Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

SII składa petycję do Ministra Sprawiedliwości w sprawie pokrzywdzonych akcjonariuszy Krezus S.A.

Skomentuj artykuł
© lovelyday12 - stock.adobe.com

W połowie grudnia Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych skierowało petycję do Ministra Sprawiedliwości. SII zwróciło się w niej z prośbą o pomoc dla akcjonariuszy mniejszościowych spółki Krezus Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, którzy w wyniku przestępczych działań stracili wszystkie pieniądze zainwestowane w akcje tej spółki, w tym o objęcie bezpośrednim nadzorem przez Prokuraturę Krajową śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie Wydział II d/s Przestępczości Gospodarczej, pod sygnaturą PO II Ds 115.2019 wszczętego na skutek zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożonego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych 30 kwietnia 2019 r. i utworzenie zespołu prokuratorów celem zintensyfikowania działań i doprowadzenia do szybszego wykrycia sprawców i pociągnięcia ich do odpowiedzialności karnej. Ponadto SII zwróciło się o podjęcie przez prokuraturę działań celem doprowadzenia do uznania za nieważne uchwał w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w spółce Krezus Energia Wiatrowa Sp. z o.o., których realizacja doprowadziła do utraty przez Krezus S.A. jedynego aktywa majątkowego zdolnego do generowania przychodu w grupie kapitałowej o wartości niemal 5 milionów złotych.

 

Z pełną treścią petycji można zapoznać się tutaj.

 

Wraz z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa SII złożyło do Prokuratury Okręgowej w Warszawie wniosek o wniesienie przez prokuratora żądania wszczęcia postępowania cywilnego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwał Krezus Energia Wiatrowa Sp. z o.o. w wyniku których Krezus S.A. utracił kontrolę nad spółką zależną. Wyrok stwierdzający nieważność podwyższenia kapitału zakładowego doprowadziłby do przywrócenia kontroli nad tą spółką. Następnie akcjonariusze mniejszościowi złożyli w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie również wniosek o zabezpieczenie majątku stanowiącego korzyść z przestępstwa.

 

Ponadto akcjonariusze mniejszościowi na przestrzeni ostatnich dwóch lat, przy wsparciu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, podjęli się wielu dalszych działań celem odzyskania utraconego przez spółkę majątku.

 

Niestety poza działaniami w prokuraturze, jedyną szansą na odwrócenie transakcji wyprowadzających majątek ze spółki, było doprowadzenie do zmian w zarządzie Krezus S.A. Problemów w Spółce było więcej, stąd też zapewne poprzedni zarząd zaniechał sporządzenia sprawozdań finansowych zarówno za rok 2018 jak i 2019. Sam fakt utraty kontroli nad spółkami ówczesny Zarząd zresztą także przekazał do publicznej wiadomości ze znacznym opóźnieniem rażąco naruszając przepisy o obowiązkach informacyjnych spółek publicznych.

 

Zdając sobie sprawę, jak kluczową rolę odgrywa czas akcjonariusze mniejszościowi solidarnie podjęli działania celem doprowadzenia do zmian władz w spółce. Reprezentowani przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych już 30 kwietnia 2019 r. skierowali do Krezus S.A. pierwsze żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Ponieważ spółka nie zareagowała, 24 czerwca 2019 r. przy wsparciu SII złożyli drugie żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Krezus S.A. Wobec dalszego oporu spółki, wystąpili z wnioskiem do sądu o uzyskanie sądowego upoważnienia od jego zwołania. Po wygranej batalii w sądzie, pomimo przeciwności związanych z pandemią, od marca SII podejmowało działania celem doprowadzenia do odbycia tego walnego zgromadzenia. Finalnie udało się je przeprowadzić w dniu 24 września 2020 r. Po wielogodzinnych obradach akcjonariuszom mniejszościowym udało się odwołać starą radę nadzorczą i zarząd oraz powołać nową radę nadzorczą, która następnie powołała nowy zarząd. Zmiany zostały wpisane przez Sąd Rejonowy w Toruniu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Nowy Zarząd planował zgromadzić dowody na popełnianie przestępstw i podjąć starania odzyskania utraconego przez spółkę majątku. Zdążył nawet podjąć pierwsze kroki celem uzyskania dokumentacji księgowej spółki, niezbędnej do sporządzenia jakiejkolwiek informacji o stanie finansowym spółki. Wówczas jednak Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o nałożeniu na Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu:

I. kary pieniężnej w wysokości 500 000 złotych oraz 

II. kary wykluczenia papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym,

za naruszenie obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o ofercie publicznej i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, tj. obowiązku przekazywania do KNF, spółki prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportów okresowych. Stało się tak, pomimo, że KNF miała wiedzę o zwołanym na 24 września 2020 r. nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu Krezus S.A., pozostawała bowiem w kontakcie ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych w związku z potrzebą publikacji ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia poprzez administrowany przez KNF system ESPI.

