Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Omówienie wyników finansowych Grupy TAURON za 2020 r.

Temat czatu: Omówienie wyników finansowych Grupy TAURON za 2020 r.

Data: 1 kwietnia 2021 r. (czwartek), godz. 15:00

 

Tauron Polska Energia

 

Więcej:

Prezentacja: Wyniki finansowe Grupy TAURON za 2020 r.

 

Przypomnienie: Dodaj ten czat do swojego kalendarza

 

Na pytania inwestorów odpowiedział:

 

Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów w TAURON Polska Energia S.A.

Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ukończył także studia podyplomowe w École Supérieure de Commerce Toulouse, gdzie uzyskał dyplom Mastère Spécialisé en Banque et Ingéniere Financière oraz studia Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Posiada doświadczenie w obszarze zarządzania procesami finansowymi, controllingowymi i księgowymi w przemyśle (energetyka, górnictwo, hutnictwo), jak również w zakresie finansowania inwestycji oraz międzynarodowych transakcji handlowych.

Od 29 stycznia 2016 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. i nadzoruje pracę następujących obszarów działalności spółki: zarządzania finansami, controllingu, rachunkowości i podatków, analiz i operacji rynkowych, zakupów i administracji, obrotu, handlu paliwami, oraz zarządzania portfelem.

W latach 2008-2015 był związany z grupą kapitałową Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. (JSW). W latach 2008-2009, jako Wiceprezes Zarządu - dyrektor finansowy Polskiego Koksu S.A. (spółka zależna od JSW), odpowiadał za strukturyzowanie transakcji handlowych, wdrażanie polityki zabezpieczenia ryzyka walutowego, obniżanie kosztów finansowych, zarządzanie płynnością. W latach 2009-2012, jako Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych JSW uczestniczył w procesie debiutu giełdowego spółki (wprowadzenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, modyfikacja systemu informacji zarządczej, przygotowanie prospektu emisyjnego, rozmowy z inwestorami). W latach 2012-2015, jako Zastępca Prezesa Zarządu - dyrektor ds. ekonomicznych Spółki Energetycznej Jastrzębie S.A. (spółka zależna od JSW), brał udział w realizacji programu inwestycyjnego Energetyka 2016, w ramach którego zajmował się przygotowaniem biznesplanu oraz strukturyzacją i pozyskaniem finansowania od konsorcjum bankowego w formie programu emisji obligacji. Wdrażał także procedury zarządzania ryzykiem stopy procentowej, CO2 oraz cen świadectw pochodzenia energii, jak również opracował i wdrożył politykę zarządzania płynnością.

W latach 2005-2008 pracował w Hucie Cynku Miasteczko Śląskie S.A., w której zajmował stanowiska: pełnomocnika zarządu ds. restrukturyzacji, dyrektora ekonomiczno-finansowego, Członka Zarządu - dyrektora ekonomiczno-finansowego, Prezesa Zarządu - dyrektora generalnego.

W latach 1999-2005 pracował jako doradca w BRE Corporate Finance S.A. odpowiedzialny za projekty due diligence i wyceny spółek.

 


Zapis czatu inwestorskiego


 

Marek Wadowski: Witam na czacie po wynikach za 2020 rok i zapraszam do zadawania pytań.

 

tusku: Jak wygląda sytuacja z finansowaniem? Czy potrzeby finansowe na planowany CAPEX są zabezpieczone?

 

Marek Wadowski: Na koniec roku 2020 Grupa TAURON posiadała kwotę dostępnego finansowania w wysokości 3,4 mld zł. W roku 2021 nie przypada do spłaty żadna duża transza zadłużenia. Najbliższe istotne spłaty czekają nas w roku 2022. Już dzisiaj pracujemy nad możliwymi rozwiązaniami w tym zakresie i zakładamy, że w drugiej połowie roku będziemy poszukiwać możliwości refinansowania. W mojej ocenie potrzeby finansowania wydatków inwestycyjnych w roku 2021 są w pełni zabezpieczone.

 

rakieta: Jak ocenia Pan wyniki za 2020 r. Gdzie można upatrywać poprawy w 2021 r.?

 

Marek Wadowski: Uważam, że wyniki finansowe osiągnięte w 2020 r. są na solidnym poziomie, szczególnie że mówimy o okresie spowolnienia gospodarczego wywołanego przez pandemię. Zakładamy, że w 2021 r. EBITDA Grupy TAURON powinna być na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego - oczyszczonego o zdarzenia jednorazowe - poziomie. Wg konsensusu prognoz analityków zamieszczonym w serwisie Bloomberg możliwa do osiągnięcia EBITDA to 3,7 mld zł. Czujemy się z tą wartością komfortowo. Odnosząc się do segmentów, w których należałoby oczekiwać wzrostu to kluczowym obszarem będzie segment Wytwarzanie, w którym należy spodziewać się znaczącego wzrostu EBITDA, głównie na skutek 680 mln zł dodatkowych przychodów z rynku mocy oraz pozytywnego wpływu całorocznej pracy nowego bloku w Jaworznie.

