektach dla sektora kosmicznego, w tym w 10 lotnych misjach kosmicznych, z czego w 4 zrealizowanych dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Jednym z najważniejszych projektów realizowanych obecnie przez Creotech jest platforma mikrosatelitarna HyperSat, która pozycjonuje Spółkę w gronie kilkunastu firm na świecie zdolnych oferować mikrosatelity i całe konstelacje mikrosatelitarne dostosowane do szczególnych potrzeb klienta.

 

O Spółce

Creotech Instruments jest największą polską firmą produkującą i dostarczającą na światowy rynek technologie kosmiczne. Udział CREOTECH w łącznej wartość kontraktów ESA w latach 2014-20 (będących głównym źródłem przychodów dla polskich firm z tego sektora), w których uczestniczyły, bądź uczestniczą polskie podmioty wynosił ok. 20%. Spółka jako jedyna firma w Polsce osiągnęła zdolność do budowy mikrosatelitów.

 

Emitent jest pomysłodawcą, konstruktorem i twórcą autorskiego rozwiązania technologicznego obejmującego wysoko konkurencyjną technologię wielofunkcyjnej platformy mikrosatelitarnej o nazwie HyperSat. Platforma ta przeznaczona jest do misji kosmicznych prowadzonych przez satelity o masach w zakresie od 10 do 60 kg (z możliwością przeskalowania w przyszłości do masy 120 kg). Platforma ta może służyć zarówno obserwacji Ziemi, telekomunikacji, czy też innym zastosowaniom. Wyniesienie w kosmos pierwszego satelity bazującego na platformie HyperSat, z misją obserwacji Ziemi, planowane jest na rok 2023. Spółka prowadzi w tym celu projekt badawczo-rozwojowy, który polega na opracowaniu i umieszczeniu na orbicie okołoziemskiej własnego satelity obserwacyjnego Ziemi – EagleEye.

 

Dodatkowo Spółka specjalizuje się w opracowywaniu i wytwarzaniu zaawansowanych produktów elektronicznych i systemów IT dla innych globalnych rynków, obejmujących produkcję specjalistycznej elektroniki i aparatury m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej, czy fizyki kwantowej i wysokich energii. Emitent rozwija również systemy bazujące na zobrazowaniach Ziemi, np. monitoring przeszkód wysokościowych dla załogowych i bezzałogowych statków powietrznych.

 

Od 2018 roku Emitent, wykorzystując synergię z aplikacjami satelitarnymi, rozwija swoje zdolności w obszarze lotniczych systemów bezzałogowych (dronów). Stworzona przez Spółkę linia produktów pod marką CreoScan, jest odpowiedzią na potrzebę zautomatyzowanego nadzoru nad ruchem dronów w przestrzeni publicznej. W 2020 roku Emitent rozszerzył swoją działalność w tym obszarze i zaczął rozwijać systemy wsparcia wykrywania przeszkód lotniczych dla standardowego ruchu lotniczego. W całym tym zakresie Emitent blisko współpracuje z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej.

 

Creotech Instruments – docelowa macierz produktów Emitenta
Źródło: Emitent.

 

Informacje o ofercie publicznej

Oferta publiczna Creotech Instruments S.A. obejmuje 185.000 akcji nowej emisji. Przy cenie emisyjnej ustalonej na poziomie 61 zł daje to wartość maksymalną oferty na poziomie 11,285 mln zł brutto, a zakładając, że przydzielone zostaną wszystkie akcje nowej emisji, wycena Spółki na potrzeby oferty publicznej sięga 96,76 mln zł.

 

Zapisy na akcje Creotech Instruments S.A. w ofercie publicznej w Transzy Małych Inwestorów składać można do 12 kwietnia 2021 r., zaś od 14 do 16 kwietnia w Transzy Dużych Inwestorów. Planowany dzień przydziału akcji to 20 kwietnia 2021 roku. Akcje Emitenta będą notowane na rynku NewConnect.

 

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o ofercie akcji Creotech Instruments S.A. jest Memorandum Informacyjne wraz z komunikatami aktualizującymi oraz ewentualnymi suplementami dostępne na stronie internetowej Emitenta www.creotech.pl/pl/oferta-publiczna/.

 

Otoczenie branżowe

W 2018 roku całkowita wartość produktów dostarczanych na szeroko rozumiany rynek kosmiczny przekroczyła 360 mld USD ( „2019 State of the Satellite Industry”, 2019, Satellite Industry Association). Z tej kwoty ponad 277 mld USD stanowił rynek związany z satelitami (pozostałe jego segmenty obejmowały m.in. loty załogowe, programy naukowe eksploracji głębokiego kosmosu). W latach 2014-2018 przyrost rynku (CAGR) związanego z satelitami wynosił około 3% rocznie. Największy udział w rynku satelitarnym w 2018 roku miały serwisy satelitarne (126,5 mld dolarów, 46%) i produkcja satelitów (19,5 mld dolarów, 7%). Są to obszary, w których koncentruje swoją działalność Creotech Instruments.

