Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

ZM Ropczyce zwołuje NWZ w nowym terminie. SII weźmie udział w obradach

Skomentuj artykuł
© REDPIXEL - stock.adobe.com

Spółka Zakłady Magnezytowe Ropczyce S.A. odwołała nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy zwołane na dzień 6 kwietnia 2021 r. Jednocześnie zwołała je z nowym terminem na 28 kwietnia 2021 r. Przedmiotem obrad będzie podjęcie uchwały w sprawie wycofania z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.

 

Jak przyczyny odwołania walnego zgromadzenia, które miało się odbyć 6 kwietnia Spółka podała:

 

  •  pogarszająca się sytuacją epidemiologiczna w kraju, spowodowana dynamicznym narastaniem liczby zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2;
  • planowane wprowadzenie przez Radę Ministrów dalszych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w tym potencjalnego zakazu przemieszczania się;
  • troska o bezpieczeństwo akcjonariuszy Spółki i innych osób mających uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 

Jeszcze tego samego dnia Spółka opublikowała ogłoszenie o ponownym zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z terminem na dzień 28 kwietnia 2021 r. Z uwagi na epidemię Covid-19 tym razem w zgromadzeniu będzie można wziąć udział również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

 

Z pełną treścią raportu bieżącego ZM Ropczyce z dnia 26 marca 2021 r. nr 15/2021 w sprawie odwołania walnego zgromadzenia można zapoznać się m.in. tutaj. Raport bieżący ZM Ropczyce z dnia 26 marca 2021 nr 17/2021 w sprawie ponownego zwołania walnego zgromadzenia dostępny jest natomiast tutaj.

SII weźmie udział w kolejnym WZA

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych dziękuje wszystkim osobom, które dotychczas udzieliły pełnomocnictwa. Jednocześnie informujemy, że SII weźmie udział także w zwołanym na 28 kwietnia 2021 r. nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu ZM Ropczyce. Mając na uwadze zapowiedzianą w jego porządku obrad sprawę podjęcia uchwały w przedmiocie wycofania akcji spółki z obrotu na GPW w Warszawie, SII ponownie będzie zbierać pełnomocnictwa do reprezentacji na walnym zgromadzeniu. Niestety pełnomocnictwa udzielone do reprezentowania na odwołanym walnym zgromadzeniu utraciły ważność, dlatego też osoby, które chcą aby SII je reprezentowało będą musiały udzielić nowych pełnomocnictw..

 

Udzielenie pełnomocnictwa nie będzie jednak konieczne by móc uczestniczyć w walnym zgromadzeniu nie opuszczając swojego domu. Tym razem przewidziano bowiem, że udział w walnym zgromadzeniu możliwy będzie także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Każdy z akcjonariuszy będzie mógł w ten sposób osobiście głosować nad uchwałami. Powyższe  oczywiście nie wyklucza możliwości udzielenia SII pełnomocnictwa, które dzięki swojej obecności będzie mogło dbać o prawidłowość przebiegu obrad oraz poszanowanie praw wszystkich akcjonariuszy mniejszościowych. 

Rejestracja udziału w WZA do 13 kwietnia 2021 r. 

Do podjęcia uchwały w sprawie wycofania akcji ZM Ropczyce z obrotu na GPW w Warszawie potrzebna jest większość 9/10 głosów. Dlatego też zachęcamy wszystkich akcjonariuszy mniejszościowych do udziału w walnym zgromadzeniu. Jednocześnie przypominamy wszystkim zainteresowanym, że termin rejestracji udziału w walnym zgromadzeniu upływa z dniem 13 kwietnia 2021 r. Tylko osoby, które poprzez swoje biuro maklerskie dokonają rejestracji będą mogły uczestniczyć w obradach. 

Wsparcie dla akcjonariuszy

Każdy akcjonariusz mniejszościowych spółki ZM Ropczyce wyrażający sprzeciw wobec zamiaru wycofania akcji Spółki z obrotu na GPW, może udzielić SII pełnomocnictwa do reprezentacji na walnym zgromadzeniu. 

Jak udzielić pełnomocnictwa?

W celu udzielenia pełnomocnictwa Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych należy pobrać wzór pełnomocnictwa dostępny tutaj.

 

Następnie należy wypełnić go, podpisać i zeskanować do formatu PDF lub innego pozwalającego na jego odczytanie. Skan pełnomocnictwa należy przesłać na adres e-mail wskazany przez Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, tj.: wza@ropczyce.com.pl i jednocześnie do wiadomości Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych na adres e-mail: interwencje@sii.org.pl 

Wiadomość należy zatytułować "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – 28 kwietnia 2021 roku, g. 11:00".

 

Przykładowo wypełniony wzór pełnomocnictwa można pobrać tutaj.

 

Zawiadamiając spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy podać w wiadomości e-mail następujące dane:

  • numer telefonu oraz adres e-mail akcjonariusza,
  • numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika,
  • liczba akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu
  • datę Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym akcjonariusz będzie reprezentowany przez pełnomocnika.

 

Jak wskazano przy tym w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 24 godziny przed terminem rozpoczęcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZM Ropczyce i w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych.

 

Udzielenie pełnomocnictwa do reprezentacji na walnym zgromadzeniu nie wyłącza uprawnienia akcjonariuszy do osobistego uczestnictwa w obradach. 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Reprezentacja na walnym zgromadzeniu wiąże się z koniecznością przetwarzania Państwa danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Przed udzieleniem pełnomocnictwa prosimy o zapoznanie się z zasadami przetwarzania Państwa danych osobowych. Ich treść dostępna jest tutaj: KLAUZULA RODO.

Zobacz również:

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Więcej informacji o projekcie