 

rakieta: Czy z pominięciem odpisów wyniki są lepsze niż w ubiegłym roku?

 

Marek Wadowski: Po oczyszczeniu wyniku EBITDA o zdarzenia jednorazowe wyniki za 2020 r. były o 3 proc. (tj. ponad 100 mln zł) lepsze w stosunku do 2019 r. Pamiętajmy, że mówimy o roku, który przejdzie do historii jako okres szczególny i trudny, zdominowany przez pandemię koronawirusa. Gdyby nie spowolnienie gospodarcze i spadek zużycia energii elektrycznej wywołany przez pandemię wyniki finansowe Grupy TAURON byłyby jeszcze lepsze.

 

Andrzej G: Jaki udział w kosztach ogółem miały w 2020 r. koszty związane z prawami do emisji CO2?

 

Marek Wadowski: Udział kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2 w roku 2020 w kosztach ogółem wyniósł 4%.

 

tusku: Jakie będą największe wydatki inwestycyjne w 2021?

 

Marek Wadowski: Największe wydatki inwestycyjne będą wiązały się z segmentem Dystrybucja (ok. 60 proc. łącznych nakładów inwestycyjnych).

 

Michał Smałz: Czy TPE dostaje przydział darmowych uprawnień CO2?

 

Marek Wadowski: Grupa TAURON obecnie otrzymuje jedynie niewielką ilość nieodpłatnych uprawnień do emisji CO2 związanych z produkcją ciepła. W roku 2020 było to 0,1 mln ton przy potrzebach na poziomie 8,8 mln ton.

 

tusku: Jak będą kształtować się ceny energii w nadchodzących miesiącach?

 

Marek Wadowski: W związku z wysokimi cenami CO2, wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną, przy jednoczesnym spadku generacji z OZE już w Q1 2021, ceny energii elektrycznej na rynku spot kształtowały się na poziomie 260 PLN/MWh. Oznacza to wzrost ponad 140% r/r i zakładamy, że tendencja wzrostowa utrzyma się do końca roku. Głównymi czynnikami wzrostu będą wzrosty zużycia energii i utrzymujący się trend wzrostowy w zakresie CO2. Niestety wzrosty cen uprawnień do emisji nie są w całości przenoszone przez rynek więc nadal mamy do czynienia z ujemnymi marżami CDS. Ceny na rynku terminowym są zdecydowanie wyższe, ponieważ w tym samym okresie kontrakt roczny na rok 2022 był wyceniany średnio na 274 PLN/MWh. W przypadku tego rynku również spodziewamy się dalszych wzrostów, jak również możliwości odbudowy marż ze względu na sytuację pogodową i odbudowę zużycia energii elektrycznej.

 

rakieta: Jak wyglądają plany odnośnie rozwoju mocy PV?

 

Marek Wadowski: Naszym celem strategicznym jest posiadanie w portfelu wytwórczym 300 MW mocy w instalacjach PV w roku 2025. Obecnie w strukturach Grupy funkcjonują dwie farmy w Jaworznie (5 MW) i Choszcznie (6 MW). Farma w Choszcznie do końca tego roku będzie rozbudowana o drugi etap o mocy 8 MW. W drugiej połowie 2021 r. zaplanowaliśmy pierwsze wydatki na farmy PV w Mysłowicach (40 MW) i Sierszy (24 MW).

 

rakieta: Jakie są plany wobec aktywów ciepłowniczych?

 

Marek Wadowski: W związku z niedojściem transakcji do skutku sprzedaży spółki TAURON Ciepło rozpoczęliśmy analizy dotyczące tego obszaru, z uwzględnieniem prognozowanych zmian w otoczeniu regulacyjnym i rynkowym i ich perspektyw. Te analizy mogą mieć wpływ na możliwe scenariusze dla Obszaru Ciepło.

 

Dodatkowo, w marcu rozszerzyliśmy zakres tych analiz o opcję potencjalnego przejęcia wybranych aktywów Grupy ČEZ w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem ČEZ Chorzów.

