Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Quercus TFI może zaliczyć udany IV kw. 2020 roku

Skomentuj artykuł
@ zephyr_p - stock.adobe.com

Quercus TFI może zaliczyć udaną końcówkę minionego roku, m.in. dzięki rozliczeniu zmiennej opłaty za zarządzanie – Spółka wykazuje ją w wynikach dopiero w sprawozdaniu rocznym, jednak podaje jej szacunkowe wartości w raportach kwartalnych.

 

Głównym źródłem przychodów Quercus TFI jest opłata stała za zarządzanie. W 2020 roku została ona obciążona spadkiem stawek za zarządzanie i zmieniającej się struktury aktywów pod zarządzaniem w kierunku funduszy bezpiecznych. W efekcie w samym III kw. 2020 roku wyniosła ona 13 mln zł wobec 14 mln zł rok wcześniej, choć aktywa pod zarządzaniem wzrosły do 2,61 mld zł na koniec września 2020 roku wobec 2,54 mld zł w analogicznym okresie rok wcześniej.

 

W 2020 roku najtrudniejszym okresem był I kw. 2020 roku, w którym Querqus TFI odnotował spadek aktywów pod zarządzaniem o prawie 0,5 mld zł, do 2,15 mld zł. Kolejne kwartały przyniosły jednak poprawę, a spółka notowała wzrosty aktywów pod zarządzaniem. Jak podano w raporcie miesięcznym, na koniec 2020 roku aktywa pod zarządzaniem Quercus TFI wyniosły łącznie 2,88 mld zł i były wyższe o 9,2% względem 2019 roku (2,64 mld zł).

 

Opłata zmienna za zarządzanie zależy m.in. od wyników inwestycyjnych funduszy i zmiany wartości aktywów pod zarządzaniem. Jest ona wykazywana w wynikach dopiero w sprawozdaniu rocznym (poza opłatą zmienną QUERCUS Multistrategy FIZ – po trzech kwartałach 2020 roku wyniosła ona 385 tys. zł). Szacunkowa wartość zmiennej opłaty za zarządzanie na koniec września 2020 roku wyniosła 6,6 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie rok wcześniej było to 6,1 mln zł, a w całym 2019 roku 6,2 mln zł.

 

Quercus TFI

Opłata stała i aktywa pod zarządzaniem

(mln zł)

 

Opłata zmienna narastająco od początku roku

(mln zł)

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Przejęcie Domu Inwestycyjnego Xelion

W grudniu 2020 roku Quercus podpisał z Pekao przedwstępną umowę sprzedaży 100% udziałów Domu Inwestycyjnego Xelion Sp. z o.o. Cena sprzedaży została ustalona w kwocie pomiędzy 16,5 mln zł a 23,5 mln zł i ma być dodatkowo powiększona o wartość zysku netto (z wyłączeniem niepieniężnych zdarzeń jednorazowych i niepowtarzalnych), wypracowanego przez Xelion w okresie od początku 2020 roku do dnia przejścia własności 100% udziałów Xelion na Quercus Agent Transferowy Sp. z o.o. Transakcja nabycia będzie uzależniona od spełnienia w terminie do 15 miesięcy następujących warunków:

  • uzyskania zgody prezesa UOKiK,
  • braku sprzeciwu KNF,
  • wypłaty z Xelion na rzecz Pekao środków pienieżnych w kwocie pomiędzy 15 mln zł a 23 mln zł.

 

Quercus dodał w raporcie bieżącym, że przejęcie DI Xelion stanowić będzie uzupełnienie strategii w zakresie rozwoju sieci dystrybucji. W ocenie Zarządu Emitenta przejęcie Xelion pozwoli na uzyskanie pozytywnych efektów skali i umożliwienie zwiększenia efektywności działalności, a w konsekwencji poprawę wyników prowadzonej działalności.

 

Wyniki finansowe

Poniżej przedstawiamy wybrane skonsolidowane dane finansowe Quercus TFI za ostatnie kwartały.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20
Przychody ze sprzedaży 13 187 13 383 14 132 20 308 13 104 11 517 13 165
Wynik ze sprzedaży 2 552 2 554 3 238 9 378 2 498 2 185 2 915
Wynik operacyjny 1 289 4 350 3 274 10 644 3 143 1 198 1 992
Wynik netto 2 257 2 132 2 793 12 397 2 734 2 803 2 831

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

W trzech kwartałach 2020 roku Quercus osiągał niższe wyniki operacyjne niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Spółka notowała spadek przychodów (głównie za sprawą odpływów w I kw. 2020 roku, a także ze względu na zmianę struktury aktywów pod zarządzaniem w kierunku funduszy bezpiecznych), czemu towarzyszył również spadek zysku ze sprzedaży. Po trzech kwartałach 2020 roku przychody wyniosły łącznie 37,8 mln zł (spadek o 7,2% rdr), a zysk ze sprzedaży 29,5 mln zł (spadek o 9,6% rdr).

 

Na niższych poziomach rachunku zysków i strat wyniki nie są w pełni porównywalne ze względu na zdarzenia jednorazowe. Są one związane z ekspozycją na obligacje GetBack. W 2018 roku spółka zawiązała rezerwę, która obniżyła wyniki o około 31,3 mln zł. W 2019 roku część rezerwy została odwrócona ze względu na zmianę modelu wyceny obligacji, co podwyższyło zaraportowany zysk netto o 3,9 mln zł (wpływ na wyniki za IV kw. 2020 roku). Z kolei po trzech kwartałach 2020 roku dodatnie przeszacowania na obligacjach GetBacku podwyższyły wyniki o około 1,4 mln zł.

 

 

Quercus TFI – kurs akcji
Źródło: opracowanie własne.

 

 

 

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie