Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Podsumowanie wyników Grupy Kapitałowej Votum po IVQ 2020 r.

Temat czatu: Podsumowanie wyników Grupy Kapitałowej Votum po IVQ 2020 r. oraz najważniejsze informacje o poszczególnych segmentach działalności operacyjnej

Data: czwartek, 4 marca, godz. 12:00

 

 

 

 

Przypomnienie: Dodaj ten czat do swojego kalendarza

 

Na pytania inwestorów odpowiedział:

 

Bartłomiej KrupaBartłomiej Krupa – Prezes Zarządu VOTUM S.A. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Z Votum S.A. związany od kwietnia 2007 r. W trakcie swojej kariery przeszedł wszystkie jej stopnie w Departamencie Prawnym – począwszy od stanowiska Młodszego referenta ds. prawnych po Dyrektora Departamentu. W kwietniu 2017 r. powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Votum S.A.

Ponadto od maja 2010 r. Bartłomiej Krupa piastuje również stanowisko Prezesa Zarządu Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych.

Grupa Kapitałowa VOTUM

W skład Grupy Kapitałowej VOTUM wchodzą wyspecjalizowane podmioty, zatrudniające ekspertów o szerokim obszarze działania. Dzięki takiemu rozwiązaniu VOTUM może zapewnić wszechstronność oferty oraz wysoki poziom świadczonych usług:

 

Votum SA i spółki z GK Votum reprezentują klientów w sporach z podmiotami rynku finansowego. Podstawowe segmenty działalności spółki dotyczą konsumentów rynku ubezpieczeniowego w zakresie ich reprezentacji w sprawach szkód osobowych oraz dochodzenia roszczeń z tytułu szkód w pojazdach, a także konsumentów rynku bankowego w zakresie ograniczenia skutków klauzul abuzywnych. Dywersyfikacja zakresu działalności Grupy Kapitałowej Votum będzie także nakierowana na utworzenie segmentu odnawialnych źródeł energii jako jednego z kluczowych źródeł przychodów w kolejnych latach .

 

VOTUM S.A. i Votum Odszkodowania S.A.

Dochodzenie roszczeń z tytułu szkód osobowych

Segment dochodzenia roszczeń z tytułu szkód osobowych dotyczy dochodzenia roszczeń wynikających ze zdarzeń objętych obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, na skutek których konsument doznał szkody majątkowej lub niemajątkowej w postaci obrażeń ciała (roszczenia z art. 444 k.c. i 445 k.c.) bądź utraty osoby najbliższej (roszczenia z art. 446 k.c. i 448 k.c.). Świadczenia dochodzone w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia wypłacane są przez zakład ubezpieczeń, który w chwili zdarzenia udzielał ochrony ubezpieczeniowej. Usługa Grupy Kapitałowej w obszarze szkód osobowych polega na weryfikacji możliwości uzyskania odszkodowania dla konsumenta na podstawie zebranej dokumentacji szkodowej. Następnie, w przypadku pozytywnej weryfikacji, dochodzi do sprecyzowania w imieniu klienta roszczeń do właściwego podmiotu zobowiązanego następnie kontrolowana jest prawidłowość procesu postępowania likwidacyjnego. Prowadzenie sprawy dzieli się na etap polubowny oraz etap postępowania sądowego, w przypadku odmowy wypłaty lub zaniżenia świadczenia w tym pierwszym. W segmencie szkód osobowych przyjęto model płatności od efektu (success fee). Wynagrodzenie jest pobierane w przypadku uzyskania świadczeń odszkodowawczych i stanowi określony procent tej kwoty. Grupa Kapitałowa Votum aktywnie pozyskuje klientów w obszarze szkód osobowych, przede wszystkim poprzez wysoce wyspecjalizowaną sieć przedstawicieli, działających w modelu sprzedaży bezpośredniej. Grupa Kapitałowa Votum dociera również do potencjalnych klientów za pomocą kanałów komunikowania się na odległość (Internet, call center).

 

 

VOTUM S.A. i Dopłaty Powypadkowe S.A.

Dochodzenie roszczeń z tytułu szkód w pojazdach

Segment dochodzenia roszczeń z tytułu szkód w pojazdach dotyczy dochodzenia roszczeń wynikających ze zdarzeń objętych obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, na skutek których konsument doznał szkody majątkowej w pojeździe. Świadczenia dochodzone w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia wypłacane są przez zakład ubezpieczeń, który w chwili zdarzenia udzielał ochrony ubezpieczeniowej. Usługa Grupy Kapitałowej Votum w obszarze szkód w pojazdach polega na weryfikacji możliwości uzyskania odszkodowania na podstawie zebranej dokumentacji szkodowej. Następnie, w przypadku pozytywnej weryfikacji, Grupa Kapitałowa Votum przystępuje do sprecyzowania w imieniu konsumenta (lub w przypadku cesji wierzytelności w imieniu własnym) roszczeń do właściwego podmiotu zobowiązanego oraz kontroluje prawidłowość procesu postępowania likwidacyjnego. Prowadzenie sprawy dzieli się na etap polubowny oraz etap postępowania sądowego, w przypadku odmowy wypłaty lub zaniżenia świadczenia w tym pierwszym. W segmencie szkód w pojazdach przyjęto model nabywania wierzytelności w drodze cesji, w tym także powierniczych oraz działanie w imieniu i na rzecz konsumenta z modelu płatności od efektu (success fee). Grupa Kapitałowa Votum aktywnie pozyskuje klientów w obszarze szkód w pojazdach, poprzez kontrahentów pośredniczących w transakcji z konsumentem, a także poprzez Internet.

 

 

VOTUM S.A i Robin Lawyers S.A.

Dochodzenie roszczeń z tytułu umów bankowych

Segment dochodzenia roszczeń z tytułu umów bankowych dotyczy dochodzenia na rzecz konsumentów roszczeń wynikających ze stosowania przez banki niedozwolonych postanowień umownych (klauzule abuzywne) oraz innych praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Świadczenia dochodzone w ramach tego segmentu wypłacane są przez banki, z którymi konsumenci zawarli umowy kredytu waloryzowanego lub indeksowanego do waluty obcej bądź umowy pożyczki hipotecznej powiązanej z kursem waluty obcej. Usługa Grupy Kapitałowej Votum w obszarze umów kredytowych jest świadczona po weryfikacji możliwości uzyskania zwrotu nadpłaconych rat i uzyskania innych świadczeń dla konsumenta na podstawie zebranej dokumentacji bankowej. W przypadku pozytywnej weryfikacji, Grupa Kapitałowa Votum przystępuje do sprecyzowania w imieniu konsumenta roszczeń do właściwego banku oraz kontroluje prawidłowość przebiegu postępowania reklamacyjnego. Prowadzenie sprawy dzieli się na etap polubowny oraz etap postępowania sądowego, w przypadku odmowy wypłaty lub zaniżenia świadczenia w tym pierwszym. W segmencie umów bankowych Grupa Kapitałowa Votum przyjęła mieszany model płatności oparty na wynagrodzeniu wstępnym i wynagrodzeniu od efektu (success fee). Druga część wynagrodzenia pobierana jest w przypadku uzyskania świadczeń dla konsumenta i stanowi określony procent tej kwoty. Grupa Kapitałowa Votum aktywnie pozyskuje klientów z segmentu dochodzenia roszczeń z tytułu umów bankowych, poprzez spółkę dystrybucyjną DSA Investment S.A. Grupa Kapitałowa Votum dociera również do potencjalnych klientów za pomocą kanałów komunikowania się na odległość (Internet, call center).

 

Votum Energy S.A.

Spółka zajmuje się sprzedażą i montażem instalacji fotowoltaicznych. Oferta Votum Energy S.A. kierowana jest do szerokiego grona odbiorców, zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców, a także właścicieli gospodarstw rolnych. Bazując na posiadanych zasobach kadrowych oraz technicznych Spółka, zapewnia kompleksową obsługę klienta począwszy od zaprojektowania instalacji poprzez jej montaż, pośrednictwo w przyłączeniu instalacji do sieci elektrycznej oraz jej późniejsze serwisowanie. Spółka za pośrednictwem swoich specjalistów pomaga konsumentom w pozyskaniu finansowania. Spółka Votum Energy S.A. wykonuje instalacje przy pomocy ekip montażowych na terenie całego kraju, bazując na wysokowydajnych panelach importowanych bezpośrednio od producenta.

 

Ekosynergia sp. z o.o.

Spółka opracowała internetową porównywarkę ofert na zestawy fotowoltaiczne. Porównywarka zbiera dla indywidulanego konsumenta oraz przedsiębiorcy dostosowane do ich potrzeb oferty, następnie porównuje je ze sobą i wybiera najkorzystniejszą. Spółka pomaga w wyborze firmy, która zaproponuje najkorzystniejszą ofertę na instalacje fotowoltaiczne. Spółka współpracuje z największymi podmiotami z rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych. Zespół Spółki tworzą osoby, które od wielu lat specjalizują się w konsultingu energetycznym.

 

Votum Green Project S.A.

Podstawowa działalność Spółki Votum Green Project S.A. obejmuje przygotowanie projektów farm fotowoltaicznych w celu ich komercjalizacji. Działalność operacyjna polega na pozyskaniu umów dzierżawy gruntów spełniających wymagania jakościowe i prawne oraz przygotowanie dokumentacji koniecznej do uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień, w szczególności:

 1. koncepcji zagospodarowania terenu farmy fotowoltaicznej,
 2. przygotowania wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych wraz z wykonaniem karty informacyjnej przedsięwzięcia,
 3. przygotowania wniosku i wystąpienie o warunki zabudowy lub weryfikacja Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w zakresie możliwości budowy farmy fotowoltaicznej,
 4. przygotowania wniosku i wystąpienie o warunki techniczne przyłączenia,
 5. wykonania projektu budowlanego do pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

 

Votum Green Project I sp. z o.o.

Spółka działa w branży energii odnawialnej. Spółka powołana w celu realizacji projektu farmy fotowoltaicznej.

 

VOTUM Centrum Odškodnění, a.s.
Spółka zależna VOTUM Centrum Odškodnění, a.s. jest podmiotem zajmującym się dochodzeniem roszczeń z tytułu szkód osobowych wynikających ze zdarzeń objętych obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, na skutek których konsument doznał szkody majątkowej lub niemajątkowej w postaci obrażeń ciała bądź utraty osoby najbliższej. Świadczenia dochodzone w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia wypłacane są przez zakład ubezpieczeń, który w chwili zdarzenia udzielał ochrony ubezpieczeniowej. Usługa Spółki w obszarze szkód osobowych polega na weryfikacji możliwości uzyskania odszkodowania dla konsumenta na podstawie zebranej dokumentacji szkodowej. Następnie, w przypadku pozytywnej weryfikacji, Spółka przystępuje do sprecyzowania w imieniu klienta roszczeń do właściwego podmiotu zobowiązanego oraz kontroluje prawidłowość procesu postępowania likwidacyjnego. Prowadzenie sprawy dzieli się na etap polubowny oraz etap postępowania sądowego, w przypadku odmowy wypłaty lub zaniżenia świadczenia w tym pierwszym. W segmencie szkód osobowych Spółka przyjęła model płatności od efektu (success fee). Wynagrodzenie dla Spółki jest pobierane w przypadku uzyskania świadczeń odszkodowawczych i stanowi określony procent tej kwoty. Spółka aktywnie pozyskuje klientów w obszarze szkód osobowych, przede wszystkim poprzez własną sieć przedstawicieli, działających w modelu sprzedaży bezpośredniej. Spółka posiada także oddział na rynku słowackim.

 

 

VIDSHKODUVANNYA Sp. z o.o.

Spółka zajmuje się dochodzeniem roszczeń z tytułu szkód osobowych wynikających ze zdarzeń objętych obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, na skutek których konsument doznał szkody majątkowej lub niemajątkowej w postaci obrażeń ciała bądź utraty osoby najbliższej. Świadczenia dochodzone w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia wypłacane są przez zakład ubezpieczeń, który w chwili zdarzenia udzielał ochrony ubezpieczeniowej. Usługa Spółki w obszarze szkód osobowych polega na weryfikacji możliwości uzyskania odszkodowania dla konsumenta na podstawie zebranej dokumentacji szkodowej. Następnie, w przypadku pozytywnej weryfikacji, Spółka przystępuje do sprecyzowania w imieniu klienta roszczeń do właściwego podmiotu zobowiązanego oraz kontroluje prawidłowość procesu postępowania likwidacyjnego. Prowadzenie sprawy dzieli się na etap polubowny oraz etap postępowania sądowego, w przypadku odmowy wypłaty lub zaniżenia świadczenia w tym pierwszym. W segmencie szkód osobowych Spółka przyjęła model płatności od efektu (success fee). Wynagrodzenie dla Spółki jest pobierane w przypadku uzyskania świadczeń odszkodowawczych i stanowi określony procent tej kwoty. Spółka aktywnie pozyskuje klientów w obszarze szkód osobowych, przede wszystkim poprzez własną sieć przedstawicieli, działających w modelu sprzedaży bezpośredniej.

 

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawych A. Łebek i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria oferuje swoje usługi klientom indywidualnym, koncentrując się w szczególności na dochodzeniu roszczeń wynikających ze zdarzeń objętych obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Głównym obszarem działalności kancelarii jest sądowe dochodzenie roszczeń w sprawach szkód osobowych. Istotnym obszarem działalności kancelarii jest również reprezentacja klientów w postępowaniach karnych, w tym na etapie przygotowawczym.

 

Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k.
Kancelaria oferuje swoje usługi klientom indywidualnym, koncentrując się w szczególności na dochodzeniu roszczeń wynikających ze stosowania przez banki niedozwolonych postanowień umownych (klauzule abuzywne) oraz innych praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Podstawowym obszarem działalności kancelarii jest sądowe dochodzenie roszczeń z tytułu umów bankowych.

 

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Rok - Konopa i Wspólnicy sp.k.

Kancelaria oferuje swoje usługi klientom biznesowym, koncentrując się w szczególności na dochodzeniu roszczeń wynikających ze zdarzeń objętych obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Głównym obszarem działalności jest sądowe dochodzenie roszczeń w sprawach szkód w pojazdach.

 

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Halaś i Wspólnicy sp.k.

Kancelaria oferuje swoje usługi podmiotom gospodarczym. Kancelaria specjalizuje się w prawie spółek, zagadnieniach związanych z rynkiem kapitałowym, w tym z zakresu relacji inwestorskich, prawie konsumenckim i gospodarczym.

 

Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM S.A. sp.k. (PCRF VOTUM S.A. sp.k)
Segment rehabilitacyjny zajmuje się rehabilitacją osób najciężej poszkodowanych w wypadkach, w stanie wegetatywnym, po amputacjach i z poważnymi obrażeniami. Placówka działa od 2008 r. i posiada 30 łóżek. Ze względu na deficyt rynkowy podmiotów specjalizujących się w rehabilitacji schorzeń neurologicznych placówka kładzie szczególny nacisk na tę właśnie dziedzinę.

 

Ośrodek specjalizuje się w rehabilitacji osób:

 • po złamaniach kończyn lub kręgosłupa,
 • po urazach mózgowo-czaszkowych,
 • po przebytym udarze,
 • z problemami neurologicznymi,
 • posiadających problem z pokonywaniem barier architektonicznych,
 • ze skrzywieniem kręgosłupa lub wadami postawy.

 

Od kwietnia 2018 placówka zajmuje się również wybudzaniem dorosłych osób będących w śpiączce. Rehabilitacja odbywa się w trybie ambulatoryjnym lub stacjonarnym (w tym z udziałem opiekuna osoby niepełnosprawnej). PCRF Votum S.A. sp.k. posiada dwa oddziały – w Sawicach oraz w Otwocku. W Oddziale w Sawicach przyjmowani są pacjenci w śpiączce, którzy mają możliwość wybudzania w ramach programu NFZ. Placówka dysponuje 20 łóżkami. Odział w Otwocku zajmuje się rehabilitacją osób poszkodowanych neurologicznie i ortopedycznie oraz takich, którzy wybudzili się ze śpiączki lub są po pobycie w Krakowie. Odział posiada aktualnie 20 łóżek, ale jego potencjał docelowy to 140 łóżek.

 

Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM S.A. (PCRF VOTUM S.A.)

Spółka zajmuje się zarządzaniem, administracją i utrzymaniem nieruchomości na potrzeby PCRF S.A. Sp.k.

 

Biuro Ekspertyz Procesowych Sp. z o.o. (BEP Sp. z o.o.)

Spółka zajmuje się weryfikacją kosztorysów wykonanych przez zakłady ubezpieczeń oraz opracowywaniem kosztorysów na potrzeby projektu dotyczącego szkód w pojazdach.

 

Redeem Sp. z.o.o

Spółka zajmuje się dochodzeniem wierzytelności na etapie przedsądowym oraz sądowym, włączając w to postępowanie egzekucyjne. Spółka oferuje także monitoring należności, który ma na celu zminimalizowanie opóźnień w płatnościach na rzecz klientów Spółki. Spółka zajmuje się również zakupem wierzytelności pochodzących z obrotu gospodarczego jak i umów zawartych pomiędzy osobami fizycznymi.

  

Centrum Medycznej Oświaty Sp. z o.o.

Spółka zajmuje się organizacją specjalistycznych kursów, szkoleń i warsztatów dla fizjoterapeutów, lekarzy, pedagogów, psychologów na terenie Ukrainy.

 

DSA Investment S.A.

Spółka oferuje konsumentom usługi Spółki Votum Robin Lawyers S.A. oraz produkty ubezpieczeniowe.

 

Partnerskie Kluby Biznesu sp. z o.o.

Spółka zajmuje się pośrednictwem w budowaniu relacji pomiędzy przedsiębiorcami poprzez organizację struktur lokalnych umożliwiających nawiązywanie kontaktów biznesowych.

 


Zapis czatu inwestorskiego 


 

Bartłomiej Krupa: Miło mi Państwa powitać na kolejnym czacie inwestorskim, zapraszam do zadawania pytań.

 

Ciekawski: Dużo mówi się o tym, że Votum przechodzi dywersyfikację produktów, a co ze strukturą zarządzania ?

 

Bartłomiej Krupa: Management Votum cechuje wieloletnie związanie z Grupą Kapitałową i zaangażowanie w jej rozwój, co potwierdza również jego wyraźny, przekraczający łącznie 5% udział w akcjonariacie. Votum wyraźnie ewoluuje w kierunku struktury holdingowej, w której poszczególne segmenty działalności operacyjnej są prowadzone w wyodrębnionych spółkach. W naszej ocenie sprzyja to transparentności i dbałości o rentowność w każdym z nich. Przewodniczącym Rad Nadzorczych w spółkach GK Votum jest główny akcjonariusz Andrzej Dadełło, który kolejne zamierzenia biznesowe realizuje w ramach grupy Votum, czego przykładem jest projekt fotowoltaiczny. W zarządach poszczególnych spółek zasiadają eksperci branżowi oraz menadżerowie z wieloletnim doświadczeniem w sprzedaży. Co przewrotne, pandemia poprawiła naszą komunikację, gdyż standardem stały się spotkania w postaci wideokonferencji i zdolność do szybkiego reagowania na zmieniającą się sytuację rynkową.