 

Warto podkreślić, że Elektrociepłownia w Chorzowie jest relatywnie nowym obiektem (2003 r.) i stanowi element systemu ciepłowniczego w konurbacji śląsko-dąbrowskiej. Z kolei nasza spółka - TAURON Ciepło jest właścicielem sieci ciepłowniczej w tym rejonie oraz dysponuje aktywami wytwórczymi, m. in. w postaci położonego nieopodal Zakładu Wytwarzania Katowice. W ramach prowadzonych analiz chcemy zbadać potencjał w zakresie możliwych synergii pomiędzy tymi aktywami. Duża część ciepła, które jest produkowane przez chorzowską elektrociepłownię jest kupowana przez TAURON

 

rakieta: Jakie są Pana oczekiwania odnośnie cen CO2 i węgla?

 

Marek Wadowski: Po korekcie do poziomu 15 EUR/Mg uprawnień na początku pandemii COVID-19, jesteśmy świadkami gwałtownej odbudowy cen uprawnień do emisji CO2. Obecnie znajdujemy się w bardzo ważnym punkcie – z jednej strony będziemy świadkami ogromnego spadku emisji za 2020 r. (szacunki analityków mówią o 12-13%) i ryzykiem przedłużających się obostrzeń związanych z III falą pandemii COVID-19, z drugiej strony obserwujemy bardzo silne dążenia Komisji Europejskiej do zatwierdzenia nowych, wyższych celów redukcji emisji do 2030 r. i wzrost zainteresowania rynkiem EU ETS przez instytucje finansowe (korelacja cen CO2 z amerykańskim indeksem S&P500 wyniosła za 2020 r. 86%). Na wzrost cen nałożyła się również relatywnie chłodna zima w Europie oraz zdecydowanie mniejsza wietrzność generując istotny wzrost popytu na EUA. Opóźnienia w aukcjach oraz przejście z III do IV fazy również były czynnikiem pro wzrostowym. Ambitna polityka klimatyczna UE powinna również ceny CO2 wspierać.

 

Michał Smałz: Jak postępują prace nad wydzieleniem aktywów węglowych w Tauronie. Czy w przypadku wydzielenia Tauron dostanie zapłatę za przekazane aktywa i spłacone zostaną pożyczki?

 

Marek Wadowski: Prace nad wydzieleniem aktywów węglowych prowadzi Ministerstwo Aktywów Państwowych. Koncepcja wydzielenia nie jest jeszcze ukończona, dlatego nie została jeszcze ustalona kwestia zapłaty za przekazane aktywa bądź przeniesienia zadłużenia.

 

Waldemar: Czego konkretnie oprócz budowy bloku w Jaworznie dotyczyły ponad miliardowe nakłady inwestycyjne w 2020 r. na segment wytwarzanie?

 

Marek Wadowski: Nakłady inwestycyjne w segmencie Wytwarzanie, oprócz wydatków na budowę bloku 910 MW w Jaworznie (690 mln zł), dotyczyły dostosowania jednostek wytwórczych do wymogów BAT (240 mln zł) oraz modernizacji i remontów (190 mln zł).

 

TPE: Jak blok 910 MW wpływał na wyniki? Czy wytwarzanie w nim jest rentowne?

 

Marek Wadowski: Blok 910 MW w Jaworznie jest najnowocześniejszą jednostką tego typu w Polsce i będzie generował pozytywne przepływy pieniężne. Spodziewamy się, że w 2021 roku blok wygeneruje dodatni wynik EBITDA na poziomie 250-300 mln zł.

 

amator: Dlaczego energia w Polsce jest tak droga?

 

Marek Wadowski: Kwestię tę należy analizować w dwóch aspektach tj. w odniesieniu do cen energii na rynkach hurtowych, jak i taryf dla odbiorców końcowych. W pierwszym przypadku, ze względu na dominujący udział źródeł węglowych w krajowym miksie energetycznym, ceny są istotnie wyższe niż na rynkach ościennych. Zjawisko to pogłębiło się począwszy od 2018 roku, kiedy rozpoczął się wzrostowy trend cen uprawnień do emisji CO2. Rynki ościenne cechujące się znacznie wyższym udziałem OZE są zdecydowanie tańsze przy takich uwarunkowaniach rynkowych. Jednak wzrost wykorzystania OZE, który jest w Europie finansowany w ramach taryf gwarantowanych (feed-in tariff) powoduje duże obciążenie dla odbiorców końcowych. W zakresie cen detalicznych Polska cechuje się jednymi z najniższych cen w UE. Dla porównania w Niemczech ceny dla gospodarstw domowych są ponad dwukrotnie wyższe.

 

Magda Gadziała: Czy sytuacja pracownicza w grupie jest obecnie stabilna? Nie macie problemów z pozyskaniem nowych i utrzymaniem dotychczasowych pracowników? Albo np. problemów z presją płacową?