Decyzja została podjęta podjęła już 6 października 2020 r. i niestety uderzyła bezpośrednio w akcjonariuszy mniejszościowych próbujących ratować spółkę i odzyskać swoje środki, zamiast w osoby rzeczywiście odpowiedzialne za naruszenia będące podstawą jej wydania. Utrzymanie spółki na Giełdzie wymagałoby doprowadzenia do uchylenia decyzji KNF. Niestety przepisy prawa zostały tak skonstruowane, że KNF nakłada karę na spółkę nie patrząc czy winny jest obecny zarząd, czy poprzedni.

 

Akcjonariusze mniejszościowi chcieli skarżyć decyzję KNF, potrzebny był jednak czas na zdobycie (niestety to właściwe słowo) dokumentacji niezbędnej do sporządzenia nieopublikowanych przez poprzedni zarząd raportów rocznych za 2018 i 2019 rok. Obecnie doszło już do wykluczenia z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Krezus S.A. Nastąpiło to w wyniku posunięć poprzednich władz, polegających na złożeniu, budzącego spore wątpliwości, wniosku o ogłoszenie upadłości spółki.

 

Patrząc na historię działań akcjonariuszy mniejszościowych Krezus S.A., niestety nie sposób nie odnieść wrażenia, że zostali oni postawieni w sytuacji bez wyjścia. Podnosząc to w petycji do Ministra Sprawiedliwości, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych wskazało, iż pomimo podjętych bezprecedensowych działań celem ratowania spółki Krezus S.A. (po raz pierwszy w historii akcjonariuszom mniejszościowym spółki notowanej na GPW w Warszawie udało się zwołać i skutecznie przeprowadzić walne) obecnie zostali oni de facto pozbawieni wszystkich pieniędzy zainwestowanych w akcje Krezus S.A. Mając na uwadze, że jedyne szanse na naprawienie szkody istnieją jeszcze na drodze postępowania karnego, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zwróciło się z petycją do Ministra Sprawiedliwości o wsparcie śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie celem doprowadzenia sprawców szkody do poniesienia odpowiedzialności.

 

Z pełną treścią petycji można zapoznać się tutaj.

 

W połowie grudnia Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych skierowało petycję do Ministra Sprawiedliwości. SII zwróciło się w niej z prośbą o pomoc dla akcjonariuszy mniejszościowych spółki Krezus Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, którzy w wyniku przestępczych działań stracili wszystkie pieniądze zainwestowane w akcje tej spółki, w tym o objęcie bezpośrednim nadzorem przez Prokuraturę Krajową śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie Wydział II d/s Przestępczości Gospodarczej, pod sygnaturą PO II Ds 115.2019 wszczętego na skutek zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożonego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych 30 kwietnia 2019 r. i utworzenie zespołu prokuratorów celem zintensyfikowania działań i doprowadzenia do szybszego wykrycia sprawców i pociągnięcia ich do odpowiedzialności karnej. Ponadto SII zwróciło się o podjęcie przez prokuraturę działań celem doprowadzenia do uznania za nieważne uchwał w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w spółce Krezus Energia Wiatrowa Sp. z o.o., których realizacja doprowadziła do utraty przez Krezus S.A. jedynego aktywa majątkowego zdolnego do generowania przychodu w grupie kapitałowej o wartości niemal 5 milionów złotych.

 

Z pełną treścią petycji można zapoznać się tutaj.

 

Wraz z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa SII złożyło do Prokuratury Okręgowej w Warszawie wniosek o wniesienie przez prokuratora żądania wszczęcia postępowania cywilnego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwał Krezus Energia Wiatrowa Sp. z o.o. w wyniku których Krezus S.A. utracił kontrolę nad spółką zależną. Wyrok stwierdzający nieważność podwyższenia kapitału zakładowego doprowadziłby do przywrócenia kontroli nad tą spółką. Następnie akcjonariusze mniejszościowi złożyli w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie również wniosek o zabezpieczenie majątku stanowiącego korzyść z przestępstwa.

 

Ponadto akcjonariusze mniejszościowi na przestrzeni ostatnich dwóch lat, przy wsparciu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, podjęli się wielu dalszych działań celem odzyskania utraconego przez spółkę majątku.