 

Tomasz: Jakie były powody sprzedaży 27% udziałów w spółce Votum Green Project? Czy mógłby Pan skomentować plany wobec tej spółki? Z jednej strony bardzo duży wzrost dzierżawy, z drugiej sprzedaż udziałów, dlatego prosiłbym o rozjaśnienie perspektyw w tym obszarze.

 

Bartłomiej Krupa: Projekt zaangażowania w pozyskiwanie gruntów pod budowę farm fotowoltaicznych jest wynikiem wcześniejszej współpracy prezesa zarządu spółki Votum Green Project Pana Marcela Michałkiewicza z grupą DSA FG głównego akcjonariusza Votum S.A. Nabycie akcji przez wspólników było wstępnym warunkiem rozpoczęcia tej inicjatywy, wpisując się zresztą w politykę akcjonariatu menedżerskiego, którą na przełomie roku zrealizowaliśmy również względem prezesów spółek Votum Odszkodowania S.A., Votum Robin Lawyers S.A. oraz Dopłaty Powypadkowe S.A. W mojej ocenie związanie kluczowej kadry i jej zaangażowanie w efektywność biznesową leży w interesie akcjonariuszy. Wracając jednak do Votum Green Project – oceniam ten projekt jako jeden z kluczowych dla naszej przyszłości i osobiście angażuje się w jego rozwój wspierając Zarząd. Obok działalności w zakresie pozyskania gruntów pod budowę farm o mocy blisko 500 MWp i przekazania ich do prac dokumentacyjnych prowadzimy rozmowy o komercjalizacji.

 

Tomasz: Podczas czatu inwestorskiego w grudniu 2020, mówił Pan o planie 500 instalacji fotowoltaicznych miesięcznie, wyniki 4 kwartału są pod tym względem bardzo daleko od tego planu. Jakich wolumenów spodziewa się Pan w tym roku?

 

Bartłomiej Krupa: W odróżnieniu od poprzedniego sezonu zimowego tym razem warunki atmosferyczne w połączeniu z ograniczeniem w komunikacji społecznej utrudniły sprzedaż bezpośrednią, co m.in. pokrzyżowało nasze plany. Styczeń i luty są prawie dwukrotnie lepsze od ostatnich miesięcy roku 2020, ale to wciąż jedynie ułamek naszych zamierzeń. Właśnie wzbogaciliśmy ofertę o pompy ciepła, tak więc nasi klienci mogą już korzystać z dotacji z tym związanych, ale wyraźny wzrost zainteresowania jeszcze przed nami wraz z nadejściem miesięcy wiosennych i uruchomieniem programu Mój Prąd na rok 2021. Nasze założenia pozostają aktualne, a myślę, że sprzyjać ich realizacji obok wyżej wymienionych czynników będzie bardzo efektywna rekrutacja do sieci sprzedaży Votum Energy.

 

Anna G: Jak wygląda sytuacja z pracownikami w Votum? Czy mają państwo problemy z pozyskaniem pracownika, czy też z presją płacową? Czy dość wyraźny wzrost wynagrodzeń w 2020 r. jest efektem presji płacowej, czy przyrostu zatrudnienia?

 

Bartłomiej Krupa: Przyrost kosztów wynagrodzeń wynika przede wszystkim z gwałtownego przyrostu zatrudnienia w segmencie spraw bankowych, co umożliwia nam obsługę 20 tys. klientów, jak również rozwoju nowego segmentu OZE. Bardzo dynamicznie rozwija się rekrutacja do sieci sprzedaży wszystkich segmentów, jednakże występuje tam prowizyjny model wynagrodzenia, a więc w tej części mamy do czynienia wyłącznie z kosztami zmiennymi.

 

Jan: Jak są rozliczani handlowcy DSA? To jest podstawa w pensji brutto widoczna w kosztach bieżących plus prowizja za wygraną sprawę? A jeśli tak to czy ta prowizja jest liczona jako procent od success fee i czy ten procent wynosi tyle ile wynosi success fee określony jako procent od wielkości sprawy?

 

Bartłomiej Krupa: Wynagrodzenie w sieciach sprzedaży ma charakter zmienny i jest naliczane zarówno od opłaty wstępnej, jak i success fee.

 

Tomasz: Czy w 2021 jest szansa na pierwszą farmę? Jak rozumiem głównym celem będzie sprzedaż tych farm, pytanie na jakim etapie - przygotowanych projektów czy po wybudowaniu?

 

Bartłomiej Krupa: Proces projektowania i uzgodnień w najlepszym wariancie trwa kilkanaście miesięcy, tak więc rozpoczęcie budowy na kilkudziesięciu lokalizacjach, na które posiadamy umowy dzierżawy, możliwe będzie nie wcześniej niż w roku 2022. W pierwszym etapie zaangażowania w to przedsięwzięcie naszym celem jest przygotowywanie projektów i ich komercjalizacja na rzecz podmiotów zewnętrznych. Możliwy jest tu zarówno model przepływów pieniężnych po poszczególnych etapach wykonania prac projektowych i administracyjnych, jak i przeniesienie praw do przedsięwzięcia po sfinalizowaniu tych prac. Budowanie na szerszą skalę własnych projektów wymaga dostępu do środków, które spodziewamy się pozyskać z obecnie rozwiniętych segmentów, w szczególności bankowego.

 

Tomasz: Jakie spółka ma plany w stosunku do cesji wierzytelności? Czy kapitał będzie alokowany raczej w inne obszary, czy można oczekiwać tutaj odwrócenia trendu spadkowego?