 

Marek Wadowski: Przed Grupą TAURON stoją takie same wyzwania, jak przed każdym innym podmiotem funkcjonującym na rynku pracy. W związku z tym prowadzimy wiele działań mających na celu pozyskanie nowych i utrzymanie pracowników, w tym programy dedykowane dla pracowników z największym potencjałem. Współpracujemy także z jednostkami oświatowymi (np. klasy patronackie). Dzięki tym inicjatywom wskaźnik rotacji pracowników w Grupie TAURON jest znacznie niższy niż na rynku.

 

Izek: Jak obecnie prezentuje się sytuacja covidowa w spółce? Czy dużo macie przypadków zakażeń?

 

Marek Wadowski: Grupa TAURON podjęła szereg działań zapobiegawczych mających na celu ochronę pracowników oraz utrzymanie ciągłości działania. Powołaliśmy zespół zarządzania kryzysowego, którego celem jest ocena sytuacji w poszczególnych obszarach działalności oraz przygotowanie szczegółowych planów na wypadek zakłócenia ciągłości kluczowych procesów. Dokonaliśmy niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy zmian organizacji pracy w spółkach. Stale monitorujemy liczbę przypadków zakażenia koronawirusem i obserwujemy tendencję wzrostową, ale nadal jesteśmy poniżej szczytu zachorowań zaobserwowanego podczas drugiej fali pandemii.

 

Mikołaj Walczyński: Z czego wynika państwa optymizm w ocenie przyszłości w sytuacji tak dużych strat wygenerowanych w 2020 r.?

 

Marek Wadowski: Strata na poziomie netto w roku 2020 wynikała przede wszystkim z wysokiego poziomu odpisu aktualizującego wartość majątku. Gdyby nie odpisy dokonane za rok 2019 i 2020 zysk netto wyniósłby ponad 1 mld zł w każdym z tych lat. Od tego roku w Grupie funkcjonuje blok 910 w Jaworznie (spodziewamy się wyniku EBITDA na poziomie 250-300 mln zł w roku 2021), osiągamy także przychody z rynku mocy (680 mln zł w roku 2021, co po uwzględnieniu braku mechanizmu ORM i IRZ poprawia wynik EBITDA o prawie 400 mln zł w tym okresie). Zakładamy również korzystną sytuację gospodarczą, której planujemy być beneficjentem w postaci wzrostu wolumenu dystrybuowanej i sprzedawanej energii elektrycznej.

 

TPE: Jakie były główne czynniki wpływające na odpisy, jak te elementy mogą się kształtować w 2021 r.?

 

Marek Wadowski: Głównym czynnikiem będącym podstawą odpisów jest gwałtowny wzrost cen uprawnień do emisji CO2, który wynika ze zmiany charakteru rynku na rynek finansowy, reformy systemu EU ETS, jak również zaostrzającej się polityki klimatycznej UE w kierunku osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Konsekwencją wzrostu cen uprawnień jest drastyczny spadek marż rynkowych CDS w perspektywie średnio- długoterminowej, które w szczególności dotykają bloki węglowe klasy 200 MW. W mojej ocenie w 2021 roku będziemy mieli do czynienia z poprawą sytuacji gospodarczej na świecie, co powinno się przełożyć na wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną. Dzięki temu istnieje szansa na poprawę marż rynkowych CDS.

 

Pasywek: Jak ocenia Pan perspektywy kształtowania się cen energii elektrycznej w Polsce i Europie w perspektywie najbliższych lat?

 

Marek Wadowski: Ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym będą głównie uzależnione od zachowania rynku uprawnień do emisji CO2. Duże znaczenie będzie miała również sytuacja bilansowa, która w najbliższych latach ulegnie istotnej zmianie. Najważniejszą kwestią jest wycofywanie bloków jądrowych w Niemczech, jak również prowadzony równolegle proces likwidacji jednostek węglowych. Istotnym czynnikiem będzie także utrzymująca się niedyspozycyjność bloków atomowych we Francji oraz niskie zapasy gazu ziemnego. Biorąc pod uwagę powrót do norm pogodowych, po rekordowo ciepłym okresie 2019/2020, należy się spodziewać wzrostów zużycia energii elektrycznej. Ten czynnik w parze z wysokimi cenami uprawnień do emisji CO2 w mojej ocenie spowoduje wzrost cen energii elektrycznej w całej UE w krótkiej i średniej perspektywie.

 

Marek Wadowski: Dziękuję za liczny udział w czacie i ciekawe pytania. Zapraszam do udziału w kolejnym czacie po wynikach za I kwartał 2021 roku. Życzę Państwu w imieniu Zarządu TPE przede wszystkim zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Więcej informacji o projekcie