 

Niestety poza działaniami w prokuraturze, jedyną szansą na odwrócenie transakcji wyprowadzających majątek ze spółki, było doprowadzenie do zmian w zarządzie Krezus S.A. Problemów w Spółce było więcej, stąd też zapewne poprzedni zarząd zaniechał sporządzenia sprawozdań finansowych zarówno za rok 2018 jak i 2019. Sam fakt utraty kontroli nad spółkami ówczesny Zarząd zresztą także przekazał do publicznej wiadomości ze znacznym opóźnieniem rażąco naruszając przepisy o obowiązkach informacyjnych spółek publicznych.

 

Zdając sobie sprawę, jak kluczową rolę odgrywa czas akcjonariusze mniejszościowi solidarnie podjęli działania celem doprowadzenia do zmian władz w spółce. Reprezentowani przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych już 30 kwietnia 2019 r. skierowali do Krezus S.A. pierwsze żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Ponieważ spółka nie zareagowała, 24 czerwca 2019 r. przy wsparciu SII złożyli drugie żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Krezus S.A. Wobec dalszego oporu spółki, wystąpili z wnioskiem do sądu o uzyskanie sądowego upoważnienia od jego zwołania. Po wygranej batalii w sądzie, pomimo przeciwności związanych z pandemią, od marca SII podejmowało działania celem doprowadzenia do odbycia tego walnego zgromadzenia. Finalnie udało się je przeprowadzić w dniu 24 września 2020 r. Po wielogodzinnych obradach akcjonariuszom mniejszościowym udało się odwołać starą radę nadzorczą i zarząd oraz powołać nową radę nadzorczą, która następnie powołała nowy zarząd. Zmiany zostały wpisane przez Sąd Rejonowy w Toruniu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Nowy Zarząd planował zgromadzić dowody na popełnianie przestępstw i podjąć starania odzyskania utraconego przez spółkę majątku. Zdążył nawet podjąć pierwsze kroki celem uzyskania dokumentacji księgowej spółki, niezbędnej do sporządzenia jakiejkolwiek informacji o stanie finansowym spółki. Wówczas jednak Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o nałożeniu na Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu:

I. kary pieniężnej w wysokości 500 000 złotych oraz 
II. kary wykluczenia papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym,
za naruszenie obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o ofercie publicznej i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, tj. obowiązku przekazywania do KNF, spółki prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportów okresowych. Stało się tak, pomimo, że KNF miała wiedzę o zwołanym na 24 września 2020 r. nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu Krezus S.A., pozostawała bowiem w kontakcie ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych w związku z potrzebą publikacji ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia poprzez administrowany przez KNF system ESPI.

Decyzja została podjęta podjęła już 6 października 2020 r. i niestety uderzyła bezpośrednio w akcjonariuszy mniejszościowych próbujących ratować spółkę i odzyskać swoje środki, zamiast w osoby rzeczywiście odpowiedzialne za naruszenia będące podstawą jej wydania. Utrzymanie spółki na Giełdzie wymagałoby doprowadzenia do uchylenia decyzji KNF. Niestety przepisy prawa zostały tak skonstruowane, że KNF nakłada karę na spółkę nie patrząc czy winny jest obecny zarząd, czy poprzedni.

 

Akcjonariusze mniejszościowi chcieli skarżyć decyzję KNF, potrzebny był jednak czas na zdobycie (niestety to właściwe słowo) dokumentacji niezbędnej do sporządzenia nieopublikowanych przez poprzedni zarząd raportów rocznych za 2018 i 2019 rok. Obecnie doszło już do wykluczenia z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Krezus S.A. Nastąpiło to w wyniku posunięć poprzednich władz, polegających na złożeniu, budzącego spore wątpliwości, wniosku o ogłoszenie upadłości spółki.

 

Patrząc na historię działań akcjonariuszy mniejszościowych Krezus S.A., niestety nie sposób nie odnieść wrażenia, że zostali oni postawieni w sytuacji bez wyjścia. Podnosząc to w petycji do Ministra Sprawiedliwości, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych wskazało, iż pomimo podjętych bezprecedensowych działań celem ratowania spółki Krezus S.A. (po raz pierwszy w historii akcjonariuszom mniejszościowym spółki notowanej na GPW w Warszawie udało się zwołać i skutecznie przeprowadzić walne) obecnie zostali oni de facto pozbawieni wszystkich pieniędzy zainwestowanych w akcje Krezus S.A. Mając na uwadze, że jedyne szanse na naprawienie szkody istnieją jeszcze na drodze postępowania karnego, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zwróciło się z petycją do Ministra Sprawiedliwości o wsparcie śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie celem doprowadzenia sprawców szkody do poniesienia odpowiedzialności.

 

Z pełną treścią petycji można zapoznać się tutaj.

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Więcej informacji o projekcie