 

Bartłomiej Krupa: Segment cesji wierzytelności, a szerzej – likwidacji szkód w pojazdach jest jednym trwałych fundamentów naszej zdywersyfikowanej struktury. W pierwszej połowie 2020 roku przychody z tego segmentu stanowiły 22-23% wpływów z podstawowych gałęzi, ale wyhamowanie pracy sądów mocno odbiło się na rotacji spraw i ograniczyło ten udział do 14% w II półroczu. Mamy jednak około 40 mln zgłoszonych roszczeń i te pieniądze nie zniknęły, a odłożyły się na rok 2021. Obserwujemy wyraźne symptomy ożywienia w sądach więc w mojej ocenie ten segment powinien wyraźnie poprawić wynik ubiegłego roku. Trend spadkowy w zakresie zakupów wynikał z podjęcia kroków ostrożnościowych w zakresie inwestycji w kontekście niepewnej sytuacji rynkowej. Obecnie powróciliśmy do ambitniejszych planów zakupowych i mamy zamiar reinwestować w nie całe przychody z tego segmentu, nie wykluczając również pozyskania dodatkowych środków. Segment poszerzamy poprzez atrakcyjną ofertę partnerską dla warsztatów naprawczych.

 

Jan: Dzień dobry. 1. Czy koszty pozyskania spraw w przypadku spraw frankowych i szkód osobowych są na zbliżonym poziomie i czy w obu projektach koszty zewnętrzne i wewnętrzne są na zbliżonych poziomach? A jeśli nie to jak wygląda procentowo ich relacja?

 

Bartłomiej Krupa: W obu przypadkach mamy analogiczne modele, dla których determinująca jest wartość pozyskanej sprawy.

 

Drizzt: Czy koszt pozyskania sprawy frankowej, którego nie mogą Państwo jeszcze ujawnić, może w Państwa ocenie negatywnie zaskoczyć akcjonariuszy?

 

Bartłomiej Krupa: W mojej ocenie nie.

 

Damian W.: Jakie jest zainteresowanie spółką ze strony funduszy inwestycyjnych, zarówno polskich, jak i zagranicznych?

 

Bartłomiej Krupa: W dniu wczorajszym dzięki uprzejmości DM TRIGON miałem okazję spotkać się z przedstawicielami instytucjonalnej części rynku. Frekwencja na tym spotkaniu była rekordowa w 10-cio letniej historii obecności spółki na GPW.

 

Tomasz: Czy widzi Pan realne możliwości wzrostu skali działalności w spółce Redeem w najbliższym czasie?

 

Bartłomiej Krupa: Nasza windykacja prowadzona w Redeem ma dość niszowy charakter, co może ograniczać zdolności do skalowania.

 

Andrzej Grzelczyk: Jaki wpływ na poszczególne segmenty działalności grupy ma w chwili obecnej pandemia?

 

Bartłomiej Krupa: Jak wskazaliśmy w raporcie okresowym ograniczenia w komunikacji społecznej wpłynęły na mniejszą liczbę wypadków, a tym samym poszkodowanych w nich, którym udzieliliśmy pomocy. Sprzedaż spraw frankowych odbywa się w znacznej części zdalnie, tak więc nie tylko nie odczuwamy w tym zakresie negatywnego wpływu pandemii, ale nawet zauważamy, że sprzedawcy nie musząc dojeżdżać do klientów odbywają większą liczbę spotkań.

 

Tomasz: Mam pytanie o wpływ KZP na spółkę. Czy w przypadku wygranej i zwrotu KZP, jest to dochód klienta, który pokrywa w części opłatę wstępną i success fee czy dodatkowy dochód Votum?

 

Bartłomiej Krupa: KZP zarówno w segmencie szkód osobowych, jak i bankowych zgodnie z umowami z klientami stanowią element wynagrodzenia, który równoważy podejmowane przez nas ryzyka związane z modelem success fee.

 

DerDywidender: Czy wobec gorszych wyników za poprzedni rok Zarząd rozważa możliwość rekomendowania wypłaty dywidendy za ten okres?

 

Bartłomiej Krupa: Oczywiście odpowiedź na to pytanie nie może nastąpić na czacie. Niemniej jednak pozostaje mi zauważyć, że mamy obecnie wiele rozpoczętych inwestycji.

 

Witek: W ilu sprawach Votum uzyskało pozytywny wyrok w sprawach frankowych w pierwszej instancji, a w ilu uzyskało do dziś prawomocny wyrok?

 

Bartłomiej Krupa: W 4 kwartale 2020 roku zapadło w sprawach frankowych prowadzonych przez GK VOTUM 37 wyroków, z czego 29 w pierwszej a 8 w drugiej instancji. W styczniu zapadło kilkanaście wyroków w sprawach naszych Klientów a luty nie został jeszcze w tej statystyce zamknięty. Rozstrzygnięcia jeszcze wpływają do naszych Kancelarii. Także te, które wydane zostały na posiedzeniach niejawnych. Systematycznie komunikujemy w tym zakresie w social media - zapraszam do śledzenia kanałów Votum Robin Lawyers.

 

Jarosław: Co w największym stopniu przyczyniło się do dość istotnego wzrostu usług obcych w 2020 r. (o ok. 8 mln zł)?

 

Bartłomiej Krupa: Usługi obce w naszej strukturze kosztów to przede wszystkim wynagrodzenia prowizyjne wprost powiązane z przychodem, który był rekordowy i wynosił ponad 150 mln zł, a także wynagrodzenia prawników zatrudnionych na kontraktach.

 

Piotr: Czego się Pan spodziewa po orzeczeniu/wyroku SN planowanym na 25 marca? Jaki wg Pana może to mieć wpływ na działalność Votum?

 

Bartłomiej Krupa: Nie jest tajemnicą, że czas działa na niekorzyść frankowiczów. Z każdym miesiącem przedawniają się możliwe do odzyskania raty. Frankowicze przede wszystkim nie powinni zwlekać z podjęciem decyzji w kwestii uregulowaniu swojej sytuacji wynikającej z posiadania kredytu powiązanego z walutą szwajcarską.

 

Bez względu na to, czy ostatecznie sprawa zakończy się wyrokiem, czy ugodą, w każdym postępowaniu istnieje konieczność uzyskania historii spłat zarejestrowanych oraz przeanalizowania zakresu przysługujących roszczeń i możliwych do uzyskania korzyści. A takie czynności wymagają czasu. Nie można również zapominać o tym, że kredytobiorcy frankowi już teraz zdecydowanie wygrywają w sądach - 92% wygranych w 2020 r. Zatem w mojej ocenie zapowiadana 25 marca bieżącego roku uchwała Sądu Najwyższego może tylko tę tendencję umocnić. Spodziewam się, że SN odniesie się do swojego wcześniejszego orzecznictwa, którego istotą jest wykładnia norm prawnych, a nie dbałość o gwarantowanie stabilności systemu bankowego.

 

Robert: Czy rozważane są przez Pana jakieś działania akwizycyjne w obszarze działalności frankowej, czy wyłącznie brany jest w tym segmencie pod uwagę rozwój organiczny?

 

Bartłomiej Krupa: Bazując na danych z ministerstwa sprawiedliwości w zeszłym roku na 37 tys. wytoczonych nowych procesów ponad 6 tys. wyszło z kancelarii z GK Votum. Nie mam wiedzy o jakimkolwiek innym podmiocie, który zbliżałby się do tej skali. Będziemy dążyli do umacniania pozycji lidera, poprzez rozwój organiczny.

 

Piotr G.: Z czego wynikała zapłata 2,8 mln zł podatku dochodowego przy zysku brutto na poziomie 11,2 mln zł? Tj. z czego wynika, że efektywna stopa podatkowa jest wyższa od 19%?

 

Bartłomiej Krupa: Opodatkowanie spółek zależnych w grupie kapitałowej jest bardzo zróżnicowane, dotyczy zarówno spółek krajowych jak i zagranicznych. W grupie kapitałowej znajdują się spółki osobowe, które nie tworzą podatku odroczonego, który co do zasady koryguje obciążenie podatkowe. Część spółek, które zanotowały stratę podatkową w latach ubiegłych nie tworzyło aktywa na stratę podatkową, nie mając podstawy do tworzenia. Nierówności te wpływają na efektywną stopę podatkową.

 

Rogol: Proszę powiedzieć co wpłynęło na zmodyfikowaną ilość rozpraw zaplanowanych/odwołanych zaprezentowaną w prezentacji inwestorskiej? Np. w listopadzie (wg starych danych) odbyło się 585 rozpraw natomiast wg nowej tabelki ta ilość wzrosła nagle do 1396.

 

Bartłomiej Krupa: W prezentacji za IIIQ2020 r. przedstawiliśmy dane wyłącznie z segmentu bankowego, obecnie zostały one zaktualizowane o dane ze wszystkich segmentów.

 

Irek M.: Jak ocenia Pan dotychczasowy rozwój na rynkach zagranicznych?

 

Bartłomiej Krupa: Niestety na rynkach, na których działamy mamy do czynienia z głębokim lockdownem, pozostaje nam zatem walczyć chwilowo o rentowność, a myślenie o znaczącym progresie odłożyć na kolejne okresy. Nie zmienia to jednak faktu, że w już zgromadzonych sprawach mamy odłożone kilka milionów złotych przychodów i nie przekreślamy perspektyw rozwoju zagranicznego.

 

Tomasz: W przypadku wygranych w sprawach frankowych, w jakim procencie przeciętnie orzeczenie pokrywa zgłoszone roszczenie?

 

Bartłomiej Krupa: Sprawy te, w odróżnieniu od odszkodowawczych, nie są sprawami, które zawierają czynnik ocenny, na poziomie taki jak zadośćuczynienia. Niezależenie od tego, czy zgłoszone przez nas alternatywnie roszczenia z tytułu stwierdzenia nieważności umowy kredytowej, czy jej tzw. odfrankowienia, wymagają przygotowania specjalistycznych kalkulacji bazujących na historii spłaty rat dla konkretnego kredytu. Z przyjemnością mogę stwierdzić, że w wyrokach zasądzających na rzecz naszych Klientów, w ogromnej większości spraw mamy zasądzenie zgodnie z roszczeniem bądź w wartościach bardzo zbliżonych.

 

Jan: Jaką część (procentowo) środków uzyskanych ze spraw frankowych będą chcieli Państwo przeznaczyć na inwestycje a jaką na dywidendę?

 

Bartłomiej Krupa: Zarówno wypłata dywidendy, jaki i inwestycja w OZE oraz cesje wierzytelności pozostają w obszarze naszego zainteresowania. Szczegółowe proporcje będą wynikiem oceny bieżącej sytuacji w GK.

 

Robert Walczak: Kiedy spodziewa się Pan powrotu do wyników co najmniej z 2019 r.? Czy myśli Pan, że powrót do takich wyników będzie w ogóle możliwy?

 

Bartłomiej Krupa: Przychodowo rok 2020 był najlepszy w historii grupy, dając w tym zakresie 150 mln zł. Pomimo pandemii nie zaprzestaliśmy inwestycji, tak w zakresie OZE, jaki i zaplecza osobowego projektu frankowego. Oczywiście rok 2019 stanowi obecnie benchmark, ale jego wynik w żadnym razie nie wyznacza naszego "sufitu". To czy przekroczymy go w 2021 czy w kolejnych latach będzie zależało tak od czynników mających poprawiać rentowność, które już wdrożyliśmy (w szczególności w zakresie automatyzacji), jaki i zewnętrznych, z dynamiką pracy sądów na czele. Jak pokazaliśmy w ostatniej prezentacji inwestorskiej mamy do czynienia z drastycznym przyspieszeniem w rotacji spraw sądowych, co stanowi dobry prognostyk.

 

Tomasz: Pytanie o spółkę Eko Instalator, czy to w zamierzaniach ma być główny wykonawca instalacji OZE dla Votum Energy?

 

Bartłomiej Krupa: Dokładnie tak.

 

Maciej P.: Jak zmieniło się zatrudnienie w grupie w 2020 r. w stosunku do 2019 r.?

 

Bartłomiej Krupa: Stan zatrudnienia w GK zwiększył się o około 20% r/r. W największym stopniu w segmencie spraw bankowym, sięgając 230 specjalistów.

 

Tomasz: Czego spodziewać się po segmencie rehabilitacyjnym? Stabilności czy wzrostu?

 

Bartłomiej Krupa: Pomimo reżimu sanitarnego IVQ2020 dla PCRF był najlepszy w skali całego roku. Pracujemy nad możliwościami dalszego poszerzania bazy, a tym samym naturalnym kierunkiem jest wzrost. W ostatnim okresie w segmencie szkód osobowych efektywnie pozyskujemy klientów o najpoważniejszych obrażeniach ciała i coraz lepiej widoczna jest komplementarność z segmentem rehabilitacyjnym.

 

Radek: Czy spółka rozważa możliwość wejścia na nowe rynki zagraniczne?