 

Wartość rynku satelitarnego w latach 2014-2018
Źródło: Emitent, „2019 State of the Satellite Industry”, 2019, Satellite Industry Association.

 

Zgodnie z danymi „2019 State of the Satellite Industry”, 2019, Satellite Industry Association segment produkcji satelitów jest najszybciej rosnącym segmentem rynku kosmicznego. W 2018 roku rynek ten osiągnął wartość 19,5 mld USD, jego roczna dynamika wzrostu, w porównaniu do 2017 roku, wyniosła 26%. Całkowita liczba satelitów umieszczonych w przestrzeni kosmicznej, w 2018 roku, wynosiła 314, z czego najistotniejszy rodzaj stanowiły satelity obserwacji Ziemi (39%) oraz cywilne satelity telekomunikacyjne (22%) i satelity testujące nowe technologie (18%). Jednym z najistotniejszych czynników wpływających na tak szybki wzrost tego segmentu rynku był wzrost w obszarze tzw. małych satelitów.

 

Zgodnie z raportem „6th Ed. Prospects for the Small Satellite Market”, 2020 Euroconsult, rynek małych satelitów (rozumianych jako jednostki poniżej 500 kg) wszedł w fazę bardzo szybkiego przyrostu. Szacuje się, że w okresie 2020-2029 w przestrzeni kosmicznej znajdzie się 10.110 małych satelitów, oznacza to średnio 1011 satelitów wystrzeliwanych każdego roku. Dla porównania w latach 2010-2019 było to w sumie 1810 satelitów, czyli 181 sztuk każdego roku. Oznacza to przyrost ponad 5 krotny. Oczekuje się przy tym znaczącego wzrostu satelitów w obszarze 10-250 kg (mikro- i małych satelitów), które mają stanowić ponad 50% rynku. Najszybciej rozwijać się będzie rynek małych satelitów telekomunikacyjnych. Wartość rynku produkcji małych satelitów ma wzrosnąć z 10 mld USD w poprzedniej dekadzie do 53 mld USD w bieżącej dekadzie.

 

Wyniki finansowe

Emitent wyszczególnia pięć obszarów działalności operacyjnej:

  • New Space – obejmujący przychody ze sprzedaży kompletnych platform satelitarnych (opracowanych na bazie platformy satelitarnej HyperSat) i systemów będących jej składowymi (do 2020 roku Spółka jeszcze nie osiąga przychodów w tym segmencie);
  • Earth Observation - segment danych satelitarnych i technologii UAV (ang. Unmanned Aerial Vehicle – Bezzałogowe Statki Powietrzne) (technologie dronowe);
  • Science – segment aparatury naukowo-pomiarowej m.in. podzespołów do komputerów kwantowych;
  • Produkcja elektroniki – segment obejmujący przychody ze sprzedaży wygenerowane przez Spółkę z tytułu montażu zaawansowanej elektroniki na zlecenie klientów;
  • Projekty ESA – obejmujący przychody ze sprzedaży generowane przez Spółkę z realizacji projektów na rzecz Europejskiej Agencji Kosmicznej.

 

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe za 2019 rok i wstępne dane, niezaudytowane za 2020 rok.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 2020 rok 2019 rok Zmiana rdr
Przychody 28 975 25 486 14%
Wynik ze sprzedaży -2 742 -4 687 -
Wynik operacyjny 1 643 329 400%
Wynik EBITDA 3 166 2 011 57%

Źródło: Emitent.

 

W 2020 roku Spółka osiągnęła blisko 29 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 14% rdr. Wynik ze sprzedaży był ujemny i wyniósł 2,7 mln zł, jednak strata była mniejsza niż w 2019 roku, kiedy było to 4,7 mln zł. Warto tu jednak zaznaczyć, że wynik na sprzedaży uwzględnia koszty projektów B+R (wykazywane w OPEX), ale nie uwzględnia ich częściowego zwrotu w postaci dotacji, które są wykazywane w pozostałych przychodach operacyjnych. Dlatego całościowy efekt działalności B+R widać dopiero na poziomie wyniku operacyjnego, który był dodatni i wyniósł 1,6 mln zł w 2020 roku wobec 0,3 mln zł rok wcześniej. Przychody z tytułu w/w dotacji wyniosły 4,3 mln zł w 2020 roku wobec 5,1 mln zł w 2019 roku.

 

Emitent w istotnym stopniu finansuje działalność badawczą poprzez dotacje. Od początku działalności pozyskał projekty o łącznej wartości dofinansowania przekraczającej 95 mln zł w różnych formach wsparcia dotacyjnego i wspófinansowania publicznego, wspierającego rozwój realizowanych kluczowych projektów badawczo-rozwojowych.

 

Źródło: Emitent.

 

Największe przychody Spółka osiąga ze współpracy z ESA, jednocześnie rentowność tego segmentu jest najniższa. W przyszłości Emitent zamierza koncentrować się na rozwoju pozostałych segmentów operacyjnych. Istotne wzrosty sprzedaży zostały odnotowane w segmentach Science i Production, które charakteryzują się wyższymi poziomami marż.

 

Perspektywy rozwoju

Creotech Instruments oczekuje kontynuacji tendencji wzrostowych, szczególnie w segmentach charakteryzujących się wyższą rentownością. Backlog podpisanych umów na 2021 rok wynosi obecnie około 25 mln zł. Wartość ta może wzrosnąć o kolejne co najmniej kilka milionów złotych z uwagi na krótki cykl zamówień (2-3 miesiące) w segmentach Science i Production, które Spółka pozyska w najbliższych miesiącach. Po 2021 roku Spółka oczekuje kontynuacji wzrostów, co obrazuje poniższy slajd z prezentacji Emitenta.

 

Źródło: Emitent.

 

Podstawowym produktem w segmencie NewSpace jest wielofunkcyjna platforma mikrosatelitarna HyperSat. Projekt został rozpoczęty od 3 poziomu gotowości technologicznej TRL (ang. Technology Readiness Level). CREOTECH zakłada, iż do końca 2021 r. wszystkie systemy i podsystemy platformy osiągną 7 poziom gotowości technologicznej TRL, co oznacza, iż zostaną one ostatecznie przetestowane w warunkach laboratoryjnych zbliżonych do rzeczywistych i tym samym będą mogły zostać wprowadzone na rynek oraz znaleźć zastosowanie w komercyjnych konstelacjach satelitarnych.

 

Powiązanym projektem jest „System mikrosatelitarny EagleEye”, którego celem jest opracowanie i umieszczenie na orbicie okołoziemskiej satelity obserwacyjnego Ziemi oraz podniesienie gotowości technologicznej (z poziomu TRL 7 na poziom TRL 9) wielofunkcyjnej platformy mikrosatelitarnej HyperSat oraz jej systemów i podsystemów. Okres realizacji projektu trwa od kwietnia 2020 roku do grudnia 2023 roku. W wyniku realizacji projektu zarówno satelita obserwacyjny EeagleEye, jak i będąca jego podstawą platforma HyperSat oraz jej systemy/podsystemy powinny uzyskać gotowość technologiczną TRL na poziomie 9 (czyli produktu przetestowanego w kosmosie). Dodatkowo projekt ten powinien pozwolić uzyskać przez Spółkę tzw. space heritage, czyli pełne potwierdzenie zdolności do budowy i umieszczenia na orbicie okołoziemskiej i poprawnego funkcjonowania satelity z wszystkimi systemami/podsystemami platformy satelitarnej HyperSat, co powinno istotnie ułatwić Spółce możliwość komercyjnego wprowadzenia tych produktów na rynek kosmiczny.

 

Komercjalizacja wyników projektu EagleEye zakłada istotne rozszerzenie oferty produktowej Spółki, w ramach której Creotech będzie mógł oferować do sprzedaży niezależnie każdy z następujących typów produktów:

  • kompletnego satelitę obserwacyjnego EagleEye,
  • platformę satelitarną HyperSat (w szczególności przystosowaną również do zastosowań z innym payload’em),
  • systemy i podsystemy platformy satelitarnej HyperSat, obejmujące m.in. komputer instrumentu, radio programowalne SDR, komputer platformy, moduł zasilania, komputer i pozostałe elementy AOCS, adapter CubeSat, moduł akumulatorów, czujniki Słońca, magnetometr.

 

Spółka oczekuje na finalizację negocjacji w zakresie pierwszego komercyjnego zastosowania platformy HyperSat na rynku kosmicznym – budowy na jej bazie konstelacji 3 mikrosatelitów do obserwacji Ziemi.

 

Źródło: Emitent.

 

 

 

--

Niniejszy artykuł stanowi wyłącznie materiał prasowy w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 1914), w szczególności niniejszy artykuł nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabywania papierów wartościowych lub jakiejkolwiek innej formy oferowania instrumentów finansowych w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Autor artykułu

 

Michał Masłowski Michał Masłowski

Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Doktor nauk ekonomicznych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz pracownik Katedry Badań Operacyjnych na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w latach 2000-2008. Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki IFIRMA SA. Organizator kilkudziesięciu konferencji WallStreet i Profesjonalny Inwestor. Autor podcastów Echa Rynku (zawodowo) i MacGadka (hobbystycznie).

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Więcej informacji o projekcie