 

Bartłomiej Krupa: Mamy takie założenia, ale chwilowo muszą one zostać odroczone w czasie.

 

Tymek: Które obszary działalności były dla spółki najbardziej rentowne w 2020 r.?

 

Bartłomiej Krupa: Pomimo ograniczenia wielkości sprzedaży w 2020 r., najbardziej rentownym segmentem działalności jest nasz historyczny core biznes czyli segment dochodzenia roszczeń w szkodach osobowych, którego rentowność kształtuje się na poziomie 27%. Następnym najbardziej rentownym jest segment szkód w pojazdach. Z oczywistym względów założona rentowność segmentu spraw bankowych może zostać osiągnięta dopiero po zamknięciu cyklu prowadzenia pierwszych spraw w wymiernej liczbie, tak więc obecnie ten poziom jest niemiarodajny, gdyż prezentujemy głównie koszty.

 

Magda Czartoryska: W jaki sposób spółka rozlicza się z klientami w sprawach frankowych? Czy wobec wszystkich stosowany jest jednolity mechanizm rozliczeń?

 

Bartłomiej Krupa: Oferta Votum Robin Lawyers skierowana do kredytobiorców posiadających kredyty indeksowane oraz denominowane do walut obcych, w tym franka szwajcarskiego, ma jednolity charakter wielowariantowy.

 

Wariant BASIC oraz PREMIUM umowy kompleksowej obsługi sprawy bankowej, cieszące się największym zainteresowaniem Klientów z uwagi na bardzo konkurencyjne rynkowo zryczałtowane opłaty wstępne na poziomie odpowiednio 3.690 zł oraz 7.390 zł brutto, mają odpowiednio wyższe honorarium stanowiące success fee w stosunku do umów w wariantach VIP oraz PLATINUM, które z kolei wybierają kredytobiorcy o najwyższych zobowiązaniach, nierzadko przewyższających kwoty ponad milion złotych.

 

Marek: Czy w Pańskiej ocenie temat ugód frankowych może mieć negatywny wpływ na działalność Votum?

 

Bartłomiej Krupa: Na podstawie moich obserwacji liczne doniesienia medialne na temat możliwości zawarcia ugód nie zniechęcają kredytobiorców do występowania o należne im nadpłacone bankom raty, a wręcz przeciwnie - utwierdzają w przekonaniu, że są to roszczenia zasadne, gdyż w innym razie banki nie byłyby skłonne do ugód. Co więcej aktywizuje się rzesza kredytobiorców ze spłaconymi kredytami oraz klientów banków, które nie deklarują gotowości przystąpienia do ugód. Kalkulacje korzyści wynikających z zawarcia ugody i wystąpienia na drogę sądową są jednoznaczne. W tym zakresie zapraszam do zapoznania się z prezentacją dostępną na stronie ri.votum-sa.pl.

 

Bartosz: Jaką pozycję ma obecnie spółka w Polsce w obszarze spraw frankowych?

 

Bartłomiej Krupa: Zgodnie z danymi, jakie zostały opublikowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, w całym 2020 roku wpłynęło do Sądów 37,2 tys. nowych spraw frankowych. Biorąc pod uwagę ilość ponad 6 tys. pozwów, jakie GK VOTUM wysłała do sądów w analogicznym okresie, nasz udział w rynku wynosi 16%.

 

Początek roku był nas bardzo dobry w tej statystyce, gdyż w styczniu oraz lutym 2021 roku wytoczyliśmy ponad 1,8 tys. nowych powództw.

 

Marek: Jaka jest średnia wartość spraw frankowych prowadzonych przez spółkę?

 

Bartłomiej Krupa: Średnia wartość przedmiotu sporu w sprawach frankowych prowadzonych przez Kancelarie z Grupy Kapitałowej VOTUM na drodze postępowania sądowego, na koniec 2020 roku, wynosiła 135 915,03 zł.

 

Mateusz: Czy istnieje ryzyko w sprawach frankowych , że sąd dopuści możliwość żądania przez Banki zwrotu korzyści za dysponowanie pieniędzmi bank, a jednocześnie raty płacone przez klienta (spłaty kredytu) będą mogły być traktowane przez sądy w orzecznictwie po prostu jako zwrot kapitału banku ( a nie korzystanie z kapitału klienta na zasadzie równoważnego roszczenia) ?

 

Bartłomiej Krupa: Zarówno w legislacji krajowej, jak i unijnej widoczny jest wyraźny trend pogłębiania ochrony praw konsumentów. Trudno zatem wyobrazić sobie jakie względy miałby przemawiać za przyznaniem określonych uprawnień instytucjonalnym uczestnikom rynku i odmowie ich przyznania konsumentom. Wydaje się, że pozostawałby to w jawnej sprzeczności z istotą sankcyjnego podejścia dyrektywy 93/13.

 

Tomasz: Jak interpretować informację o lokalizacjach będących przedmiotem analizy pod kątem dzierżawy, czy to jest ocena jakości tych lokalizacji, czy kwestia negocjacji umów? Jak prawdopodobne są te dzierżawy? Przy okazji podpisanych umów, czy spółka już ponosi ich koszty i jest to inwestycja pod przyszłe zyski, czy dzierżawa faktyczna zacznie się w momencie uruchomienia farmy?

 

Bartłomiej Krupa: Grunty te są już przedmiotem prowadzonych negocjacji i są zbadane w zakresie czynników tak mierzalnych jak choćby klasa gruntów. Weryfikacja ma charakter ekspercki i dotyczy m.in. potencjału komercjalizacji. Gros kosztów związanych z dzierżawą ma charakter odroczony.

 

Dominik: Kiedy GK Votum spodziewa się miarodajnej ilości rozstrzygniętych sporów w segmencie Bankowy, tak aby przychody z tyt. success fee mogły zostać ujawnione w raportach finansowych? Jaką rentowność spraw z segmentu Bankowego zakłada GK - Votum docelowo?

 

Bartłomiej Krupa: Przyjmujemy założenie, że wszystkie procesy będą toczyły się w dwóch instancjach, co oznacza, że odczuwalna skala wpływów może być określona na podstawie informacji o wyrokach w pierwszej instancji i przyjęciu założenia, że postępowania odwoławcze mogą toczyć się w znacznej części spraw 6-12 miesięcy. Istotne znaczenia dla tego ostatniego czynnikach mogą mieć tak już wprowadzone, jaki i dopiero procedowane zmiany w prawie. Z pewnością można liczyć na przyspieszenie po 25 marca.

 

Niko: Co do chwili obecnej udało się Spółce zrobić w segmencie fotowoltaiki? Czy segment ten docelowo ma być istotnym elementem budującym wynik Grupy Votum?

 

Bartłomiej Krupa: W pierwszych miesiącach tego roku sprzedawaliśmy około 100 instalacji dla prosumentów. Nie jest to jeszcze wynik zadowalający choć to dopiero trzeci pełny kwartał działalności operacyjnej w tym segmencie. Już w drugim kwartale działalności segment ten dawał 19% przychodów GK. Obecnie pracujemy, tak nad wzrostem przychodów, jaki i rentowności.

 

Wiktor: Czy rosnąca konkurencja w Polsce na rynku spraw frankowych wpływa w jakiś sposób na spadek marżowości tego segmentu?

 

Bartłomiej Krupa: Zainteresowanie naszą ofertą utrzymuje się na wciąż stałym, wysokim poziomie. Aktywność medialna w tematach frankowych, jaka w ostatnim czasie przybrała na sile i skoncentrowała się na zagadnieniu ewentualnych ugód czy też uchwały Sądu Najwyższego, jaka ma zostać wydana 25 marca 2021 r., wywołała zainteresowanie kolejnej grupy Klientów, którzy do tej pory nie interesowali się problemem, a teraz zgłaszają się do nas z wnioskiem o analizę prawną ich sprawy. Nie odczuwamy w tej chwili presji cenowej, a nawet odnotowujemy rosnąca liczbę zapytań o możliwość aneksowania umowy do wyższego wariantu, co potwierdza wiarę naszych klientów w sukces i to, że powierzyli sprawę właściwemu podmiotowi.

 

Drizzt: Dzień dobry. Jak w Państwa subiektywnej ocenie może wyglądać w przyszłości maksymalny poziom wyroków prawomocnych w skali miesiąca w odniesieniu do spraw pozyskiwanych? Obecnie pozyskują Państwo około 800 spraw miesięcznie. Próbując ocenić "przepustowość" sądów, czy można założyć, że skala rozstrzygnięć po ujednoliceniu się orzecznictwa może osiągnąć w pewnym momencie w przyszłości np. 400 spraw w skali miesiąca? Jednocześnie prosiłbym o komentarz odnośnie okresu w przyszłości, w którym ten maksymalny poziom może zostać osiągnięty.

 

Bartłomiej Krupa: Dzięki zapowiedzi powołania wydziału spraw frankowych w stolicy, a także rozproszonej na cały kraj właściwości sądów, w mojej ocenie, w nieodległej przyszłości można liczyć na zamykanie przeszło nawet tysiąca spraw w pierwszej instancji w skali miesiąca. Mam tu na myśli nie tylko rozwiązania organizacyjne, ale również ujednolicenie orzecznictwa.

 

Misiek: Ile spraw frankowych prowadzą państwo na dziś i ile generalnie wszystkich spraw w ramach grupy (i jaka jest ich wartość)?

 

Bartłomiej Krupa: Aktualnie Grupa Kapitałowa prowadzi ponad 19,4 tys. spraw frankowych, z czego już prawie 10,5 tys. na etapie postępowania sądowego. Łączna wartość roszczeń oscyluje w granicach 1,6 mld zł.

 

Tomasz: Odnośnie stabilności finansowej systemu bankowego, czy nie obawia się Pan, że w przypadku co najmniej jednego banku, roszczenia mogą okazać się nieściągalne?

 

Bartłomiej Krupa: W tym kontekście pozostaje tylko zauważyć, że dochodzenie roszczeń od banku skutkuje nie tylko w zakresie już nadpłaconych rat, ale może również uwolnić kredytobiorcę od zobowiązań na przyszłość.

 

Rogol: Czy stwierdzenie "zamykanie przeszło tysiąca spraw w pierwszej instancji w skali miesiąca" odnosi się do całego rynku czy do GK Votum?

 

Bartłomiej Krupa: Mam tu na myśli skalę całego rynku. Nasza GK jak dotąd tylko raz przekroczyła taki wolumen pozwów wystosowanych w danym miesiącu.

 

Konrad Rumian: Czy rosnące koszty działalności będą nadal obniżać rentowność działalności spółki w bieżącym roku?

 

Bartłomiej Krupa: W segmencie spraw frankowych osiągamy przychody również z tytułu posiedzeń sądowych, których liczba wyraźnie rośnie, a zatem w jakimś stopniu będą one równoważyć koszty osobowe. W zakresie segmentu szkód osobowych i cesji wierzytelności trzymamy koszty "w ryzach".

 

Grzesiek: Czy spółka rozważa wejście w jeszcze kolejne, nowe obszary działalności, czy na razie skupi się na rozwoju tych segmentów, w których zainicjowała już działalność?

 

Bartłomiej Krupa: Widzimy możliwości współpracy z warsztatami naprawczymi i już podjęliśmy pierwsze kroki w tym zakresie. Wydaje się, że otwarte linie biznesowe stanowią wystarczający potencjał do zagospodarowania w tym roku. Nie ustajemy jednak w poszukiwaniu nowych możliwości, bo mamy świadomość i doświadczenie sezonowości w branżach, w których działamy.

 

Tomasz: Czy są klienci Votum, którzy otrzymali ofertę ugody od banku?

 

Bartłomiej Krupa: Pierwsze ugody w zakresie ubezpieczenia niskiego wkładu były oferowane naszym klientom jeszcze w roku 2018. Obecnie pojawiają się w sprawach sądowych pojedyncze propozycje nawiązujące do oferty skonstruowanej w oparciu o rekomendacje KNF, jednakże ich zestawienie z poziomem roszczeń trudno uznać za zadowalające. Dla porządku pozostaje wspomnieć, że zdarzają się również oferty z przeliczeniem po średnim kursie NBP, ale to raczej drwina niż negocjacje.

 

SII: Dziękujemy Państwu za udział w czacie, niestety czas dobiegł końca.

 

Bartłomiej Krupa: Bardzo dziękuję za udział w dzisiejszym wydarzeniu. Pomiędzy czatami zapraszamy do kontaktu z naszym specjalistą ds. relacji inwestorskich Panią Anetą Zdziech. Zapraszamy także do obserwowania nas na Twitterze: https://twitter.com/VOTUMSAodszkodo

Zobacz również: